Τετάρτη, Απριλίου 13, 2011

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και σεξουαλικός προσανατολισμός

Επ' αφορμή της συνεδρίασης για την υπόθεση Gas και Dobois κατά Γαλλίας (υιοθεσία από ομόφυλο ζευγάρι), το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου δημοσίευσε μία σύνοψη με τις αποφάσεις του επί υποθέσεων που σχετίζονται με τον σεξουαλικό προσανατολισμό (βλ. εδώ). Ας δούμε τις υποθέσεις και στα ελληνικά.

Γάμος

Schalk και Kopf κατά Αυστρίας (βλ. εδώ)
24.6.2010
Οι προσφεύγοντες είναι ομόφυλο ζευγάρι με σταθερή σχέση. Ζήτησαν άδεια από τις αυστριακές αρχές για σύναψη γάμου. Η αίτησή τους απορρίφθηκε λόγω προϋπόθεσης ετερότητας φύλου των προσώπων που συνάπτουν γάμο. Η θέση αυτή επικυρώθηκε από τα δικαστήρια.
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο πρώτα επικύρωσε ότι η σχέση των προσφευγόντων εμπίπτει στην έννοια της "ιδιωτικής ζωής", ακριβώς όπως η σχέση ενός ετερόφυλου ζευγαριού στην ίδια κατάσταση. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου δεν επιβάλλει σε ένα κράτος να προβλέψει δικαίωμα σύναψης γάμου για ομόφυλους. Οι εθνικές Αρχές έχουν καλύτερη θέση για να κρίνουν και να ανταποκριθούν στις ανάγκες μιας κοινωνίας σε αυτόν τον τομέα, δεδομένου ότι ο γάμος έχει βαθειές κοινωνικές και πολιτισμικές συμπαραδηλώσεις που διαφοροποιούνται ουσιωδώς από την μία κοινωνία στην άλλη. Δεν παραβιάστηκε το Άρθρο 12 (δικαίωμα στο γάμο), ούτε του άρθρου 14 (απαγόρευση διακρίσεων) σε συνδυασμό με το Άρθρο 8 (σεβασμός της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Εκκρεμής υπόθεση

Chapin και Charpentier κατά Γαλλίας - κοινοποίηση πραγματικών περιστατικών (βλ. εδώ).

Υιοθεσία


Fretté κατά Γαλλίας (βλ. εδώ)
26.2.2002
Απόρριψη άδειας σε ομοφυλόφιλο για υιοθεσία παιδιού.
Το Δικαστήριο έκρινε ότι οι εθνικές Αρχές νόμιμα και εύλογα είχαν αρμοδιότητα να κρίνουν ότι το δικαίωμα για υιοθεσία, το οποίο επικαλέστηκε ο προσφεύγων, περιορίζεται από τα συμφέροντα του παιδιού, παρά τις νόμιμες προσδοκίες του προσφεύγοντος και χωρίς να εγείρουν ζήτημα για τις προσωπικές του επιλογές. Δεν παραβιάστηκε το άρθρο 14 (παραβίαση διακρίσεων) σε συνδυασμό με το Άρθρο 8 (δικαίωμα σεβασμού ιδιωτικής ζωής). Επιπλέον, παραβιάσθηκε το Άρθρο 6 - δικαίωμα σε δίκαιη δίκη.

Ε.Β. κατά Γαλλίας (βλ. εδώ)
22.01.2008
Απόρριψη αίτησης μεμονωμένης γυναίκας σε σταθερή σχέση με άλλη γυναίκα για έγκριση υιοθεσίας παιδιού.
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο παρατήρησε ότι η ομοφυλοφιλία της προσφεύγουσας αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για την απόρριψη της αιτήσεως, ενώ το Γαλλικό δίκαιο επιτρέπει σε μεμονωμένα άτομα να υιοθετήσουν παιδί, επιτρέποντας έτσι και τη δυνατότητα υιοθεσίας από μεμονωμένο ομοφυλόφιλο. Παραβίαση του Άρθρου 14 της Σύμβασης, σε συνδυασμό με το Άρθρο 8. Μέτρα που ελήφθησαν μετά την έκδοση της απόφασης (εδώ).

Εκκρεμείς υποθέσεις

Gas and Dubois κατά Γαλλίας – κοινοποίηση πραγματικών περιστατικών (εδώ) – παραδεκτή προσφυγή (εδώ) - ακροαματική διαδικασία στις 12.04.2011 ώρα 9.00 (εδώ).
Απόρριψη αίτησης του πρώτου προσφεύγοντος για υιοθεσία του παιδιού του συντρόφου του.

X και άλλοι κατά Αυστρίας - κοινοποίηση πραγματικών περιστατικών (εδώ).
Άρνηση αίτησης της πρώτης προσφεύγουσας για υιοθεσία του παιδιού της συντρόφου της.

Γονεϊκά δικαιώματα

Salgueiro da Silva Mouta κατά Πορτογαλίας (βλ. εδώ)
21.12.1999
Αφαίρεση κοινής γονικής μέριμνας από πατέρα λόγω ομοφυλοφιλίας του.
Η απόφαση των δικαστηρίων της Πορτογαλίας βασίστηκε κυρίως στο γεγονός ότι ο προσφεύγων ήταν ομοφυλόφιλος λκαι ότι "το παιδί πρέπει να ζήσει σε μια παραδοσιακή πορτογαλική οικογένεια". Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε ότι αυτή η διάκριση που βασίζεται σε κριτήρια σεξουαλικού προσανατολισμοπύ δεν είναι αποδεκτή σύμφωνα με την ΕΣΔΑ. Παραβιάστηκε το Άρθρο 14 (απαγόρευση διακρίσεων) σε συνδυασμό με το Άρθρο 8 (δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής)
Μέτρα που λήφθηκαν ύστερα από την απόφαση (βλ. εδώ)

J.M. κατά Ηνωμένου Βασιλείου (βλ. εδώ)
28.09.2010, μη τελική

Κατόπιν διαζυγίου, ο πρώην σύζυγος της προσφεύγουσας απέκτησε τη γονική μέριμνα των παιδιοών τους ενώ η ίδια έπρεπε να συμβάλλει οικονομικά στην ανάπτυξή τους. το 1998 ξεκίνησε να συγκατοικεί με μια άλλη γυναίκα, με την οποία ήταν σε προσωπική σχέση. Σύμφωνα με τις τότε ισχύουσες διατάξεις - πριν την θέσπιση Νόμου Συμφώνου Συμβίωσης - πρόβλεπε την μείωση της διατροφής όταν ο απών γονέας είχε ήδη μια νέα σχέση, έγγαμη ή άγαμη, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ομόφυλες σχέσεις.
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε ότι οι διατάξεις για την διατροφή του παιδιού πριν την θέσπιση του Νομου Συμφώνου Συμβίωσης περιείχαν αθέμιτη διάκριση εις βάρος των ομόφυλων σχέσεων. Παραβίαση του Άρθρου 14 (απαγόρευση διακρίσεων) σε συνδυασμό με το Άρθρο 1 του Πρωτοκόλλου 1 (προστασία της ιδιοκτησίας).

Εργασία


Lustig-Prean και Beckett κατά Ηνωμένου Βασιλείου
Smith και Grady κατά Ηνωμένου Βασιλείου (βλ. εδώ)
27.9.1999

Perkins και R. v. κατά Ηνωμένου Βασιλείου
Beck, Copp και Bazeley κατά Ηνωμένου Βασιλείου (βλ. εδώ)
22.10.2002
Οι προσφεύγοντες αποτάχθηκαν από τις ένοπλες δυνάμεις λόγω της ομοφυλοφιλίας τους, κατόπιν ερευνών για τον σεξουαλικό προσανατολισμό τους.
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε ότι τα μέτρα που ελήφθησαν εναντίον των προσφευγόντων αποτελούσαν εξαιρετικά σοβαρές παραβίασεις της ιδιωτικής τους ζωής και δεν ήταν δικαιολογημένα βάσει "πειστικών και ισόρροπων αιτιολογιών". Παραβιάσεις του Άρθρου 8 (δικαίωμα σεβασμού ιδιωτικής ζωής). Σε ορισμένες περιπτώσεις, παραβιάσεις Άρθρου 13 (δικαίωμα σε αποτελεσματική προσφυγή). Στην Beck, Copp και Bazeley: δεν παραβιάστηκε το Άρθρο 3 (απαγόρευση απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης).
Μέτρα που ελήφθησαν μετά την έκδοση των αποφάσεων (αλλαγή νομοθεσίας) βλ. εδώ.

Κοινωνικά δικαιώματα

Mata Estevez κατά Ισπανίας
10.05.2001 (απόφαση επί του παραδεκτού βλ. εδώ)
Επιζήσας ομόφυλος σύντροφος δεν έχει δικαίωμα σε σύνταξη του αποβιώσαντος.

Η ισπανική νομοθεσία που σχετίζεται με το δικαίωμα του επιαζήσαντος σε επιδόματα που επιδιώκουν νόμιμο στόχο (προστασία της οικογένειας που βασίζεται στους δεσμούς του γάμου) και η διαφορετική μεταχείριση μπορεί να θεωρηθεί ότι εμπίπτει στο πλαίσιο εκτίμησης του Κράτους. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κήρυξε την προσφυγή απαράδεκτη.

P.B. and J.S. κατά Αυστρίας (βλ. εδώ)
22.07.2010

Απόρριψη της επέκτασης ασφάλισης για ασθένεια στον ομόφυλο σύντροφο σύντροφο του ασφαλισμένου. Πριν την νομοθετική τροποποίηση του Ιουλίου 2007, ο Αυστριακός νόμος κάλυπτε μόνο έναν στενό συγγενή του ασφαλισμένου ή ένα συγκάτοικο διαφορετικού φύλου.
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε ότι πριν τον Ιούλιο 2007 είχε παραβιαστεί το Άρθρο 14 (απαγόρευση διακρίσεων) σε συνδυασμό με το Άρθρο 8 (δικαίωμα σεβασμού σε ιδιωτική και οικογενειακή ζωή). Κατ' αποτέλεσμα της τροποποίησης της νομοθεσίας τον Ιούλιο του 2007, ο εν λόγω νόμος τώρα είναι ουδέτερος όσον αφορά τον σεξουαλικό προσανατολισμό των συγκατοίκων, ο οποίος νόμος, κατά την άποψη του Δικαστηρίου τερματίζει την παραβίαση.

Δικαιώματα στο μίσθιο

Karner κατά Aυστρίας (βλ. εδώ)
24.07.2003
Άρνηση στον επιζήσαντα ομόφυλο σύντροφο να διατηρήσει το μίσθιο μετά το θάνατο του συντρόφου του.
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν αποδέχεται ότι ο γενικός αποκλεισμός των επιζησάντων μιας ομόφυλης σχέσης από την διαδοχή στην μισθωτική σχέση είναι αναγκαίος για την προστασία της οικογένειας. Παραβίαση του Άρθρου 14 (απαγόρευση διακρίσεων) σε συνδυασμό με το Άρθρο 8 (δικαίωμα σεβασμού της κατοικίας).
Μέτρα που ελήφθησαν μετά την έκδοση της απόφασης (βλ. εδώ).

Kozak κατά Πολωνίας (βλ. εδώ)
02.03.2010

Άρνηση στον επιζήσαντα ομόφυλο σύντροφο να διατηρήση το μίσθιο μετά το θάνατο του συντρόφου του.
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν αποδέχεται ότι ο γενικός αποκλεισμός των επιζησάντων μιας ομόφυλης σχέσης από την διαδοχή στην μισθωτική σχέση είναι αναγκαίος για την προστασία της οικογένειας. Παραβίαση του Άρθρου 14 (απαγόρευση διακρίσεων) σε συνδυασμό με το Άρθρο 8 (δικαίωμα σεβασμού της κατοικίας).
Εκκρεμεί η εκτέλεση της απόφασης

Ελευθερία συνάθροισης και συνεταιρισμού

Bączkowski και άλλοι κατά Πολωνίας (βλ. εδώ)
03.05.2007
Η εκστρατεία των προσφευγόντων για τα ομόφυλα δικαιώματα. Το 2005, οι δημοτικές αρχές απέρριψαν την αίτηση για διοργάνωση παρέλασης στους δρόμους της Βαρσοβίας για την δημόσια συνειδητοποίηση των διακρίσεων εις βάρος μειονοτήτων, γυναικών και ατόμων με αναπηρία. Η παρέλαση τελικά έγινε. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε ότι ενώ η παρέλαση έγινε τελικά, οι προσφεύγοντες είχαν βρεθεί σε κίνδυνο γιατί δεν τους είχε επιτραπεί επίσημα κατά τον κρίσιμο χρόνο. Είχαν μόνον εκ των υστέρων ένδικα μέσα διαθέσιμα όσον αφορά τις αποφάσεις που αρνούνταν την αδειοδότηση για το συμβάν. Ευλόγως συνάγεται ότι ο πραγματικός λόγος για την άρνηση ήταν η αντίθεση των τοπικών αρχών στην ομοφυλοφιλία. Παραβίαση των Άρθρων 11 (δικαίωμα στην συνάθροιση και συνεταιρισμό), 13 (δικαίωμα σε αποτελεσματικό ένδικο μέσο) και 14 (απαγόρευση διακρίσεων).
Εκκρεμεί η εκτέλεση της υπόθεσης.

Alekseyev κατά Ρωσίας (βλ. εδώ)
21.10.2010, μη τελική

Η υπόθεση αφορά τις προσφυγές ενός Ρώσου γκέι ακτιβιστή για τις επαναλαμβανόμενες απορρίψεις (2006, 2007, 2008) των δημοτικών αρχών της Μόσχας, στα αιτήματά του για την διοργάνωση παρελάσεων ομοφυλόφιλης υπερηφάνειας.
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε ότι οι απαγορεύσεις δεν ήταν αναγκαίες σε μια δημοκρατική κοινωνία. Περαιτέρω έκρινε ότι ο κ. Alekseyev δεν είχε διαθέσιμ0 ένδικο μέσο για να προσβάλλει αυτές τις απαγορεύσεις και ότι ήταν θέμα διάκρισης λόγω του σεξουαλικού του προσανατολισμού. Παραβιάσεις Άρθρων 11 (ελευθερία συνάθροισης και συνεταιρισμού), 12 (δικαίωμα σε αποτελεσματικό ένδικο βοήθημα) και 14 (απαγόρευση διακρίσεων).

Εκκρεμείς υποθέσεις
Genderdoc-M κατά Μολδαβίας - κοινοποίηση πραγματικών περιστατικών (βλ. εδώ).
Άρνηση αδειοδότησης για παρέλαση στο Τσισινάου.

Zhdanov και Rainbow House κατά Ρωσίας (βλ. εδώ)
Άρνηση καταχώρησης σωματείου για Λεσβίες, Ομοφυλόφιλους, Αμφισεξουαλικούς και Διαφυλικούς.

Ομοφοβία και κακομεταχείριση στις φυλακές

Εκκρεμής υπόθεση
Vincent Stasi κατά Γαλλίας - κοινοποίηση πραγματικών περιστατικών (βλ. εδώ)

Καταγγελλόμενη ομοφοβία και κακομεταχείριση στη φυλακή


X. κατά Τουρκίας – κοινοποίηση πραγματικών περιστατικών (βλ. εδώ)
Ο προσφεύγων παραπονείται μεταξύ άλλων, για διακριτική μεταχείριση όσον αφορά την ομοφυλοφιλια του, στο πλαίσιο της κράτησής του σε απομόνωση σε ένα κελλί 5 τετραγωνικών, χωρίς καμία επικοινωνία με άλλους κρατούμενους ή πρόσβαση σε περιπάτους στον ανοικτό αέρα.

Κίνδυνοι από την επιστροφή ομοφυλόφιλων στις πατρίδες τους

Εκκρεμείς υποθέσεις

D.B.N. κατά Ηνωμένου Βασιλείου (βλ. εδώ)
Καταγγελλόμενοι κίνδυνοι θανάτου, κακομεταχείρισης και παραβίασης του δικαιώματος σεβασμού της ιδιωτικής ζωής για μια λεσβία, στην περίπτωση που θα επιστραφεί στην Ζιμπάμπουε.

K.N. κατά Γαλλίας (βλ. εδώ)
Καταγγελλόμενοι κίνδυνοι θανάτου και κακομεταχείρισης για ομοφυλόφιλο, στην περίπτωση που θα επιστραφεί στο Ιράν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

"Σύστημα αρχειοθέτησης" στο δικηγορικό γραφείο

Με τον ΓΚΠΔ θα ξεκινήσει μια οριζόντια, υπαρξιακής φύσης νομίζω, συζήτηση σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. για τον ρόλο του δικηγόρου στην διαχεί...