Παρασκευή, Οκτωβρίου 29, 2010

Όροι χρήσης για το e-shop σαςΟι σωστοί όροι χρήσης αποτελούν ένα σημαντικό μέσο νομικής προστασίας για όσους δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στο διαδίκτυο, είτε παρέχουν προϊόντα, είτε υπηρεσίες εξ αποστάσεως. Είναι σκόπιμο η σύνταξη όρων χρήσης να γίνεται για τον εκάστοτε διαδικτυακό τόπο, χωρίς δηλαδή αντιγραφή προδιατυπωμένων όρων, οι οποίοι δεν είναι εξατομικευμένοι και δεν παρέχουν τη μέγιστη προστασία τόσο για τον κάτοχο του e-shop, όσο και για τους χρήστες.

Όταν λοιπόν από τον διαδικτυακό τόπο παρέχεται η δυνατότητα στον χρήστη για παραγγελίες προϊόντων πρέπει να ακολουθούνται οι όροι του άρθρου 4 του Ν.2251/1994 (Προστασία καταναλωτή), περί πώλησης εξ αποστάσεως. Το άρθρο 4 δίνει στον αγοραστή το δικαιώμα για αναιτιολόγητη υπαναχώρηση από την πώληση εντός 14 ημερών, καθώς και εκτεταμένες υποχρεώσεις του πωλητή για παροχή ενημερωτικών στοιχείων σχετικά με τα χαρακτηριστικά της πώλησης τα οποία πρέπει να διατίθενται στον αγοραστή. Εξαιρετικά σημαντικό είναι ότι σε αυτή τη μορφή πώλησης δεν επιτρέπεται η είσπραξη του ποσού πριν τη παράδοση του προϊόντος αλλά και ότι ο πάροχος πρέπει να έχει περιληφθεί στο Μητρώο Προμηθευτών που εκτελούν πωλήσεις εξ αποστάσεως (βλ. εδώ).

Οι όροι χρήσης ενός e-shop πρέπει να περιέχουν εκτεταμένες διατάξεις για την λειτουργία της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και της ασφάλειάς τους, καθώς και των υποχρεώσεων του χρήστη για σεβασμό της πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται εφαρμογές υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης τρίτων σε σχέσεη με το e-shop, πρέπει να διευκρινίζεται ο περιορισμός της ευθύνης του προμηθευτή και η συνισχύς των όρων χρήσης του εκάστοτε φορέα κοινωνικής δικτύωσης.

Εφόσον όμως το e-shop αναπτύσσει και διαδραστικές λειτουργίες (λ.χ. σχολιασμός), και γενικά όταν ο διαδικτυακός σας τόπος παρέχει χώρο σε τρίτους (χρήστες) για να αναρτήσουν οι ίδιοι περιεχόμενο, θα πρέπει να έχετε φροντίσει οι όροι χρήσης να προσδιορίζουν τόσο τον αποκλεισμό της ευθύνης για προληπτική εποπτεία, σύμφωνα με τις διατάξεις για το ηλεκτρονικό εμπόριο στην κοινωνία της πληροφορίας, όσο και σαφεις κι άμεσες διαδικασίες εξέτασης παραπόνων από θιγόμενους, ώστε αυτοί να ικανοποιούνται εξωδικαστικά και να αποφεύγονται περιττές δικαστικές διαδικασίες που μπορεί να σημαίνει και επιδίκαση υψηλών αποζημιώσεων.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Κρατική ενίσχυση των γεννήσεων για την καταπολέμηση της υπογεννητικότητας

Η κρατική προστασία του θεσμού της οικογένειας αποτελεί έναν συνταγματικά κατοχυρωμένο στόχο, προβλεπόμενο στο άρθρο 21 του Συντάγματος. Η...