Παρασκευή, Αυγούστου 13, 2010

Η πρώτη ελληνική δικαστική απόφαση για "κλοπή ταυτότητας"

Όταν κάποιος άγνωστος έχει χρησιμοποιήσει παρανόμως τα στοιχεία ταυτότητας ενός ατόμου και έχει προκαλέσει κάποιου είδους απάτη σε βάρος του, οι αρχές είναι σχεδόν απίθανο να εντοπίσουν τον δράστη. Το φαινόμενο της "κλοπής ταυτότητας" (identity theft) ξεπερνά κατά πολύ τις κλασικές περιπτώσεις πλαστογραφίας και συνδέεται με την παράνομη χρήση προσωπικών δεδομένων. Καθώς εισερχόμαστε όμως στην περιοχή της προστασίας προσωπικών δεδομένων, η ευθύνη δεν αφορά μόνο τον δράστη, αλλά και την εταιρία που δέχθηκε τα στοιχεία ταυτότητας, εφόσον αποδειχθεί ότι υπήρχε πλημμελής έλεγχος της ακρίβειας των πιστοποιητικών που προσκομίζει ο δράστης. Στην απόφαση που ακολουθεί, υποστηρίχθηκε ότι η σύναψη σύμβασης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας από άτομο που δεν ήταν ο κάτοχος των στοιχείων ταυτότητας που προσκόμισε, εγείρει ζητήματα ευθύνης της ίδιας της εταιρίας που δέχθηκε τα στοιχεία, ως προς τον έλεγχο ομοιότητας ανάμεσα στην υπογραφή στο δελτίο ταυτότητας και την υπογραφή που έθεσε ο άγνωστος στο σώμα της σύμβασης. Πρόκειται για προδικαστική απόφαση, αφού ως προς την ουσία (αποδείξεις) το δικαστήριο διέταξε επανάληψη της διαδικασίας, αλλά ως προς το νομικό μέρος είναι η πρώτη φορά που γίνεται δεκτή η εν λόγω νομική βάση, δηλαδή το θεσμικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, για να διερευνηθεί η ευθύνη της εταιρίας και να εξεταστεί η αποζημίωση του θύματος. Σημειωτέον ότι ο εν λόγω Ν.3471/2006 προβλέπει ως ελάχιστο αποζημίωσης για ηθική βλάβη το ποσό των 10.000 ευρώ.ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Αριθμός Αποφάσεως 1015/2010

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Αποτελούμενο από τον Ειρηνοδίκη *** και την γραμματέα ***

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 18-3-2010 για να δικάσει την υπόθεση μεταξή

Του ενάγοντος *** που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου του δικηγόρου Βασίλειου Σωτηρόπουλου

Κατά της εναγομένης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία *** που εδρεύει *** και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της ***.

Συζητήθηκε κατά την παραπάνω δικάσιμο η από 15-5-2009 αγωγή που κατατέθηκε με αριθμό ***.
Προκειμένου να συζητηθεί η υπόθεση εκφωνήθηκε νόμιμα στη σειρά της από το πινάκιο.
Κατά τη συζήτηση οι διάδικοι ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και τις έγγραφες προτάσεις τους.

AΦΟΥ

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Στην κρινόμενη αγωγή του ο ενάγων ισχυρίζεται ότι υπαίτια οι προστηθέντες υπάλληλοι της εναγομένης χωρίς προηγουμένως να προβούν στην ταυτοποίηση του προσώπου του ενάγοντος με το άγνωστο πρόσωπο, που εμφανίσθηκε μπροστά τους, αρκούμενοι μόνο στην επίδειξη και προσκόμιση φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας αυτού (του ενάγοντος) και όχι του ίδιου του δελτίου της αστυνομικής ταυτότητας αυτού και χωρίς να εξακριβώσουν την εμφανή διαφορετικότητα (πλαστότητα) της υπογραφής, κατάρτισαν συμβόλαιο κινητής τηλεφωνίας πολλαπλών συνδέσεων (οικογενειακό πακέτο) στο όνομα αυτού (του ενάγοντος). Ότι παρότι ( ο ενάγων ), όταν αντιλήφθηκε το παραπάνω γεγονός μόλις έλαβε τον πρώτο λογαριασμό ειδοποίησε και ενημέρωσε αμέσως την εναγομένη, οι προστηθέντες υπάλληλοι της τελευταίας και πάλι δεν εκπλήρωσαν τις δεσμεύσεις τους για άμεση ακύρωση του συμβολαίου αλλά προέβησαν στην έκδοση και χρέωση και επόμενων λογαριασμός. Αιτείται δε επικαλούμενος την ευθύνη της εναγομένης κατά τις διατάξεις του Ν.3471/2006 και του Ν.2472/1997 αρθ 3,4 και 13, ισχυριζόμενος ότι η εναγομένη με τις παραπάνω πράξεις και παραλείψεις των προστηθέντων υπαλλήλων της επέτρεψε την παράνομη και αθέμιτη επεξεργασία των στοιχείων του ενάγοντα ως προσωπικών του δεδομένων, να διαγραφούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αυτού, που περιλαμβάνονται στο αρχείο της εναγομένης, να υποχρεωθεί η εναγομένη να του καταβάλλει ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης το ποσό των 10.000 ευρώ, εντόκως από της επιδόσεως της αγωγής, να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή και να καταδικασθεί στην καταβολή της δικαστικής του δαπάνης.

Με το παραπάνω περιεχόμενο και αίτημα η αγωγή για το αντικείμενο της οποίας καταβλήθηκε, μετά από τηλεφωνική πρόσκληση του ενάγοντος κατ' άρθ 227 του ΚΠολΔ το απαιτούμενο τέλος δικαστικού ενσήμου με τα με αριθμο *** γραμμάτια, αρμοδίως εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου κατ' αρθ 7,9,11,14 παρ.1, 22-25 του ΚΠολΔ, κατά την προβλεπόμενη στο αρθ 14 του Ν.3471/2006 διαδικασία των αρθ 664-776 του ΚΠολΔ για τις εργατικές διαφορές. Κρίνεται δε νόμιμη και στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 57, 932 ΑΚ, αρθ 3,13 του Ν.3471/2006 , αρθ 3,4,5,10,13 και 14 του Ν.2472/1997, 907, 908, 946 και 176 του ΚΠολΔ και πρέπει δε να ερευνηθεί περαιτέρω.

Στην προκειμένη περίπτωση ενόψει των ισχυρισμών των διαδίκων πρέπει κατά την κρίση του Δικαστηρίου να διαταχθεί η επανάληψη της συζήτησης κατ' άρθ 254 του ΚΠολΔ προκειμένου να συμπληρωθούν οι αποδείξεις [...].

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει κατ' αντιμωλία των διαδίκων
Αναβάλλει την έκδοση της οριστικής απόφασης
Διατάζει την επανάληψη της συζήτησης [...].

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στο Μαρούσι στις 30-7-2010.

Ο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

2 σχόλια:

dyosmaraki είπε...

Δεν είναι μόνο σχεδόν απίθανο να εντοπίσουν οι αρχές τον δράστη, είναι απολύτως βέβαιο πως είναι ανίκανες να το πράξουν.
Συγγενικό μου πρόσωπο θύμα ενός τέτοιου περιστατικού (του έκλεψαν το διαβατήριο) τραβιόταν επί δεκαετία στα δικαστήρια και στις δημόσιες υπηρεσίες ενώ οι κλέφτες αλώνιζαν ελεύθεροι αγοράζοντας προϊόντα (με γραμμάτια), ανοίγοντας επιχειρήσεις σε διάφορα μέρη της Αθήνας, εκδίδοντας επιταγές από λογ/σμό που εμφάνιζε τα στοιχεία του συγγενή μου (ο οποίος για κάθε μία επιταγή καταδικαζόταν ερήμην σε διάφορα δικαστήρια της ελλαδας)με αποκορύφωση την έκδοση πλαστών τιμολογίων.
Δεν ξέρω πόσα χρήματα ξόδεψε σε δικηγόρους για να αποδείξει την αθωότητά του!!!!
Τελικά την ευθύνη την έχουν μόνο οι εταιρείες αποδέκτες του "φαινομένου της κλοπής ταυτότητας"? ή μήπως την έχουν και οι αρχές οι οποίες αντί να διατάξουν αυτεπάγγελτα έρευνα σε τέτοιες περιστάσεις, όπως αποδείχθηκε, κοιμόντουσαν τον ύπνο του δικαίου?
Δεν λέω, καλή η απόφαση μα εάν δεν κινητοποιηθούν οι αρχές για να ερευνούν άμεσα τέτοια φαινόμενα (εν τη γενέσει τους), από τα δικαστήρια λύση δεν ξέρω εάν θα βγει και το σημαντικότερο ΠΟΤΕ...?

e-Lawyer είπε...

Μπορούσε να διεκδικήσει αποζημίωση απο το Ελληνικό Δημόσιο για τους λόγους που λες.

Κρατική ενίσχυση των γεννήσεων για την καταπολέμηση της υπογεννητικότητας

Η κρατική προστασία του θεσμού της οικογένειας αποτελεί έναν συνταγματικά κατοχυρωμένο στόχο, προβλεπόμενο στο άρθρο 21 του Συντάγματος. Η...