Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 12, 2011

Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης: ούτε στα blogs μέσων ενημέρωσης εφαρμόζεται ο νόμος περί τύπου

Είναι γνωστή η πρόσφατη νομολογία των πρωτοδικείων Αθήνας και Θεσσαλονίκης περί μη εφαρμογής του νόμου περί τύπου σε ιστολόγια. Σε αυτήν έρχεται να προστεθεί μια απόφαση του Ιουλίου 2011 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, η οποία εφάρμοσε ακριβώς το ίδιο σκεπτικό για τα σχόλια που αναρτήθηκαν σε ιστολόγιο, το οποίο εμπεριέχεται σε ενημερωτικό διαδικτυακό τόπο.

Το Δικαστήριο επέκτεινε λοιπόν την μη εφαρμογή του νόμου περί τύπου και στα ιστολόγια των διαδικτυακών μ.μ.ε., παρόλο που σε αυτά ενδέχεται να υπάρχει επιχειρηματική διάρθρωση (το "κλειδί" που απάλλασσε τους "απλούς" bloggers, μέχρι σήμερα, από το νόμο περί τύπου). Μεγαλύτερη έμφαση δίνεται λοιπόν πλέον όχι στην ύπαρξη ή την έλλειψη "επιχειρηματικής διάρθρωσης", αλλά στο κοινό δεδομένο ότι ο σχολιαστής του ιστολογίου δεν τελεί σε κάποια σχέση εξάρτησης με τον ιστολόγο (ή το μ.μ.ε. που τον φιλοξενεί) σε αντίθεση με τον "συντάκτη" ενός μ.μ.ε που κατά τον νόμο περί τύπου η ευθύνη του συνεπιφέρει την αντικειμενική ευθύνη του ιδιοκτήτη του μέσου.

Δικονομικά, η απόφαση παραπέμπει την αγωγή στην τακτική διαδικασία όχι μόνο επειδή παραλείφθηκε η προδικασία της απόπειρας εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς (που πλέον καταργήθηκε εξάλλου με τον Ν. 3994/2011, oπότε αν το δικαστήριο αρκείτο σε αυτό, θα μπορούσε στο μέλλον πια να την "κρατήσει" και να την δικάσει, λόγω της τροποποίησης του άρθρου 214Α), αλλά και επειδή δεν τηρήθηκε η προδικασία της προκατάθεσης προτάσεων, σχετικών και προσθήκης, κατά τις προβλεπόμενες στο άρθρο 237 ΚΠολΔ που τηρείται στην τακτική διαδικασία.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι και οι εκκρεμείς υποθέσεις που αφορούν ιστολόγια ή διαδικτυακά μέσα με ελεύθερο σχολιασμό, εάν έχουν ασκηθεί κατά την ειδική διαδικασία του νόμου περί τύπου, δεν θα δικαστούν, όχι πια επειδή δεν τηρήθηκε η απόπειρα εξωδικαστικής, αλλά επειδή δεν τηρήθηκε η προκατάθεση προτάσεων, σχετικών κλπ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αποκατάσταση διευθυντή που υποβιβάστηκε παρανόμως σε τμηματάρχη από τον Δήμο Αθηναίων

  Σε υπόθεση του γραφείου μας, δικαιώθηκε διευθυντής του Δήμου Αθηναίων, τον οποίο ο δήμαρχος είχε τοποθετήσει σε θέση προϊσταμένου τμήματος...