Τετάρτη, Μαΐου 27, 2009

Συγχώνευση Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με ΑΔΑΕ και ΕΕΤΤ

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδονται από το tvxs.gr και προέρχονται από τις εφημερίδες Ελευθεροτυπία, Ελεύθερος Τύπος, Ναυτεμπορική και Έθνος, επίκειται η κατάργηση ή/και συγχώνευση 250 κρατικών οργανισμών. 

Η ύπαρξη της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) παράλληλα με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) έχει δημιουργήσει αρκετές φορές απορίες και προβλήματα ως προς τις αλληλεπικαλυπτόμενες αρμοδιότητες των δύο ανεξάρτητων αρχών. Στην υπόθεση Vodafone αποκαλύφθηκε επίσης ότι το πρόβλημα περιλάμβανε και το ρόλο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, η οποία δεν είναι μεν συνταγματικά κατοχυρωμένη αλλά εξ' αυτού ακριβώς του λόγου υπάρχει θεσμικό πρόβλημα, αφού ο κοινός νομοθέτης του 2005 θεώρησε ότι τα μέλη της θα πρέπει να επιλέγονται από τον Υπουργό Μεταφορών (κι όχι από την Διάσκεψη Προέδρων της Βουλής ή έστω με κάποια συμμετοχή της Βουλής στη διαδικασία).

Η συγχώνευση των τριών ανεξάρτητων αρχών σε μία είναι επιτακτική ανάγκη, για νομικούς, αλλά και για δημοσιονομικούς λόγους: καθώς και οι τρεις αρχές δραστηριοποιούνται σε ζητήματα κοινωνίας της πληροφορίας, απορρήτου και προσωπικών δεδομένων, η ύπαρξη τριών Δ.Σ. και τριών Προέδρων (με αμοιβές καθένας τους αντίστοιχες προς τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου κλπ) είναι τελείως περιττή. Επιπλέον, η ενοποίηση σε μία ανεξάρτητη αρχή θα διασφάλιζε και την μεγαλύτερη συνοχή στις αποφάσεις τους, καθώς θα συνεισέφερε τον market oriented παράγοντα με τον οποίο αποφάσίζει η ΕΕΤΤ στον ειδικότερο τομέα της προστασίας προσωπικών δεδομένων, αλλά και της διασφάλισης του απορρήτου (αν υποθέσουμε ότι αυτά επιδέχονται διαχωρισμού ως προς την ανεξάρτητη διοικητική εποπτεία). 

Συνεπώς, η Κυβέρνηση θα πρέπει να λάβει υπόψη  ότι και στον τομέα των ανεξάρτητων αρχών πρέπει να γίνουν συγχωνεύσεις, όπως εξάλλου είχε γίνει και το 2004 με την κατάργηση της Ρυθμιστικής Αρχής Θαλάσσιων Ενδομεταφορών και τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων της στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

"Σύστημα αρχειοθέτησης" στο δικηγορικό γραφείο

Με τον ΓΚΠΔ θα ξεκινήσει μια οριζόντια, υπαρξιακής φύσης νομίζω, συζήτηση σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. για τον ρόλο του δικηγόρου στην διαχεί...