Τετάρτη, Ιουνίου 03, 2009

Ανάστροφη διαρπαγή ονόματος χώρου (reverse domain name hijacking)

Με αφορμή την συζήτηση για το whatsup.gr που έλαβε η Cosmote μέσω καταγγελίας στην ΕΕΤΤ από χρήστη, ο οποίος το κατείχε χρόνια, αλλά και άλλες υποθέσεις που έχουν γίνει γνωστές (didyma.gr, euroelections.gr) τίθεται το ζήτημα του κατά πόσον θα πρέπει να ελέγχεται από την ΕΕΤΤ αλλά και από άλλους ελεγκτικούς μηχανισμούς η καταχρηστικότητα των καταγγελλόντων. Ο όρος reverse domain name hijacking αναφέρεται ακριβώς στην προσπάθεια να καταλάβει κάποιος ένα όνομα χώρου μέσω της καταγγελίας, όταν εν γνώσει του ο κάτοχος του ονόματος χώρου δεν είναι κακόπιστος.

Η πρώτη τέτοια περίπτωση οδήγησε σε ήττα μία από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές υπηρεσίες ραδιοτηλεόρασης, την γερμανική Deutsche Welle που επιχείρησε με καταγγελία στον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας να υφαρπάξει το όνομα χώρου www.dw.com από μια αμερικάνικη εταιρία που είχε αυτά τα αρχικά και φυσικά δεν είχε ιδέα για την Deutsche Welle, ενώ έθεσε ως βάση διαπραγμάτευσης για την μεταβίβαση ένα ποσό που ξεπερνούσε τα 3.500.000 δολλάρια ΗΠΑ. Το ύψος αυτού του ποσού όμως δεν θεωρήθηκε ότι αποδεικνύει την κακοπιστία της αμερικάνικης εταιρίας. Αντίθετα μάλιστα, σύμφωνα με την πρώτη αυτή ιστορική απόφαση του WIPO, η Deutsche Welle έχασε την υπόθεση, επειδή δεν απέδειξε κακοπιστία της αμερικάνικης εταιρίας και πολύ περισσότερο επειδή αποδείχθηκε ότι η ίδια ήταν που κίνησε την διαδικασία κακόπιστα. 

Πρόκειται για την ιστορική απόφαση D2000-1202 Deutsche Welle κατά Diamond Ware. Ακολουθεί η μετάφραση elawyer στα ελληνικά.

Κέντρο διαιτησίας και μεσολάβησης του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Deutsche Welle ΚΑΤΑ  DiamondWare Limited

Υπόθεση αρ. D 2000-1202

 

1. Τα μέρη

Καταγγέλλουσα: Deutsche Welle 
nstalt des offentlichen Rechts 
aderberggürtel 50 
0968 KÖLN 
ermany

Καταγγελλόμενη: DiamondWare Limited 
0516 E. Flower Avenue 
esa 
rizona, 85208 
SA

 

2. Το Όνομα Χώρου και ο Καταχωρητής

Όνομα Χώρου: dw.com

Καταχωρητής: Network Solutions Inc.

 

3. Ιστορικό

Η αρχική καταγγελία ελήφθη από τον ΠΟΔΙ με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 12 Σεπτέμβρη 2000 και σε φυσικό αντίγραφο στις 15 Σεπτέμβρη 2000. Στις 4 Οκτώβρη 2000, η καταγγέλλουσα υπέβαλε μια αναθεωρημένη καταγγελία (εφεξής “η καταγγελία”) που διόρθωνε τυπικά λάθη της αρχικής καταγγελίας. Ο ΠΟΔΙ έχει επιβεβαιώσει ότι η καταγγελία ικανοποιεί τις τυπικές προϋποθέσεις της Πολιτικής, των Κανόνων και των Συμπληρωματικών Κανόνων και ότι έχει γίνει κανονική πληρωμή. Το Διοικητικό Τμήμα (“το Τμήμα”) κρίνει ότι αυτή είναι ότι είναι αρμόδιο για την υπόθεση.  

Η καταγγελία κοινοποιήθηκε κανονικά σύμφωνα με τους Κανόόνες, παράγραφος 2 (α). Ο καταχωρητής επιβεβαίωσε ότι το dw.com (“το Όνομα Χώρου”) κατοχυρώθηκε από την Network Solutions Inc. και ότι η  DiamondWare Limited ("η Καταγγελλόμενη") είναι η σημερινή Φορέας. Ο Καταχωρητής επιβεβαίωσε περαιτέρω ότι η Πολιτική εφαρμόζεται επί του Ονόματος Χώρου.  


Στις 11 Οκτωβρίου 2000, ο ΠΟΔΙ κοινοποίησε στην Καταγγελλόμενη την καταγγελία με τον συνήθη τρόπο και ενημέρωσε την Καταγγελλόμενη, μεταξύ άλλων, ότι η τελική μέρα για την αποστολή των Απαντήσεών της προς την Καταγγέλλουσα και τον ΠΟΔΙ ήταν η 30η Οκτωβρίου 2000. Στις 27 Οκτωβρίου 2000, οι Απαντήσεις ελήφθησαν από τον ΠΟΔΙ με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (στις 31 Οκτωβρίου 2000 σε φυσική μορφή). Οι απαντήσεις περιλάμβαναν εναντίον της Καταγγέλλουσας τον ισχυρισμό της Ανάστροφης Διαρπαγής Ονόματος Χώρου. Η Καταγγελλόμενη επέλεξε τριμελές διοικητικό τμήμα. 

Το Τμήμα συγκροτήθηκε κανονικά. Οι υπογράφοντες Κριτές υπέβαλαν Δηλώσεις Αποδοχής και Δηλώσεις αμεροληψίας και ανεξαρτησίας. 

Ο ΠΟΔΙ και το Τμήμα δεν έλαβαν άλλα κείμενα και ως εκ τούτου προγραμματίστηκε ημερομηνία διάσκεψης για την Απόφαση του Τμήματος την 1η Ιανουαρίου 2001. 

Στις 18 Δεκεμβρίου 2000, το Τμήμα κοινοποίησε στον ΠΟΔΙ ότι η Καταγγέλλουσα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να απαντήσει στον ισχυρισμό περί Ανάστροφης Διαρπαγής Ονόματος Χώρου. Στις 19 Δεκεμβρίου 2000, το Τμήμα εξέδωσε μια σχετική οδηγία, δίνοντας την δυνατότητα στην Καταγγέλλουσα να απαντήσει μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου 2000.

Στις 22 Δεκεμβρίου 2000, η Καταγγέλλουσα απέστειλε στον ΠΟΔΙ τις απαντήσεις της επί του ισχυρισμού περί Ανάστροφης Διαρπαγής Ονόματος Χώρου. Κατόπιν αιτήσεως του προεδρεύοντος Κριτή, ο ΠΟΔΙ επέκτεινε την προθίεσμα διάσκεψης για την έκδοση Απόφασης του Τμήματος έως τις 4 Ιανουαρίου 2001. 

 

4. Πραγματικά περιστατικά

Η Καταγγέλλουσα είναι μια επιχείρηση τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών εκπομπών με έδρα στην Γερμανία και λειτουργεί υπό το ακρωνύμιο  "DW". Η Καταγγέλλουσα είναι ιδιοκτήτρια ποικίλων εμπορικών σημάτων που αποτελούνται από ή περιλαμβάνουν ως μέρος τους τα γράμματα "DW".  Η Καταγγέλλουσα επικαλείται κατοχύρωση πολλών εμπορικών σημάτων στην Γερμανία, σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες και στις ΗΠΑ και τον Καναδά. Οι Γερμανικές κατοχυρώσεις είναι από τις αρχές της δεκαετίας του 1980. Εκτός από αυτές, καμία από τις άλλες κατοχυρώσεις δεν είναι πριν τις 21 Μαρτίου 1995.

Η Καταγγελλόμενη είναι μια επιχείρηση ανάπτυξης λογισμικού, με έδρα τις ΗΠΑ και εμπορεύεται προϊόντα με το ακρωνύμιο "DW" τουλάχιστον από το 1994. Η Καταγγελλόμενη κατοχύρωσε το Όνομα Χώρου στον Καταχωρητή στις 7 Δεκεμβρίου 1994. Η Καταγγελλόμενη λειτουργεί μια ενεργή επιχειρηματική ιστοσελίδα στο Όνομα Χώρου. 

Στις 13 Ιουλίου 2000, η Καταγγέλλουσα (εκπροσωπούμενη από τον νομικό της σύμβουλο Thomas Gardemann), έγραψε στην Καταγγελλόμενη τα παρακάτω: 

"Περιήλθε εις γνώση μας ότι κατέχετε το όνομα  www.dw.com. Όπως αποδεικνύεται από το συνημμένο πιστοποιητικό, η Deutsche Welle έχει κατοχυρώσει το "dw" ως εμπορικό σήμα.

Γι' αυτό θα πρέπει να μας μεταβιβάσετε το όνομα χώορυ. Παρ' όλ' αυτά, θα ήμασταν ευγνώμονες αν συνεργαζόσασταν στην επίλυση του ζητήματος και στο πλαίσιο της εξεύρεσης μιας φιλικής λύσης. 

Θα περιμένω νέα σας σύντομα.”


Στις 10 Αυγούστου 2000, η Καταγγελλόμενη (εκπροσωπούμενη από τον πρόεδρό της  Keith Weiner) απάντησε ως εξής: 

" Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας σχετικά με το όνομα χώρου dw.com. Επί του παρόντος δεν το διαθέτουμε προς πώληση στην ελεύθερη αγορά, μολονότι έχει προσελκύσει αρκετές διερευνητικές επαφές τελευταία. Γι'  αυτό θα σκεφτόμασταν μία προσφορά άνω των  $3,750,000 (τριών εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα χιλιάδων Δολλαρίων ΗΠΑ) από κάποιον φερέγγυο αγοραστή.

Θα αναμένω για την απάντησή σας."

Έχει σημασία να υπογραμμιστεί εδώ ότι το επιστολόχαρτο της Καταγγελλόμενης έφερε την ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας της  www.dw.com.

Η Καταγγέλλουσα απάντησε κινώντας την παρούσα διοικητική διαδικασία. 

 

5. Ισχυρισμοί των μερών

A. Καταγγέλλουσα


Οι ισχυρισμοί της Καταγγέλλουσας είναι τόσο σύντομοι ώστε μπορούν να αναπαραχθούν αυτολεξί. Ύστερα από μία εισαγωγή περί των κατοχυρωμένων εμπορικών σημάτων της, η Καταγγέλλουσα αναφέρει τα εξής: 

"Η καταγγέλλουσα λειτουργεί παγκοσμίως ένα δημόσιο τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό πρόγραμμα υπό την συντομογραφία  "DW". Τα εμπορικά σήματα της καταγγέλλουσας καλύπτουν αγαθά και υπηρεσίες που σχετίζονται άμεσα με τα μ.μ.ε., την διαβίβαση δεδομένων και τις διαδικτυακές υπηρεσίες. Περαιτέρω, είναι διαδεδομένο τα τηλεοπτικά κανάλια να παρέχουν τις διαδικτυακές τους υπηρεσίες υπό τον τίτλο του προγράμματός τους, το οποίο στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι το "DW" .

Η καταγγέλλουσα επικοινώνησε με την καταγγελλόμενη με φαξ στις 13 Ιουλίου 2000. Η καταγγελλόμενη απάντησε με φαξ στις 10 Αυγούστου 2000 και διέθετε προς πώληση το Όνομα Χώρου “DW” για χρηματικό ποσό $ 3.750.000 Δολλαρίων ΗΠΑ. Το γεγονός ότι η καταγγελλόμενη διαθέτει το όνομα χώρου προς πώληση καταδεικνύει ότι η καταγγελλόμενη δεν έχει προσωπικό ή νόμιμο συμφέρον για την κατοχή του ονόματος χώρου, πράγμα που είναι προφανές αν ληφθεί υπόψη το ποσό των χρημάτων που ζητάει. Περαιτέρω, από την επιστολή της καταγγελλόμενης προκύπτει ότι απέκτησε το όνομα χώρου και το κατέχει με πρωταρχικό σκοπό να το πουλήσει. "

B. Καταγγελλόμενη 

Οι βασικοί ισχυρισμοί της καταγγελλόμενης είναι οι ακόλουθοι:

- Η Καταγγέλλουσα αποτυγχάνει να θεμελιώσει έστω κι έναν λόγο που βασίζεται στην Πολιτική. Οι περιστάσεις που περιστοιχίζουν την Καταγγελία καταδεικνύουν ότι η Καταγγέλλουσα είναι εν πλήρει γνώση των κρίσιμων περιστατικών που αναφέρονται στις παρούσες Απαντήσεις, ήδη πριν κατατεθεί η Καταγγελία. Έτσι όμως, είναι σαφές ότι η Καταγγελία υποβλήθηκε κακόπιστα και χωρίς οι ισχυρισμοί της να είναι δικαιολογημένοι. 

- η Καταγγέλλουσα δεν ισχυρίζεται ότι είχε δικαιώματα στις ΗΠΑ όταν εκχωρήθηκε το Όνομα Χώρου στις ΗΠΑ από μία εταιρία με έδρα στις ΗΠΑ το 1994.

  • - τα δύο ενωμένα γράμματα "D" και  "W" δεν αποτελούν από μόνα τους σήμα ή σήμα υπηρεσίας της Καταγγέλλουσας, αλλά είναι απλώς το ακρωνύμιο της επωνυμίας της Καταγγέλλουσας "Deutsche Welle". Οι κατοχυρώσεις της Καταγγέλλουσας κυρίως αφορούν τα γράμματα συνοδευόμενα από γραφιστικά στοιχεία. 

- πολλές εταιρίες έχουν κατοχυρώσει ή αιτηθεί προς κατοχύρωση εμπορικών σημάτων που περιλαμβάνουν τα γράμματα  DW με ποικίλα γραφιστικά στοιχεία. Μόνο στις ΗΠΑ, πολλές αιτήσεις για κατοχυρώσεις σημάτων που περιλαμβάνουν τα αρχικά  "DW" έχουν  υποβληθεί από διάφορα μέρη. 

- γι' αυτούς τους λόγους, η Καταγγέλλουσα δεν καταφέρνει να αποδείξει ότι τα γράμματα  "dw", χωρίς άλλα γραφιστικά στοιχεία, είναι διακριτικά γνωρίσματα της Καταγγέλλουσας και πολύ λιγότερο ότι έχει αποκλειστικά δικαιώματα στον συνδυασμό των ίδιων των γραμμάτων.

- η Καταγγελλόμενη έχει νόμιμα και σοβαρά συμφέροντα και δικαιώματα στο Όνομα Χώρου dw.com, επειδή χρησιμοποιεί τα εμπορικά σήματα "DiamondWare" και  "DW" για να ταυτοποιήσει την προέλευση των προϊόντων λογισμικού της στο διεθνές εμπόριο από το 1994. 

- Η έκταση της χρήσης του Ονόματος Χώρου από την Καταγγελλόμενη, σε συνδυασμό με την  καλόπιστη εμπορική διάθεση των αγαθών και υπηρεσιών της είναι προφανής με την επίσκεψη της ιστοσελίδας  www.dw.com. Η καλόπιστη χρήση του σήματος  "DW" της Καταγγελλόμενης, του Ονόματος Χώρου dw.com ως μιας διεύθυνσης ιστοσελίδας και σε συνδυασμό με τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των στελεχών και εργαζομένων της προϋπήρχαν πριν η Καταγγέλλουσα προβεί σε οποιαδήποτε επικοινωνία με την Καταγγελλόμενη. 

  • Το Όνομα Χώρου κατοχυρώθηκε το 1994 για σκοπούς προώθησης των επιχειρήσεων της Καταγγελλόμενης. Από την κατοχύρωση του Ονόματος Χώρου, η Καταγγελλόμενη χρησιμοποιεί αδιαλλείπτως το όνομα χώρου dw.com ως  για την κεντρική της ιστοσελίδας και για τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της και έχει παντού θέσει αναφορές στο "dw.com" στο προωθητικό υλικό της, στα επιστολόχαρτά της και στις επιχειρηματικές κάρτες της.
  • -Δεδομένης της επένδυσης και της χρήσης στο όνομα χώρου dw.com εκ μέρους της Καταγγελλόμενης, η μεταβίβαση του Ονόματος Χώρου θα παρείχε στην Καταγγέλουσα πρόσβαση στην επικοινωνία χιλιάδων από τους σημερινούς πελάτες και εν δυνάμει πελάτες της Καταγγελλόμενης, λόγω του προωθητικού υλικού που κυκλοφορεί η καταγγελλόμενη από το 1994. Αυτοί οι πελάτες βασίζονται στην διεύθυνση dw.com για να έχουν πρόσβαση στην υποστήριξη και τις πληροφορίες πωλήσεων των προϊόντων της Καταγγελλόμενης, η οποία έχει διαφημιστεί στο dw.com από τα πρώτα χρόνια εμπορικής χρήσης του Διαδικτύου. 

- Η Μεταβίβαση του Ονόματος Χώρου στην Καταγγέλλουσα θα παρείχε σε αυτήν το σύνολο της επισκεψιμότητας της Καταγγελλόμενης, πράγμα που οφείλεται στο καλό όνομα που επένδυσε η Καταγγελλομένη για το Όνομα Χώρου  dw.com. Τον Ιούλιο του 2000, η ιστοσελίδα της Καταγγελλομένης είχε κίνηση περίπου 500 μοναδικών χρηστών ανά μέρα και περισσότερων από τους 12.000 μοναδικους χρήστες ανά μήνα. 

- Η Καταγγελλομένη, κάνει χρήση του Ονόματος Χώρου dw.com στο παγκόσμιο εμπόριο πριν από κάθε ισχυριζόμενη χρήση των γραμμάτων  "DW" από την Καταγγέλλουσα εκτός Γερμανίας. Η Καταγγέλλουσα αναφέρει ότι οι κατοχυρώσεις εμπορικών σημάτων της εκτός Γερμανίας ανατρέχουν στον Μάρτιο του 1995. 

- Ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορεί να χαρακτηρισθεί η αναφορά της Καταγγέλλουσας ότι “η Καταγγελλόμενη δεν έχει προσωπικό ή άλλω νόμιμο συμφέρον στην κατοχή του Ονόματος” είναι βαθύτατη και εμπρόθετη παρεξήγηση. Η Καταγγελλόμενη χρησιμοποιεί το Όνομα Χώρου για τους σκοπούς των επιχειρήσεών της για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από εκείνο κατά το οποίο η Καταγγέλλουσα ισχυρίζεται ότι  κατοχύρωσε την επωνυμία της εκτός Γερμανίας. Η απώλεια του Ονόματος Χώρου θα σημαίνει σημαντική και σοβαρή ζημιά για την Καταγγελλόμενη. Ο κύκλος εργασιών της Καταγγελλόμενης αξιολογείται στα έξι εκατομμύρια Δολλάρια ΗΠΑ στις 19 Απριλίου 2000, βασίζεται εν μέρει στο Όνομα Χώρου της  dw.com και σήμερα μπορεί να είναι υψηλότερος. Η Καταγγέλλουσα κίνησε αυτή τη διαδικασία για κανέναν άλλο στόχο παρά μόνο για να θίξει την επιχειρηματική δράση και την υπόληψη της Καταγγελλόμενης. 

- Η ίδια η Καταγγελλόμενη δεν γνώριζε καν την ύπαρξη της Καταγγέλλουσας ή του σήματος της Καταγγέλλουσας πριν λάβει την επιστολή της Καταγγέλλουσας στις 13 Ιουλίου 2000. Η Καταγγέλλουσα παραδέχεται ότι δεν είχε χρησιμοποιήσει το γραφιστικό της σήμα εκτός Γερμανίας πριν το 1995. Έτσι θα ήταν αδύνατο να έχει κατοχυρωθεί κακόπιστα το Όνομα Χώρου από αμερικάνικη επιχείρηση το 1994.

- Το μόνο επικαλούμενο περιστατικό βασίζεται στην υποτιθέμενη πρόταση της Καταγγελλόμενης για διευθέτηση της διαφοράς με την Καταγγέλλουσα. Κατά το Δίκαιο των ΗΠΑ και κατά το Γερμανικό δίκαιο, οι εξωδικαστικές απόπειρες συμβιασμού δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από δικαστικό συμβούλιο που εξετάζει τη διαφορά. Η πρόταση της Καταγγελλόμενης θα πρέπει να εξαιρεθεί από την εξέταση του Τμήματος. 

- Περαιτέρω, η υποτιθέμενη πρόταση είναι άσχετη, καθώς η Καταγγέλλουσα δεν έχει αποδείξει ότι το Όνομα Χώρου κατοχυρώθηκε από την Καταγγελλόμενη πρωταρχικώς για πώληση από την Καταγγελλόμενη στην Καταγγέλλουσα, όπως προβλέπεται για την απόδειξη της κακής πίστης κατά το Κεφάλαιο 4 (β) (i) της Πολιτικής. Η Καταγγέλλουσα δεν έχει επιχειρήσει να αποδείξει κάτι τέτοιο, επειδή αυτό θα ήταν προδήλως άτοπο. Το Τμήμα καλείται να εξετάσει με αυτοψία την ιστοσελίδα της Καταγγελλόμενης που είναι αναρτημένη στο  www.dw.com και να κρίνει κατά πόσον είναι λογικό το συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει διενέργεια νόμιμης επιχειρηματικής δραστηριότητας στην εν λόγω ιστοθέση. 

- Η Καταγγελλόμενη δεν είχε πρόθεση να πωλήσει το Όνομα Χώρου όταν το κατοχύρωσε, δεν έχει σήμερα πρόθεση να πωλήσει το Όνομα Χώρου και δεν θα έχει πρόθεση να καταστρέψει την online παρουσία της για τιποτε λιγότερο από ό,τι η Καταγγελλόμενη θεωρεί ότι αξίζει για μία προοδεύουσα και αξιόλογη επιχείρηση. 

- Τα παραπάνω περιστατικά που είναι υπέρ της Καταγγελλόμενης ήταν σαφώς προφανή στην Καταγγέλλουσα πριν την κίνηση αυτής της διαδικασίας. Η Καταγγέλλουσα γνωρίζει καλά ότι η καταχώρηση και χρήση του Ονόματος Χώρου προηγείται οποιασδήποτε καταχώρησης της Καταγγέλουσας σε διεθνές επίπεδο, όπως προκύπτει και από την καταγγελία. Η Καταγγέλλουσα γνωρίζει καλά ότι η Καταγγελλόμενη δεν έχει έδρα στην Γερμανία, πράγμα πρόδηλο από την καταγγελία. Η Καταγγέλλουσα  γνωρίζει καλά ότι η Καταγγελλόμενη λειτουργεί μια σοβαρή επιχείρηση λογισμικού στην διεύθυνση dw.com, όπως είναι πρόδηλο από την ιστοσελίδα στο  www.dw.com.

- Η παράγραφος 12 της Καταγγελλίας εξηγεί για ποιο λόγο η Καταγγέλλουσα επιδιώκει να λάβει το  dw.com Domain Name. "Περαιτέρω, είναι διαδεδομένο τα τηλεοπτικά κανάλια να παρέχουν τις διαδικτυακές τους υπηρεσίες υπό τον τίτλο του προγράμματός τους, το οποίο στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι το "DW".  Αυτό το νεοπαγές ενδιαφέρον της Καταγγέλλουσας δεν κατισχύει των συμφερόντων της Καταγγελλόεμνης για μια επιχίερηση την οποια λειτουργεί στο  dw.com εδώ και χρόνια.

- Επιπροσθέτως η Κατγαγγέλλουσα έχει παραδεχθεί ότι δεν διαθέτει νομιμο λόγο κίνησης αυτής της υπόθεσης και έχει χαρακτηρίσει την διαφορά τίποτα περισσότερο από ένα παιχνίδι. Σε ένα άρθρο στο γερμανικό online περιοδικό (Σχετικό  11: Άρθρο στο  "Telepolis" – προσβάσιμο στην ιστοθέση  http://www.heise.de/newsticker/data/chr-30.09.00-000/ κατά το χρόνο υποβολής της παρούσας Απάντησης ), ο  Guido Baumhauser, επικεφαλής των Διαδικτυακών υπηρεσιών της Καταγγέλλουσας χαρακτηρίζει την παρούσα υόπθεση ως “sportiv” (δηλαδή “γυμναστική”). Η Καταγγέλλουσα κρίνει ότι η επίκληση της Πολιτικής για την απειλή της ύπαρξης μιας νόμιμης επιχείρησης πολλών εκατομμυρίων δολλαρίων είναι ένα “άθλημα”. Η Πολιτική όμως έχει προοριστεί για την διευθέτηση σοβαρών υποθέσεων κυβερνοσφετερισμού. Η κυνική χρήση της Πολιτικής ως “παιχνιδιού” ή “αθλήματος” από την Καταγγέλλουσα, αξίζει την πλήρη καταδίκη της από το Τμήμα. 

-  Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Καταγγελία, στην παρούσα υπόθεση, συνιστά κακόπιστη επίκληση της Πολιτικής, λόγω των τριών αρχών που προαναφέρθηκαν: η Καταγγέλλουσα (1) γνωρίζει ότι δεν αποδεικνύει τους ισχυρισμούς της κατά το Κεφάλαιο 4(b)(i),  ή έχει διενεργήσει ανεπαρκή έλεγχο στοιχείων,  (2) ενδιαφέρεται να αποκτήσει το  dw.com, αλλά δεν αναγνωρίζει τα σαφή προγενέστερα δικαιώματα στο Όνομα, τα οποία προκύπτουν ευθέως από την ημερομηνία κατοχύρωσης του Ονόματος Χώρου και (3) υπέβαλε την καταγγελία χωρίς καμία απόδειξη της κακοπιστίας κατοχύρωσης του Ονόματος Χώρου και προέβαλε έναν απαράδεκτο κλαι άσχετο ισχυρισμό για να υποστηρίξει την προδήλως άτοπη και εν επιγνώσει της απαράδεκτη καταγγελία περί κακόπιστης χρήσης.  

 

6. Συζήτηση και συμπεράσματα

Σύμφωνα με την παράγραφο 4(a) της Πολιτικής, η Καταγγέλλουσα πρέπει να αποδείξει ότι 

(i) το Όνομα Χώρου είναι όμοιο ή ομοιάζει σε βαθμό σύγχυσης με ένα εμπορικό σήμα ή σήμα υπηρεσίας επί του οποίου η Καταγγέλλουσα έχει δικαιώματα, και 

(ii) Η Καταγγελλόμενη δεν έχει δικαιώματα ή έννομα συμφέροντα όσον αφορά το Όνομα Χώρου και 

(iii) Το Όνομα Χώρου έχει κατοχυρωθεί και χρησιμοποιείται κακόπιστα.


Εάν απορριφθεί η Καταγγελία, το Τμήμα πρέπει να εξετάσει την παράγραφο 15(e) των Κανόνων και ιδίως την ακόλουθη πρόταση: : -

"Εάν το Τμήμα κρίνει ότι η Καταγγελία έχει υποβληθεί κακόπιστα, για παράδειγμα ως απόπειρα Ανάστροφης Διαρπαγής Ονόματος Χώρου ή έχει ασκηθεί μόνο για να παρενοχλήσει τον κάτοχο του Ονόματος Χώρου, το Τμήμα θα αναφέρει στην απόφασή του ότι η καταγγελία ασκήθηκε κακόπιστα και ως κατάχρηση της διοικητικής διαδικασίας.” 

Η Ανάστροφη Διαρπαγή Ονόματος Χώρου ορίζεται με την παράγραφο 1 των Κανόνων ως “η χρήση της Πολιτικής κατά κακή πίστη προκειμένου να αποκλειστεί ο κάτοχος ενός Ονόματος Χώρου από αυτό.”

Σημειώνεται ότι η Καταγγελλόμενη έχει υποβάλλει ένσταση ενώπιον του Τμήματος ως προς την λήψη υπόψη της τιμής που ανέφερε η Καταγγέλλουσα ότι ζητήθηκε για το Όνομα Χώρου. Η Καταγγελλόμενη θεωρεί ότι αφορά μια πρόταση επίλυσης της διαφοράς που θα έπρεπε να εξαιρεθεί της παρούσας διαδικασίας. Το Τμήμα εκτιμά ότι η αναφορά δεν αποτελεί κάτι τέτοιο. Σε κάθε περίπτωση, η Παράγραφος  4(b)(i) της Πολιτικής ρητώς διαλαμβάνει ότι σε ειδικές περιπτώσεις, οι προτάσεις πώλησης Ονομάτων Χώρου μπορεί να είναι απόδειξη καταχώρησης και χρήσης κατά κακή πίστη και σε αυτή την περίπτωση, οι αναφορές αποτελούν τον πυρήνα της υπόθεσης της Καταγγελίας. Συνακόλουθα, το Τμήμα λαμβάνει υπόψη την ετοιμότητα της Καταγγελλόμενης να πωλήσει το Όνομα Χώρου καθώς και την αναφερόμενη τιμή. 

Όμοιο ή ομοιάζον σε βαθμό σύγχυσης

Η Καταγγέλλουσα είναι κάτοχος του γερμανικού εμπορικού σήματος με αριθμό  1014042 και ημερομηνία 4 Ιουνίου 1980 με τα γράμματα "DW" (απλούστευση).

Το Όνομα Χώρου αποτελείται απο δύο στοιχεία, δηλαδή από το συνδυασμό γραμμάτων  "dw", ο οποίος είναι ακρωνύμιο και χρησιμοποιείται από την Καταγγέλλουσα και η οποία είναι κατοχυρωμένο σήμα από την Καταγγέλλουσα, και από το ‘.com’, το οποίο είναι μια κοινότοπη διατύπωση. Για τους σκοπούς της παραγράφου 4(a)(i)  της Πολιτικής, το ".com" μπορεί να αγνοηθεί. Κατ΄ αποτέλεσμα, το Όνομα Χώρου είναι ίδιο με το κατοχυρωμένο σήμα της Καταγγέλλουσας. 

Στο μέτρο που η Απάντηση αναφέρει ότι η Καταγγελία πρέπει να απορριφθεί επειδήτα δικαιώματα της Καταγγέλλουσας είναι γεωγραφικώς περιορισμένα και δεν είναι αποκλειστικά, δεν λαμβάνεται υπόψη. Η παράγραφος 4(a)(i) της Πολιτικής απλώς απαιτεί να αποδείξει  η Καταγγέλλουσα δικαιώματα εμπορικού σήματος και αυτός έχει ήδη επιτευχθεί. 

Το Τμήμα κρίνει ότι το Όνομα Χώρου είναι όμοιο με το εμπορικό σήμα επί του οποίου η Καταγγέλλουσα έχει δικαιώματα. 

Δικαιώματα ή έννομα συμφέροντα της Καταγγελλόμενης.

Η Πολιτική παραθέτει κάποια παραδείγματα δικαιωμάτων και εννόμων συμφερόντων . Η παράγραφος  4(c)(i) προβλέπει υπερ του Καταγγελλόμενου που αποδεικνύει ότι πριον από κάθε ανακοίνωση της διαφοράς αποδεδιγμένα προετοιμαζόταν να χρησιμοποιήσει το όνομα χώρου ή ένα όνομα που αντιστοιχεί στο όνομα χώρου για την καλόπιστη παροχή αγαθών ή υπηρεσιών. 

Η Καταγγελλόμενη έχει αποδείξει την καλόπιστη διάθεση αγαθών και υπηρεσιών της κατά τα προηγούμενα χρόνια και σίγουρα πριν την πρώτη διαμαρτυρια της Καταγγέλλλουσας. Το Όνομα Χώρου αντιστοιχεί στα αρχικά του εμπορικού ονόματος της Καταγγελλόμενης και το Τμήμα κρίνει ότι αυτό αποτελεί εύλογα και νόμιμα συμφέροντα. Υπήρξε ανακοίνωση πριν από τη χρήση; Το Τμήμα κρίνει πως όχι. Η κατοχύρωση του Ονόματος Χώρου προηγήθηκε από κάθε κατοχύρωση εμπορικού σήματος εκ μέρους της Καταγγέλλουσας Γερμανίας και το Τμήμα αποδέχεται τη διαβεβαίωση της Καταγγελλόμενης ότι πριν από τη λήψη της επιστολής της Καταγγέλλουσας τον Ιούλιο του 2000 δεν ήταν σε γνώση της ύπαρξης της Καταγγέλλουσας, πέρα από τη δυνατότητα της Καταγγέλλουσας για μια βάσιμη καταγγελία. 

Συνεπώς, το Τμήμα κρίνει ότι η Καταγγέλλουσα δεν απέδειξε ότι η Καταγγελλόμενη δεν είχε δικαιώματα ή έννομα συμφέροντα στο Όνομα Χώρου.

Κακή πίστη

Η Καταγγέλλουσα επικαλείται την πρόταση της Καταγγελλόμενης για πώληση του Ονόματος Χώρου ωςε στοιχείο της κακής πίστης της χρήσης του Ονόματος. Το Τμήμα δεν ερμηνεύει την Πολιτική προς την κατεύθυνση ότι μόνη η προσφορά προς πώληση ενός Ονόματος Χώρου για ένα μεγάλο χρηματικό ποσό είναι, από μόνη της, απόδειξη “κυβερνοσφετερισμού”. Μπορεί, σε συγκεκριμένες περιστάσεις, να αποτελεί μια ένδειξη, αλλά δεν είναι καθοριστικό στοιχείο. Πράγματι, έχουν καταβληθεί μεγάλα χρηματικά ποσά για Ονόματα Χώρου που αντιστοιχούν σε κοινόχρηστους όρους και είναι γνωστό σε όποιον παρακολουθεί τις εξελίξεις στις πωλήσεις των Ονομάτων Χώρου ότι τα Ονόματα δύο γραμμάτων .com είναι εξαιρετικά ακριβά. Σε κάθε περίπτωση, στην προκειμένη υπόθεση,  η Καταγγελλόμενη, έχοντας ένα ουσιώδες επιχειρηματικό συμφέρον στο Όνομα Χώρου, είχε κάθε δικαίωμα να ζητήσει ένα σοβαρό χρηματικό ποσό για την μεταβίαση του Ονόματος Χώρου. 

Το Τμήμα κρίνει ότι η Καταγγέλλουσα δεν απέδειξε κακή πίστη. 


Ανάστροφη Διαρπαγή Ονόματος Χώρου

Ο ισχυρισμός περί ανάστροφης διαρπαγής Ονόματος Χώρου έχει υποβληθεί σαφώς από την Καταγγελλόμενη. Όταν η Καταγγέλλουσα υπέβαλε την καταγγελία σε αυτή τη διοικητική διαδικασία γνώριζε ότι η Καταγγέλλουσα χρησιμοποιύσε το Όνομα Χώρου για έναν ενεργό διαδικτυακό τόπο και σε σχέση  με την καλόπιστη διάθεση αγαθών και υπηρεσιών. Γνώριζε ότι ο χρόνος της κατοχύρωσης του Ονόματος Χώρου είχε προηγηθεί του χρόνου κατοχύρωσης των σημάτων της εκτός Γερμανίας. Κατ' αποτέλεσμα, η Καταγγέλλουσα πρέπει να γνώριζε ότι η Καταγγελλόμενη δεν ήταν κυβερνοσφετερίστρια. Παρ' όλ' αυτά, η Καταγγέλλουσα προχώρησε με την Καταγγελία της και ισχυρίστηκε κακοπιστία της Καταγγελλόμενης. 

Η Καταγγέλλουσα είχε την ευκαιρία να απαντήσει στον ισχυρισμό και απάντησε με ένα γράμμα του δικηγόρου της στις 21 Δεκεμβρίου 2000. Το γράμμα, υποστηριζόμενο από μία δήλωση του διευθυντή της Καταγγέλλουσας, αναφέρει ότι κάποια από τα εμπορικά σήματα της Καταγγέλλουσας κατοχυρώθηκαν πριν την ίδρυση της επιχείρησης της Καταγγελλόμενης. Αναφέρει ότι η Καταγγέλλουσα εκπέμπει παγκοσμίως από το 1960 με την χρήση του "DW". Αναφέρει ότι η Καταγγέλλουσα δεν απέδιξε ότι έχει χρησιμοποιήσει τη συντομογραφία "DW" σε άλλο πλαίσιο εκτός από την χρήση του Ονόματος Χώρου. Αμφισβητεί την ερμηνεία του άρθρου του κ.  Baumhauer. Τέλος, υποστηρίζει (σε μη σαφή Αγγλικά) ότι η πρόταση πώλησης ενός ονόματος χώρου μπορεί να συνιστά κακή πίστη εάν η τιμή δεν μπορεί να δικαιολογηθεί. Τελικά, η απάντηση είναι ότι η Καταγγελία ορθώς υποβλήθηκε. 

Το Τμήμα δεν συμφωνεί όσον αφορά αυτή την πτυχή της υπόθεσης, εκτός από την ομόφωνη άποψη ότι δεν θα πρέπει να λάβει υπόψη την συνέντευξη με τον κ.  Baumhauer. Οι απόψεις των Κριτών είναι οι εξής: 

Ο Tony Willoughby και η  Diane Cabell κρίνουν ότι πρόκειται για χαρακτηριστική υπόθεση ανάστροφης διαρπαγής ονόματος χώρου. Η Πολιτική έχει σχεδιαστεί για να ασχοληθεί με μια στενή κατηγορία περίπτώσεων, δηλαδή τον κυβερνοσφετερισμό. Δεν αποσκοπεί στο να υποκαταστήσει τις δικαστικές διαδικασίες που αφορούν την παραβίαση δικαιωμάτων επί εμπορικών σημάτων. Είναι πρόδηλο κατά τη γνώμη τους ότι αυτή η περίπτωση δεν ήταν μια υπόθεση κυβερνοσφετερισμού. Η Πολιτική είναι σαφής. Για να γίνει δεκτή μια καταγγελία, πρέπει να αποδειχθεί τουλάχιστον ότι η το Όνομα Χώρου κατοχυρώθηκε κακόπιστα. Όταν η Καταγγέλλουσα έκανε την έρευνα και βρήκε ότι η κατοχύρωση του Ονόματος Χώρου είχε γίνει πριν από 6 χρόνια, αντελήφθη ότι η κατοχύρωση του Ονόματος Χώρου δεν μπορούσε να είχε γίνει πρωταρχικά για κάποιο κακόπιστο σκοπό που αφορούσε την Καταγγέλλουσα. Η Καταγγέλλουσα δεν έχει προσκομίσει ούτε ένα στοιχείο που να θεμελιώνει ότι η Καταγγελλόμενη, μια αμερικάνικη εταιρία, θα έπρεπε να γνωρίζει την ύπαρξη της Καταγγέλλουσας, μιας υπηρεσίας εκπομπών στην Γερμανία, όταν κατοχύρωσε το 1994 το Όνομα Χώρου. Όταν η Καταγγέλλουσα επισκέφθηκε την ιστοσελίδα της Καταγγελλόμενης (η επιστολή της 13ης Ιουλίου 2000 αποδεικνύει ότι ήταν εν γνώσει της ιστοσελίδας) κάθε αμφιβολία θα έπρεπε να είχε αποκλεισθεί. Το Όνομα Χώρου οδηγεί σε μια καλόπιστη επιχείρηση και σε σχέση με το ακρωνύμιο "DW". Υπ' αυτές τις περιστάσεις, το τίμημα που έθεσε η Καταγγέλλουσα για το Όνομα Χώρου το έτος 2000 ήταν εντελώς άσχετο με τα κίνητρά της όταν κατοχύρωσε το Όνομα Χώρου το 1994. Τίποτε από αυτά δεν απαντάται στην απάντηση της Καταγγέλλουσας. Κατά την άποψη του Tony Willoughby και της Diane Cabell, η συμπεριφορά της Καταγγέλουσας, η οποία οδήγησε άδικα την Καταγγέλλουσα στην καταβολή σοβαρών εξόδων για νομικές ενέργειες, θα πρέπει να καταδικαστεί ως κατάχρηση της διοικητικής διαδικασίας. 

Το μειοψηφούν μέλος του Τμήματος επ' αυτού του θέματος, ο Torsten Bettinger, συμφωνεί ότι η Καταγγελία είναι αβάσιμη και δεν έπρεπε να είχε υποβληθεί. Παρατηρεί ότι η Καταγγέλλουσα δεν προσπάθησε καν να προσκομίσει αποδείξεις σύμφωνες με την Πολιτική. Όμως θεωρεί ότι εάν η Καταγγέλλουσα, όταν έλαβε την αρχική επιστολή είχε προσπαθήσει να εξηγήσει την καλής πίστης φύση της χρήσης του Ονόματος Χώρου και τον λόγο για το ύψος του ποσού που αναφέρθηκε για τυο Όνομα Χώρου, η Καταγγελία πιθανόν να μην είχε κατατεθεί. Ο μειοψηφών Κριτής θεωρεί ότι σύμφωνα με αυτές τις περιστάσεις θα ήταν υπερβολικό να χαρακτηριστεί η καταγγελία ως ανάστροφη διαρπαγή ονόματος χώρου. 

Συνεπώς, η πλειοψηφία θεωρεί δεκτό τον ισχυρισμό περί ανάστροφης διαρπαγής ονόματος χώρου και ότι η Καταγγελία υποβλήθηκε κακόπιστα και ότι συνιστά κατάχρηση διοικητικής διαδικασίας. 

 

  • 7. Απόφαση


Ενόψει των παραπάνω κρίσεων, δηλαδή του ότι το Όνομα Χώρου είναι όμοιο με ένα εμπορικό σήμα επί του οποίου η Καταγγέλλουσα έχει δικαιώματα, ότι η Καταγγέλλουσα δεν απέδειξε ότι η Καταγγελλόμενη δεν έχει δικαιώματα ή εύλογα συμφέροντα επί του Ονόματος Χώρου και δεν απέδειξε επίσης ότι το Όνομα Χώρου καταχωρήθηκε και χρησιμοποιείτα κακόπιστα, η Καταγγελία απορρίπτεται. 

Περαιτέρω το Τμήμα κρίνει κατά πλειοψηφία ότι η Καταγγελία υποβλήθηκε κακόπιστα και συνιστά κατάχρηση διοικητικής διαδικασίας. 

 


 

Tony Willoughby 
Προεδρεύων Κριτής

Torsten Bettinger 
Κριτής

Diane Cabell 
Κριτής

21 Ιανουαρίου 2001
Δεν υπάρχουν σχόλια:

"Σύστημα αρχειοθέτησης" στο δικηγορικό γραφείο

Με τον ΓΚΠΔ θα ξεκινήσει μια οριζόντια, υπαρξιακής φύσης νομίζω, συζήτηση σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. για τον ρόλο του δικηγόρου στην διαχεί...