Κυριακή, Απριλίου 19, 2009

Συνήγορος του Πολίτη: καταβολή εξόδων κίνησης κατά τη γονική άδεια


Την καταβολή εξόδων κίνησης στους υπαλλήλους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και κατά τους εννέα μήνες που βρίσκονται σε άδεια για την ανατροφή παιδιού, πέτυχε με τη διαμεσολάβησή του ο Συνήγορος του Πολίτη. Η ανεξάρτητη αρχή επεσήμανε στα συναρμόδια υπουργεία πως τα συγκεκριμένα έξοδα κίνησης αποτελούν ενιαίο τακτικό επίδομα και εμπίπτουν στην έννοια της αμοιβής. Κατά συνέπεια, η μη καταβολή των εν λόγω εξόδων κίνησης σε υπάλληλο που βρίσκεται σε εννεάμηνη γονική άδεια αποτελεί δυσμενή διάκριση που απαγορεύεται από την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Τα υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών ανταποκρίθηκαν στο αίτημα του Συνηγόρου του Πολίτη και τροποποίησαν την σχετική νομοθεσία, εκδίδοντας την 29η Δεκεμβρίου 

2008 κοινή υπουργική απόφαση.

 

Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέφρασε την ικανοποίησή του για την τροποποίηση της νομοθεσίας και ευχαρίστησε τη δημόσια διοίκηση για τη συνεργασία. Η νέα ρύθμιση για το προσωπικό των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), περιλαμβάνεται στην κοινή υπουργική απόφαση με αριθμό  2/95080/0022/29.12.2008 (ΦΕΚ 2684/Β/2008), και ισχύει αναδρομικά από την 1η Ιουλίου 2008. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

To νομοσχέδιο για τα προσωπικά δεδομένα

Την Τετάρτη ήμουν στην Κύπρο για την παρουσίαση του βιβλίου μου ("Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων") και προσκεκλημένη ήταν η Επίτ...

Βασίλης Σωτηρόπουλος

Η φωτογραφία μου
O ρόλος του νομικού στο σύγχρονο κόσμο είναι να ελέγχει κάθε μορφή εξουσίας, υπενθυμίζοντας την υποχρέωση για σεβασμό της ανθρώπινης αξίας.

Ετικέτες