Δευτέρα, Ιουνίου 22, 2009

Η ομιλία μου στο 4ο Διεθνές Συνέδριο "Άτομα με Αναπηρία και ΜΜΕ", για την πρόσβαση ΑΜΕΑ στην πληροφόρηση


omilia geniki grammateia epikoinwnias -

Ιστοσελίδα του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου "Άτομα με Αναπηρία και ΜΜΕ" 22-23 Ιουνίου 2009 
(εδώ). 

Πρόγραμμα συνεδρίου (εδώ)

Ήμουν ομιλητής στη θεματική ενότητα "Παρουσίαση της Συνθήκης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία - Ισχύον νομικό πλαίσιο για τα άτομα με αναπηρία".

Το θέμα που ανέπτυξα ήταν "Η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία της πληροφορίας". Σχετική νομοθεσία:Ν.2472/1997 (Προστασία προσωπικών δεδομένων) - οι πληροφορίες που αφορούν την υγεία είναι ευαίσθητα δεδομένα, βλ. άρθρα 2, 7, 7Α.

Ν.3448/2006 (Περαιτέρω χρήση πληροφοριών δημόσιου τομέα) - κατά το άρθρο 10 πρέπει να διευκολύνονται τα άτομα με αναπηρία στην αναζήτηση εγγράφων προς περαιτέρω χρήση

Ν.2121/1993 (Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και άλλες διατάξεις) - κατά το άρθρο 28Α επιτρέπεται η αναπαραγωγή για την χρήση προς όφελος τυφλών και κωφαλάλων, σύμφωνα και με σχετική Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού του 2007. Δεν υπάρχουν σχόλια:

Για πρώτη φορά άσυλο λόγω αθεΐας σε Πακιστανό

Σε υπόθεση που χειρίζεται το γραφείο μας, αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά από Ελληνικό Δικαστήριο ότι η αθεϊα πρώην μουσουλμάνου πολίτη χώρας ...