Τετάρτη, Απριλίου 13, 2011

Αποφάσεις Τμημάτων Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Αποφάσεις που αφορούν την Αυστρία, την Ιταλία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, την Ρωσία και την Τουρκία (Δελτίο τύπου 326, 12.04.2011)

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ανακοίνωσε τις ακόλουθες 12 αποφάσεις.

Meidi κατά Αυστρίας
Ο προσφεύγων είναι αυστριακός υπήκοος, ο οποίος επικαλούμενος το Άρθρο 6 παρ. 1 (δικαίωμα σε δίκαιη δίκη εντός εύλογου χρόνου) της Ευρωπαϊκής Συμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ισχυρίζεται ότι η χρονική έκταση της εις βάρος του ποινικής διαδικασίας για φορολογική απάτη διήρκησε πέραν του εύλογου χρόνου.
Παραβίαση Άρθρου 6 παρ. 1 (έκταση διαδικασίας).
Δίκαιη ικανοποίηση: 8.000 ευρώ (μη περιουσιακή ζημιά) και 1.150 ευρώ (έξοδα και δαπάνες).

Adrian Constantin κατά Ρουμανίας
Ο προσφεύγων είναι ρουμάνος υπήκοος, ο οποίος το 2002 καταδικάστηκε αμετάκλητα στο ποινικό για καταχρήσεις υπό την ιδιότητά του ως αντιπρόσωπος μιας κρατικής επιχείρησης. Επικαλούμενος το Άρθρο 6 παρ. 1 και 3 (α) και (β) (δικαίωμα σε δίκαιη δίκη), της ΕΣΔΑ, ισχυρίζεται ότι, κατά τις εναντίον του διαδικασίες, ο επαναχαρακτηρισμός των πράξεων από το Ανώτατο Δικαστήριο κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων ενώπιόν του τον είχε αποκλείσει από την ενάσκηση των υπερασπιστικώ του δικαιωμάτων και ότι η αξιολόγηση των αποδείξεων από το Ανώτατο Δικαστήριο είχε ως εξέλιξη την εις βάρος του έκβαση της ποινικής διαδικασίας.
Παραβίαση του Άρθρου 6 παρ. 1 και 3 (α) και (β) (δίκαιη δίκη)
Δίκαιη ικανοποίηση: 3.200 ευρώ (περιουσιακή και μη περιουσιακή ζημία).

Flamînzeanu κατά Ρουμανίας
Η προσφεύγουσα, ρουμάνα υπήκοος, εκτίει ποινή φυλάκισης για ληστεία. Επικαλούμενη το Άρθρο 3 (απαγόρευση απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης) διαμαρτύρεται για τις κακές συνθήκες κράτησης σε φυλακές της Ρουμανίας κια ιδίως για τα υπερβολικά πολλά πρόσωπα στα κελλιά και την ανεπαρκή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (τραυματισμός σπονδυλικής στήλης και ουρολογικά προβλήματα).
Παραβίαση Άρθρου 3 (απαγόρευση απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης).
Δίκαιη ικανοποίηση: 10.000 ευρώ (μη περιουσιακή ζημιά).

Bölükbaş και Άλλοι κατά Τουρκίας
Οι προσφεύγοντες είναι 15 τούρκοι υπήκοοι. Η υπόθεση αφορά το σχέδιο αγροτικής περιοχής σε δάσος της Ιστανμπούλ. Οι προσφεύγοντες επικαλούνται τη ιδιοκτησία της γης, προσκομίζοντας τίτλος του 1933 στο όνομα του προκατόχου τους. Με δικαστική απόφαση το ΕΔΔΑ έκρινε ότι παραβιάστηκε το Άρθρο 1 ου Πρωτοκόλλου αρ. 1 (δικαίωμα στην ιδιοκτησία), λόγω άρνησης των αρχών να εγγράψουν το αγροτεμάχιο στα αρχεία υπό τα ονόματά τους, λόγω του ότι ήταν μέρος δημόσιου δάσους. Με τη σημερινή απόφασή του το Δικαστήριο επιδίκασε στους προσφεύγοντες (εκτός από έναν που εξέλιπε), κοινά, το ποσό των 536.000 ευρώ για περιουσιακή ζημιά και 2.000 ευρώ για έξοδα και δαπάνες.

Çelik (Bozkurt) κατά Τουρκίας
Η προσφεύγουσα είναι τούρκος υπήκοος και λόγω του ότι κατηγορήθηκε για συμμετοχή σε παράνομη οργάνωση, αποπέμφθηκε από τη θέση της ως δασκάλα δημοτικού σχολίου τον Οκτώβριο του 2000. Μολονότι η ποινική διαδικασία εις βάρος της αναβλήθηκε λόγω έλλειψης αποδείξεων, η διοικητική διαδικασία που κίνησε για την άρση της παύσης της απορρίφθηκε επί τη βάση ότι είχε τελέσει το εν λόγω αδίκημα. Ισχυρίστηκε ότι η αποπομπή της συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων της κατά το Άρθρο 6 παρ. 2 (τεκμήριο αθωότητας).
Παραβίαση Άρθρου 6 παρ. 2 (δίκαιη δίκη).
Δίκαιη ικανοποίηση: 7.200 ευρώ (μη περιουσιακή βλάβη).

Peker κατά Τουρκίας
O προσφεύγων είναι τούρκος υπήκοος, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι όταν ήταν κρατούμενος πυροβολήθηκε στο πόδι, κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων σε φυλακές της Τουρκίας, κατά τις οποίες πολλοί κρατούμενοι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν. Επικαλείται ιδίως το Άρθρο 2 (δικαίωμα στη ζωή).
Παραβίαση Άρθρου 2 (έλλειψη επαρκούς εξέτασης).
Δίκαιη ικανοποίηση: 18.000 ευρώ (μη περιουσιακή ζημιά), 3.500 ευρώ (έξοδα και δαπάνες).

Dedda και Fragassi κατά Ιταλίας
Νotarnicola κατά Ιταλίας
Με τις αποφάσεις των 21 Σεπτεμβρίου 2006 και 5 Οκτωβρίου 2006, το Δικαστήριο έκρινε ότι παραβιάστηκε το Άρθρο 1 του Πρωτοκόλλου αρ. 1 (δικαίωμα στη ιδιοκτησία), λόγω της απαλλοτρίωσης γης που ανήκε στους προσφεύγοντες. Με τις σημερινές αποφάσεις του το ΕΔΔΑ επιδίκασε συνολικά στους προσφεύγοντες το ποσό των 99.000 ευρώ (στην πρώτη υπόθεση) και το ποσό των 475.000 ευρώ (στην δεύτερη υπόθεση), λόγω περιουσιακής ζημίας. Το ΕΔΔΑ επιδίκασε στους προσφεύγοντες της πρώτης υπόθεσης το ποσό των 10.000 ευρώ για μη περιουσιακή βλάβη και το ποσό των 15.000 ευρώ για έξοδα και δαπάνες.

Słowik κατά Πολωνίας
Η υπόθεση αφορά τον ισχυρισμό του προσφεύγοντος για το ότι ο δωρεάν δικηγόρος που του διατέθηκε στο πλαίσιο νομικής βοήθειας σε ποινικές διαδικασίες εναντίον του για φόνο δεν είχε ασκήσει αίτηση αναίρεσης. Επικαλέστηκε το Άρθρο 6 παρ. 1 και 3 (γ) (δικαίωμα πρόσβασης σε δικαστήριο / δικαίωμα σε νομική βοήθεια).
Μη παραβίαση Άρθρου 6.

Passanha Braamcamp Sobral κατά Πορτογαλίας
Η υπόθεση αφορά το ποσό της αποζημίωσης που επιδικάστηκε στους προσφεύγοντες για την απαλλοτρίωση και την καθυστέρηση του προσδιορισμού και καταβολής της. Επικαλέστηκαν το Άρθρο 1 του Πρωτοκόλλου αρ. 1 (προστασία ιδιοκτησίας).
Παραβίαση Άρθρου 1 του Πρωτοκόλλου αρ. 1.
Δίκαιη ικανοποίηση: 350.000 ευρώ (περιουσιακή ζημιά), 1.000 ευρώ (μη περιουσιακή ζημιά), 2.000 ευρώ (δαπάνες και έξοδα).

Ζοlotareva και άλλοι κατά Ρωσίας
Η υπόθεση αφορά ιδίως την καθυστέρηση εκτέλεσης τελικών αποφάσεων υπέρ των προσφευγόντων, όσον αφορά την αντικατάσταση των ακινήτων τους. Επικαλέστηκαν τα Άρθρο 6 παρ. 1 (δικαίωμα σε δίκαιη δίκη) το Άρθρο1 του Πρωτοκόλλου αρ. 1 (προστασία ιδιοκτησίας) και το Άρθρο 13 (δικαίωμα σε αποτελεσματικό ένδικο μέσο).
Παραβίαση Άρθρου 6 παρ. 1 (δίκαιη δίκη) - όλοι εκτός από δύο προσφεύγοντες
Παραβίαση Άρθρου 1 ΠΡωτοκόλλου αρ. 1 - όλοι εκτός από δύο προσφεύγοντες

Domingues Loureiro και Άλλοι κατά Πορτογαλίας
Σε αυτή την υπόθεση οι προσφεύγοντες διαμαρτύρονται για την έκταση των διαδικασιών για αποζημίωση λόγω τροχαίου ατυχήματος και για την αναποτελεσματικότητα της αγωγής αποζημίωσης στα εθνικά δικαστήρια προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την έκταση των διαδικασιών.
Παραβίαση Άρθρου 6 παρ. 1
Παραβίαση Άρθρου 13
Δίκαιη ικανοποίηση: 39.000 ευρω συνολικά για ηθική βλάβη και 5.400 ευρώ για δικαστικά έξοδα.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

"Σύστημα αρχειοθέτησης" στο δικηγορικό γραφείο

Με τον ΓΚΠΔ θα ξεκινήσει μια οριζόντια, υπαρξιακής φύσης νομίζω, συζήτηση σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. για τον ρόλο του δικηγόρου στην διαχεί...