Τρίτη, Απριλίου 26, 2011

Σημερινές αποφάσεις Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Αποφάσεις που αφορούν την Ιταλία, την Πορτογαλία, την Ελβετια και την Τουρκία (δελτίο τύπου 370/26.4.2011).


To Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων Ανθρώπου εξέδωσε σήμερα τις παρακάτω πέντε αποφάσεις. Στο τέλος του δελτίου τύπου υπάρχει μια απόφαση για επαναλαμβανόμενο θέμα. Οι αποφάσεις που σημειώνονται με αστερίσκο είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά.


di Marco κ. Ιταλίας (προσφυγή αρ. 32521/05)*


O προσφεύγων ήταν ενοικιαστής οικοπέδου που ανήκε σε δημοτικό συμβούλιο, στο οποίο λειτουργούσε μια παιδική χαρά. Επικαλούμενος το Άρθρο του Πρωτοκόλλου 1 (προστασία ιδιοκτησίας), προσέφυγε για την έξωσή του από το οικόπεδο υπέρ της δημιουργίας ενός δρόμου, μολονότι το μισθωτήριο ίσχυε για μερικά χρόνια ακόμα, χωρίς να αποζημιωθεί για τα διαφυγόντα κέρδη.


Παραβίαση Άρθρου 1 του Πρωτοκόλλου 1

Δίκαιη ικανοποίηση: το Δικαστήριο επιφυλάσσεται να αποφασίσει αργότερα.


Αntunes Rodriguez κατά Πορτογαλίας (αρ. 18070/08)*


Ο προσφεύγων επικαλείται το Άρθρο 1 του Πρωτοκόλλου 1 (προστασία της ιδιοκτησίας) της Σύμβασης για την μείωση της αξίας ενος κτιρίου του, λόγω της ολοκλήρωσης έργων οδοποιϊας.


Δεν παραβιάστηκε το Άρθρο 1 του Πρωτοκόλλου 1


Steulet κατά Ελβετίας (αρ. 31351/06)*


Ο προσφεύγων ήταν διάδικος σε διάφορες δίκες που έγιναν λόγω κατηγοριών παράνομων πράξεων που διενεργήθηκαν κατά την διοίκηση του Δήμου στον οποίο ζούσε. Επικαλούμενος το Άρθρο 6 παρ. 1 (δικαίωμα θεμιτής ακρόασης), ισχυρίζεται ότι το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο δεν ήταν αμερόληπτο σε μια από αυτές τις διαδικασίες, επειδή ένας από τους δικαστές του τμήματος που δίκασε την υπόθεσή του, είχε αποτελέσει μέρος της σύνθεσης άλλους τμήματος, σε άλλη υπόθεση, κατά την οποία μια προσφυγή που είχε καταθέσει ο προσφεύγων είχε χαρακτηρισθεί "υπεκφυγή".


Δεν παραβιάσθηκε το άρθρο 6 παρ. 1


Anat και άλλοι κατά Τουρκίας (αρ. 37899/04)*


Oι προσφεύγοντες επικαλούμενοι το άρθρο 1 του Πρωτοκόλου 1 (προστασία της ιδιοκτησίας) προσέφυγαν κυρίως για την άρνηση των εθνικών δικαστηρίων να καταγραφεί ακίνητη περιουσία στα σχετικά μητρώα και για την κατεδάφιση του σπιτιού τους που είχε χτιστεί σε αυτήν. Ένας από αυτούς, επικαλούμενος το άρθρο 6 παρ. 1 (δικαίωμα σε δίκαιη δίκη εντός εύλογου χρόνου), διαμαρτυρήθηκε επίσης για την χρονική έκταση των σχετικών δικαστικών διαδικασιών.


Παραβίαση άρθρου 6 παρ. 1 (χρονική έκταση, για τον πρώτο προσφεύγοντα).

Δίκαιη ικανοποίηση: 12.000 ευρώ (μη περιουσιακή ζημία) και 1.000 ευρώ (έξοδα και δαπάνες).Υπόθεση σε θέμα που έχει ξανατεθεί στο Δικαστήριο:


Abdullah Yildiz κατά Τουρκίας (αρ. 35164/05)


Ο προσφεύγων διαμαρτύρεται επειδή η γραπτή γνώμη του αρχιεισαγγελέα υποβλήθηκε στο Ανώτατο Στρατιωτικό Διοικητικό Δικαστήριο αλλά δεν κοινοποιήθηκε σε αυτόν. Επικαλείται το Άρθρο 6 παρ. 1 (δικαίωμα σε δίκαιη δίκη).

Παραβίαση του Άρθρου 6 παρ. 1

Δεν υπάρχουν σχόλια:

"Σύστημα αρχειοθέτησης" στο δικηγορικό γραφείο

Με τον ΓΚΠΔ θα ξεκινήσει μια οριζόντια, υπαρξιακής φύσης νομίζω, συζήτηση σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. για τον ρόλο του δικηγόρου στην διαχεί...