Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Σημερινές αποφάσεις τμημάτων Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων Ανθρώπου

Αποφάσεις που αφορούν την Ελλάδα, την Λετονία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, την Ρουμανία, την Ρωσία, την Σερβία την "πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας" και την Τουρκία


Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κοινοποίησε σήμερα τις ακόλουθες δεκαεπτά αποφάσεις (δελτίο τύπου αρ. 353/19.04.2011).


Gasiņš κατά Λετονίας (προσφυγή αρ. 69458/01)

Ο προσφεύγων είναι φυλακισμένος. Συνελήφθη το 2000 και κατηγορήθηκε για φόνο. Καταδικάστηκε στον πρώτο βαθμό το 2003, αλλά η διαδικασία της έφεσης εκκρεμεί ακόμη. Επικαλούμενος το Άρθρο 5 (δικαίωμα στην ελευθερία και της ασφάλεια) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου υπέρβαλε τέσσερις χωριστές προσφυγές όσον αφορά την νομιμότητα της κράτησής του. Επικαλούμενος το Άρθρο 6 § 1 (δικαίωμα σε θεμιτή ακρόαση εντός εύλογου χρόνου) της Σύμβασης διαμαρτυρήθηκε περαιτέρω ότι η έκταση των εις βάρος του ποινικών διαδικασιών ήταν υπερβολικές. Επιπρόσθετα, ισχυρίζεται ότι δεν έχει λάβει επαρκή πληροφόρηση για τις λεπτομέρειες της φύσης και του λόγους της κατηγορίας εναντίον του και ότι δεν του αποδόθηκε δωρεάν νομική βοήθεια.

Παραβίαση Άρθρου 5 § 1 (κράτηση από την 1η έως την 25η Μαρτίου 2001)

Μη παραβίαση Άρθρου 5 § 2

Παραβίαση Άρθρου 5 §§ 3 και 4

Μη παραβίαση Άρθρου 6 §§ 1 και 3 (a)

Δίκαιη ικανοποίηση: δεν προβλήθηκε αίτημα από τον προσφεύγοντα εντός της προθεσμίαςElcomp sp. z o.o. κατά Πολωνίας (αρ. 37492/05)

Η προσφεύγουσα Elcomp sp. z o.o., είναι μια εταιρία περιορισμένης ευθύνης με έδρα την Βαρσοβία. Επικαλούμενη το Άρθρο 6 § 1 (πρόσβαση σε δικαστήριο), η προσφεύγουσα εταιρία διαμαρτύρεται για τα υπερβολικά δικαστικά έξοδα που καταδικάστηκε να καταβάλει προκειμένου να εγείρει την αξίωσή της για καταβολή 38,500 ευρώ.

Μη παραβίαση Άρθρου 6 § 1


Moczulski κατά Πολωνίας (αρ. 49974/08)

Tomasz Kwiatkowski κατά Πολωνίας (αρ. 24254/05)

Και οι δύο αποθέσεις αφορούν τις λεγόμενες "εκκαθαριστικές διαδικασίες", οι οποίες κινήθηκαν εις βάρος των αιτούντων στην Πολωνία, τον Απρίλιο του 1997 και αποσκοπούσαν τον αποκλεισμό όσων είχαν εργαστεί ή συνεργαστεί με τις κρατικές υπηρεσίες ασφάλειας κατά τη διάρκεια της κομμουνιστικής περιόδου. Ο κ. Moczulski έχασε την έδρα του στο Κοινοβούλιο και ο κ. Kwiatkowski, δικηγόρος, διεγράφη από τον Δικηγορικο Σύλλογο. Επικαλούμενοι τα Άρθρα 6 §§ 1 και 3 (δικαίωμα σε δίκαιη δίκη), ισχυρίστηκαν ότι η εκκαθαριστική διαδικασία εις βάορς τους ήταν αθέμιτη λόγω της εμπιστευτικότητας των εγγράφων και των περιορισμών πρόσβασής τους στις δικογραφίες.

(Και για τις δυο υποθέσεις) Παραβίαση του Άρθρου 6 § 1 σε συνδυασμό με το Άρθρο 6 § 3 (θεμιτό)

Δίκαιη ικανοποίηση:

- μη περιουσιακή ζημία: για τον κ. Moczulski, η κρίση περί παραβίασης αποτελεί επαρκή δίκαιη ικανοποίηση. Για τον κ. Kwiatkowski, απορρίπτεται

- έξοδα και δαπάνες: για τον κ. Moczulski, 1.500 ευρώ. Ο κ. Kwiatkowski δεν πρόβαλε αίτημα.Pastor και Ţiclete κατά Ρουμανίας (αρ 30911/06 και 40967/06)

Η υπόθεση αφορά την βίαιη διακοπή αντι-κομμουνιστικής διαδήλωσης που έγινε στην Cluj-Napoca (Ρουμανίας) τον Δεκέμβριο του 1989. Ο σύζυγος της κ. Ţiclete, μαζί με άλλα 25 άτομα, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης. Ο κ. Pastor και άλλα 52 άτομα τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς. Επικαλούμενοι ιδίως το Άρθρο 2 (δικαίωμα στην ζωή), οι προσφεύγοντες ισχυρίζονται ότι η διάρκεια των ποινικών διαδικασιών - που ολοκληρώθηκαν το Μάρτιο 2006 - εναντίον των υπεύθυνων για βία, ήταν υπερβιολική και ως εκ τούτου είχε καταστήσει όλη την έρευνα αναποτελεσματική.

Παραβίαση του Άρθρου 2 (έλλειψη αποτελεσματικής έρευνας)

Δίκαιη ικανοποίηση:

- μη περιουσιακή βλάβη: 10.0000 ευρώ σε καθέναν

- έξοδα και δαπάντες: 751 για τον κ. PastorBaturlova κατά Ρωσίας (αρ. 33188/08)

Khrykin κατά Ρωσίας (αρ. 33186/08)

Οι υποθέσεις αφορούν τις καταγγελίες των προσφευγουσών περι ανατροπής δύο τελικών υπέρ τους αποφάσεων - για την αύξηση των συντάξεών τους - λόγω νεότερων στοιχείων. Επικαλούνται τα Άρθρα 6 § 1 (δικαίωμα σε θεμιτή ακρόαση ) και το Άρθρο 1 του Πρωτοκόλλου αρ. 1 (προστασία ιδιοκτησίας)

(Για τις δυο υποθέσεις) Δύο παραβιάσεις του Άρθρου 6 § 1 (θεμιτό)

(Για τις δυο υποθέσεις) Παραβίαση του Άρθρου 1 του Πρωτοκόλλου αρ. 1

Δίκαιη ικανοποίηση:

- μη περιουσιακή ζημία: 7.000 ευρώ σε καθεμιά

- έξοδα και δαπάνες: 6 ευρώ στην κ. Baturlova και 10 ευρώ στον κ. Khrykin


Veljkov κατά Σεβρίας (αρ. 23087/07)

Η υπόθεση αφορά την διαδικασία γονικής μέριμνας/επιμέλειας της κόρης της που γεννήθηκε το 2002, η οποία εκκρεμεί από το 2006, όταν η προσφεύγουσα χώρισε με τον σύντροφό της. Ισχυρίζεται ιδίως ότι δεν είναι σε θέση να δημιουργήσει μια σχέση με την κόρη της, που εξακολουθεί να μένει με τον πατέρα της, λόγω της διάρκειας αυτών των διαδικασιών και λόγω του ότι οι προσωρινές διαταγές που εκδόθηκαν τον Ιούνιο 2006 και Δεκέμβριο 2006 δεν έχουν εκτελεστεί. Επικαλείται ιδιίως το Άρθρο 6§ 1 (δικαίωμα σε θεμιτή ακρόαση εντός εύλογου χρόνου).

Παραβίαση Άρθρου 6 § 1 (διάρκεια)

Δίκαιη ικανοποίηση:

2.600 ευρώ (μη περιουσιακή βλάβη) και 1.300 ευρώ (δαπάνες και έξοδα)Atanasov κατά της “πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας” (Αρ. 2)

(αρ. 41188/06)

Η υπόθεση αφορά την καταδίκη του προσφεύγοντος σε τρία χρόνια φυλάκιση με αναστολή, για δυσφήμηση λόγω δημοσίευσης μιας επιστολής στην οποία επέκρινε τον πρώην εργοδότη του - μια εταιρία παραγωγής καλωδίων - για την μεταχείριση των εργαζομένων και των μετόχων της. Ο προσφεύγων ισχυρίστηκε ότι η επιστολή είχε δημοσιευθεί χωρίς την άδειά του. Επικαλούμενος τα Άρθρα 6 §§ 1 και 3 (δ) (δικαίωμα σε δίκαιη δίκη), διαμαρτύρεται επειδή στις ποινικές διαδικασίες εναντίον του δεν του είχε επιτραπεί να εξετάσει τον μοναδικό μάρτυρα εναντίον του, δηλαδή το πρόσωπο που είχε επιβεβαιώσει ότι ήταν ο συντάκτης της επιστολής.

Παραβίαση Άρθρου 6 §§ 1 και 3 (δ) (θεμιτό)

Δίκαιη ικανοποίηση: 3.200 ευρώ (μη περιουσιακή ζημία).
Erkol κατά Τουρκίας (αρ. 50172/06)

Ένας πρώην οδηγός φορτηγού ασφαλείας μιας ιδιωτικής τράπεζας στην Τουρκία στράφηκε ποινικά εναντίον του προσφεύγοντος το 1998 για παραβίαση εμπιστοσύνης όταν εξαφανίστηκαν 20.000 τούρκικες λίρες (περίπου 10.000 ευρώ) σε μια αποστολή μεταξύ δύο υποκαταστημάτων της τράπεζας. Η ποινική διαδικασία εναντίον του αναβλήθηκε στη συνέχεια, καθώς ψηφίστηκε ένας νόμος που ανέστειλε τις ποινικές υποθέσεις για συγκεκριμένα αδικήματα που τελέστηκαν πριν τον Απρίλη του 1999. Επικαλούμενος ιδίως το Άρθρο 6 § 2 (τεκμήριο της αθωότητας), ο προσφεύγων διαμαρτύρεται ότι τόσο με τις ποινικές διαδικασίες όσο και με την αγωγή εναντίον του, τα εθνικά δικαστήρια είχαν κρίνει ότι τέλεσε το αδίκημα, θέτοντας σε αμφιβολία την αθωότητά του.

Παραβίαση του Άρθρου 6 § 2 (θεμιτό)

Δίκαιη ικανοποίηση: 7.200 (μη περιουσιακή βλάβη) και 431 ευρώ (έξοδα και δαπάνες)


Επαναλαμβανόμενες υποθέσεις


Στις ακόλουθες υποθέσεις εγείρονται ζητήματα που έχουν ήδη υποβληθεί στο Δικαστήριο.


Δίκαιη ικανοποίηση


Μonteiro de Barros de Mattos e Silva Adegas Coelhio και άλλοι κατά Πορτογαλίας

(αρ. 25038/06)

Με την απόφαση της 13ης Ιουλίου 2010, το Δικαστήριο έκρινε ότι υπήρξε παραβίαση του Άρθρου 1 του Πρωτοκόλλου αρ. 1 (προστασία ιδιοκτησίας) λόγω της καθυστέρησης υπολογισμού και καταβοής της αποζημίωσης που επιδικάστηκε στους προσφεύγοντες για απαλλοτρίωση της ιδιοκτησίας του κατά τον αναδασμό στην Πορτογαλία. Με την σημερινή απόφαση το Δικαστήριο επιδίκασε στους προσφεύγοντες το συνολικό ποσό των 255.800 ευρώ (σύνολο που για κάθε προσφεύγοντα κυμαίνεται από 10.800 ευρώ έως 56.400 ευρώ) για περιουσιακή ζημία και 1.000 ευρώ, συνολικά, για μη περιουσιακή ζημία.

Rykachev και άλλοι κατά Ρωσίας (αρ. 52283/07, 27824/09, 27834/09, 27843/09,

27847/09, 27907/09, 27911/09, 27918/09, 27923/09, 28034/09 και 28039/09)

Η υπόθεση αφορά την καθυστέρηση εκτέλεσης αποφάσεων που επιδικάζουν στους προσφεύγοντες επίδομα στέγασης. Επικαλέστηκαν το Άρθρο

6 § 1 (δικαίωμα σε θεμιτή ακρόαση), το Άρθρο 1 του Πρωτοκόλλου αρ. 1 και το Άρθρο 13 (δικαίωμα σε αποτελεσματική προσφυγή).

Παραβίαση του Άρθρου 6 § 1 (θεμιτό)

Παραβίαση του Άρθρου 1 του Πρωτοκόλλου Αρ. 1Επανεξέταση

Veli Yalçın κατά Τουρκίας (αρ. 29459/05)

Με την απόφαση της 2ης Μαρτίου 2010 το Δικαστήριο έκρινε ότι παραβιάστηκε το Άρθρο

6 § 1 όσον αφορά την διάρκεια της δίκης για αποζημίωση και την παράλειψη παροχής στον προσφεύγοντα αντίγραφο της γνώμης που υποβλήθηκε στο Ακυρωτικό Δικαστήριο από τον Αρχιεισαγγελέα. Ο εκπρόσωπος του προσφεύγοντος ζήτησε επανεξέταση της απόφασης, επειδή θα ήταν αδύνατη η εκτέλεση της απόφασης, λόγω του ότι ο προσφεύγων πέθανε πριν την έκδοσή της. Το Δικαστήριο με τη σημερινή απόφασή του επιδίκασε στους κληρονόμους του προσφεύγοντος, συνολικά, το ποσό των 3.600 ευρώ για μη περιουσιακή ζημιά.


Υποθέσεις μακράς διάρκειας διαδικασιών


Στις ακόλουθες υποθέσεις, οι προσφευγοντες διαμαρτυρήθηκαν ιδίως για την υπερβολική διάρκεια των νομικών διαδικασιών


Ποινικές


Χρυσανθακόπουλος και Χρυσανθακοπούλου κατά Ελλάδας (αρ. 6530/09)

Πατρίκης κατά Ελλάδας (αρ. 5856/09)

Oι υποθέσεις αφορούν τις προσφυγές για υπερβολική διάρκεια ποινικών διαδικασιών εναντίον των προσφευγόντων.


Παραβίαση Άρθρου 6 § 1 – και στις δύο υποθέσεις

Παραβίαση Άρθρου 13 – στην πρώτη υπόθεσηΜη ποινικές


Κωνσταντίνος Χίτζος Σωληνουργία ΑΒΕΕ κατά Ελλάδας

(αρ. 56814/08)

Volodina κατά Ρωσίας (αρ. 24411/05)

Παραβίαση Άρθρου 6 § 1 – και στις δύο υποθέσεις

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Παράνομη η αντιγραφή φωτογραφιών από ελεύθερης πρόσβασης προφίλ στο facebook

Yπάρχει διάχυτη η εντύπωση ότι αν κάποιος έχει λογαριασμό ελεύθερης πρόσβασης ("ανοιχτό προφίλ") σε ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης, ό,τι έχει αναρτήσει σε αυτήν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα. Η παρανόηση αυτή επικρατεί κυρίως σε μέσα ενημέρωσης που νομίζουν ότι μπορούν να χρησιμοποιούν ελεύθερα υλικό από προφίλ των χρηστών στο facebook, χωρίς να σέβονται ότι οι χρήστες δεν έχουν συγκατατεθεί στην εμπορική χρήση των δεδομένων τους από εφημερίδες ή την τηλεόραση. Μια πρόσφατη απόφαση του Εφετείου Αθηνών  (2016) στην οποία υπερασπίστηκα μια χρήστη του facebook επιβεβαίωσε ότι και από ελεύθερα προσβάσιμο λογαριασμό δεν επιτρέπεται χωρίς συγκατάθεση η αναπαραγωγή των προσωπικών δεδομένων (φωτογραφιών) και καταδίκασε την εφημερίδα να καταβάλει αποζημίωση στην θιγόμενη. Ανέφερε χαρακτηριστικά το Δικαστήριο:
“ Σε ό,τι αφορά, ειδικότερα τις φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν, είναι απαραίτητο να επισημανθεί ότι αυτές πραγματικά προέρχονταν από ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, στην οποία η …

Χρήση φωτογραφιών από το facebook σε ΜΜΕ

Μια σημαντική απόφαση εκδόθηκε πρόσφατα από το Εφετείο Αθηνών και αφορά την χρήση φωτογραφιών που είχε αναρτήσει ένα πρόσωπο στο facebook και στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν στον Τύπο και στην τηλεόραση. Με την απόφαση 5336/2015, το Εφετείο έκρινε ότι αυτό δεν επιτρέπεται χωρίς την συγκατάθεση του υποκειμένου και επίσης αποφάνθηκε ότι το facebook αποτελεί "αρχείο προσωπικών δεδομένων" στοιχείο που αποτελεί προϋπόθεση για να εφαρμοστεί επ' αυτού ο Ν.2472/1997 για την προστασία από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. 
Οι επί του θέματος των φωτογραφιών αιτιολογικές σκέψεις του δικαστηρίου έχουν ως εξής:
"Με την προβολή των φωτογραφιών της ενάγουσας στην τηλεόραση, χωρίς τη συναίνεση ή την εκ των υστέρων έγκρισή της, προσεβλήθη το δικαίωμά της επί της ιδίας εικόνας. Το γεγονός ότι στις προβληθείσες φωτογραφίες της ήταν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της δεν αναιρεί την προσβολή, δεδομένου ότι, αφ' ενός μεν, εικόνα του ατόμου δεν είναι μόνο το πρόσωπό του, α…

Σκουρλέτης: αντίθετο σε δημόσια τάξη / χρηστά ήθη το επώνυμο τέκνου ζεύγους γυναικών

Κατόπιν κοινοβουλευτικής ερώτησης 12 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για την άρνηση του Ειδικού Ληξιαρχείου του Υπουργείου Εσωτερικών να καταχωρήσει ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνου που έλαβε το επώνυμο της συζύγου της μητέρας του (βλ. εδώ), απαντήσεις δόθηκαν από τον υπουργό Δικαιοσύνης και τον υπουργό Εσωτερικών. 
Ο (πρώην) υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων κ. Παρασκευόπουλος αντί να απαντήσει τί συγκεκριμένο πρόκειται να πράξει σε επίπεδο νομοθεσίας για την ανεπιφύλακτη αναγνώριση των γονέων του παιδιού, όπως επιβάλλει η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (η επιλογή του ονόματος τέκνου ήδη δίνεται από τον νόμο για το σύμφωνο συμβίωσης), αναφέρει στην απάντησή του -γενικά και αόριστα- ότι το υπουργείο του υλοποιεί δράσεις "Δικαιοσύνης φιλικές για τα παιδιά" και ότι αναμένεται η έναρξη εργασιών μιας νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για θέματα οικογενειακού δικαίου. Περαιτέρω, για το γεγονός ότι το Ειδικό Ληξιαρχείο δεν εφαρμόζει το άρθρο 10 του νόμου…