Παρασκευή, Οκτωβρίου 09, 2009

Αρχή Προστασίας Δεδομένων: άρνηση διαβίβασης δεδομένων υγείας σε δικαστήριο


Νοσοκομείο υπέβαλε αίτημα  στην  Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την χορήγηση άδειας προκειμένου να παραδώσει σε ιατρό ορισμένα προσωπικά δεδομένα ασθενούς για δικαστική χρήση. 

Η Αρχή εξέδωσε την απόφαση 21/2009 , στις 23.2.2009, για να αποφασίσει επί της αίτησης που είχε ασκηθεί στις 22.12.2008. Σε αυτή την περίπτωση η Αρχή λειτούργησε δηλαδή με πραγματικά σημαντική ταχύτητα που προσεγγίζει τις 50 ημέρες που ορίζει ο νόμος για την διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών από τη διοίκηση. 

Mε την απόφαση η Αρχή επέβαλε αποφάσισε να μη χορηγήσει στο νοσοκομείο την άδεια για παράδοση αντιγράφων προσωπικών δεδομένων του ασθενούς, επειδή θεώρησε ότι για τις ανάγκες της δίκης επαρκούν τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε έγγραφο που είχε ήδη περιληφθεί στη δικογραφία. Πάντως η Αρχή οριοθετεί την αρμοδιότητά της ξεκαθαρίζοντας σε αυτή την απόφαση : "Σε κάθε περίπτωση, το αρμόδιο δικαστήριο μπορεί να διατάξει την προσκομιδή οποιουδήποτε στοιχείου κρίνεται αναγκαίο κατά τις ειδικότερες δικονομικές διατάξεις χωρίς ανάγκη λήψης άδειας από την Αρχή". 

Η αναφορά στην αρχή των "ειδικότερων διατάξεων" μάλλον αποτελεί μια ερμηνεία της Αρχής όχι τόσο προς την κατεύθυνση της ρητής εξαίρεσης της εφαρμογής του ν.2472 από τις δικαστικές αρχές, αλλά προς την πάγια θεώρηση ότι οι δικονομικές διατάξεις είναι ειδικότερες των διατάξεων της προστασίας προσωπικών δεδομένων και κατισχύουν αυτών.

Πάντως αυτό ακριβώς το θέμα πρέπει να λυθεί κάποια στιγμή και νομοθετικά, δεδομένης της σχετικής αμφισβήτησης της συνταγματικότητας μιας τέτοιας εξαίρεσης, καθώς πρόκειται για αποκλεισμό της προστασίας δεδομένων από ένα ολόκληρο πεδίο κρατικής δράσης, όπως είναι η Δικαιοσύνη. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αποκατάσταση διευθυντή που υποβιβάστηκε παρανόμως σε τμηματάρχη από τον Δήμο Αθηναίων

  Σε υπόθεση του γραφείου μας, δικαιώθηκε διευθυντής του Δήμου Αθηναίων, τον οποίο ο δήμαρχος είχε τοποθετήσει σε θέση προϊσταμένου τμήματος...