Δευτέρα, Μαΐου 25, 2009

Δικαστήριο αναγνωρίζει κληρονομικά δικαιώματα από ελεύθερη συμβίωση

Σύμφωνα με την απόφαση 163/2008 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης, αν κατά την διάρκεια της ελεύθερης συμβίωσης (όχι δηλ. με "σύμφωνο") υπήρξε βετίωση της περιουσίας του ενός εκ των συμβιούντων από την περιουσία του άλλου και ο πλουτισμός αυτός έλαβε χώρα είτε στο πλαίσιο της κοινωνίας βίουθ και του συνδέσμου εμπιστοσύνης που αναπτύχθηκε μεταξύ των συμβίων, είτε με την προοπτική μελλοντικού γάμου, αλλά στη συνέχεια η ελεύθερη συμβίωση διαλύθηκε, τότε υπάρχει δικαίωμα επιστροφής του πλουτισμού (διότι εκλείπει η νόμιμη αιτία της περιουσιακής μετακίνησης). Σε περίπτωση θανάτου του συντρόφου, η αξίωση αδικαιλόγητου πλουτισμού μπορεί να ασκηθεί και εναντίον των κληρονόμων του. 

Πηγή: "Εφαρμογές αστικού δικαίου", 3/2009, σελ. 926 με παρατ. Θ.Παπαχρίστου.

Έτσι, ενεργοποιούνται οι διατάξεις αδικαιολόγητου πλουτισμού στο πλαίσιο του κληρονομικού δικαίου. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σωρηδόν ακύρωση Δημοτικών Συμβουλίων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Τις τελευταίες εβδομάδες η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής έχει εντατικοποιήσει τον αυτεπάγγελτο έλεγχο νομιμότητας ακυρώνοντας σωρηδόν αποφά...