Παρασκευή, Οκτωβρίου 09, 2009

Αρχή Προστασίας Δεδομένων: απολυμένος έχει δικαίωμα πρόσβασης σε πρακτικά με λόγους απόλυσης


Απολυθείς από δημοτική επιχείρηση υπέβαλε προσφυγή στην  Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα επειδή δεν του χορηγούσαν αντίγραφα από τα πρακτικά ΔΣ και την αλληλογραφία του προέδρου που περιείχαν στοιχεία για τους λόγους απόλυσής του. 


Η Αρχή, ύστερα από αλλεπάλληλες προσπάθειες επικοινωνίας προκειμένου να πείσει την δημοτική επιχείρηση να χορηγήσει αντίγραφα των εγγράφων στον απολυθέντα, εξέδωσε την απόφαση 28/2009 , στις 16.3.2009, για να αποφασίσει επί της αίτησης που είχε ασκηθεί στις 7.11.2007. Για να αξιολογηθεί κατά πόσον η Αρχή τήρησε την προθεσμία της 50ήμερης διεκπεραίωσης της υπόθεσης, δεδομένου ότι πρόκειται για μια διαμεσολαβητική εργασία, θα πρέπει να εξεταστεί: (α) εάν η πρώτη αντίδρασή της στην αίτηση του πολίτη έλαβε χώρα εντός 50 ημερών, (β) αν οι επόμενες ενέργειές της σε νεότερες εξελίξεις (απάντηση της διοίκησης ή νέα στοιχεία εκ μέρους του αιτούντος) έλαβαν χώρα εντός 50 ημερών από την περιέλευση των πληροφοριών στην σφαίρα ευθύνης της Αρχής.  Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η πρώτη αντίδραση της Αρχής ήταν η αποστολή εγγράφου στην δημοτική επιχείρηση στις 13.5.2008 για να ικανοποιήσει "αμέσως" το δικαίωμα πρόσβασης. Το "αμέσως" ακούγεται τουλάχιστον κωμικοτραγικό, όταν η ίδια η Αρχή χρειάζεται 7 μήνες για να στείλει ένα χαρτί στη Διοίκηση. Άρα η Αρχή δεν έδρασε εντός 50 ημερών από τη λήψη της αίτησης. Σε επόμενο στάδιο, ο αιτών ενημέρωσε την Αρχή με έγγραφό του στις 30.7.2008 ότι η Διοίκηση εξακολουθεί να μην ικανοποιεί το δικαίωμα πρόσβασής του. Στη συνέχεια η απόφαση αναφέρεται σε "αλλεπάλληλες κλήσεις" της Αρχής χωρίς να αναφέρονται ημερομηνίες. Σε κάθε περίπτωση, η Αρχή έχει υπερβεί προ πολλού τις 50 ημέρες, ήδη από την πρώτη της ενέργεια. Η σοβαρή καθυστέρηση αποδυναμώνει τελικά και το δικαίωμα του πολίτη για πρόσβαση στα δεδομένα του: όταν η ίδια η Αρχή καθυστερεί τόσο πολύ να επεξεργαστεί μια τόσο απλή αίτηση, διαβιβάζοντάς την άμεσα στον ελεγχόμενο υπεύθυνο επεξεργασίας, είναι λογικό ότι ο τελευταίος δεν πρόκειται να πάρει και πολύ στα σοβαρά το αίτημα του πολίτη. 

Mε την απόφαση η Αρχή δέχθηκε το αίτημα, επέβαλε πρόστιμο 5.000 ευρώ  στη δημοτική επιχείρηση για μη ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης και την διέταξε να χορηγήσει στον απολυθέντα αντίγραφα του Δ.Σ., των σχετικών επιστολών του προέδρου καθώς και της καταγγελίας τρίτου που σχετίζονται με την απόλυσή του. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Οι δικηγόροι προσφεύγουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων

Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης προσέφυγαν χθες 28 Μαϊου 2020, πενήντα τρεις (53) Δικηγορικοί Σύ...