Σάββατο, Απριλίου 18, 2009

Συνήγορος του Πολίτη: αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών στην ΕΕ


Σύμφωνα με Σύνοψη Διαμεσολάβησης που δημοσιοποιήθηκε από τον Κύκλο Σχέσεων Κράτους - Πολίτη του Συνηγόρου του Πολίτη, θα πρέπει να αναγνωριστεί ως προϋπηρεσία εκπαιδευτικών η εργασία τους σε δημόσια σχολία της κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι εκπαιδευτικοί υπέβαλαν τις αναφορές τους στον Συνήγορο του Πολίτη από το 2004, ο οποίος παρενέβη με επιστολές και συνεχείς τηλεφωνικές οχλήσεις προς το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο μολονότι εξοπλίστηκε και με γνωμοδότηση  του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κωλυσιεργούσε. 

Τελικά το ζήτημα διευθετήθηκε εν μέρει με την ψήφιση του Ν.3687/2008. Όπως παρατηρεί όμως ο Συνήγορος, η αναγνώριση δεν είχε αναδρομικό χαρακτήρα ως προς τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας. Τελικά οι προσφεύγοντες εκπαιδευτικοί διορίστηκαν.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

"Σύστημα αρχειοθέτησης" στο δικηγορικό γραφείο

Με τον ΓΚΠΔ θα ξεκινήσει μια οριζόντια, υπαρξιακής φύσης νομίζω, συζήτηση σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. για τον ρόλο του δικηγόρου στην διαχεί...