Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αρχή Προστασίας Δεδομένων: απόρριψη αίτησης θεραπείας λόγω έλλειψης "νέων στοιχείων"


Ενδιαφερόμενος υπέβαλε αίτηση θεραπείας  στην  Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την επανεξέταση προηγούμενης προσφυγής του, ισχυριζόμενος ότι δεν ικανοποιήθηκε πλήρως το δικαίωμα πρόσβασής του. 

Η Αρχή εξέδωσε την απόφαση 26/2009 , στις 13.3.2009, για να αποφασίσει επί της αίτησης που είχε ασκηθεί στις 29.2.2008. Σίγουρα έπρεπε να είχε τηρηθεί η προβλεπόμενη προθεσμία 50 ημερών διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών από τη Διοίκηση, καθώς η υπόθεση δεν παρουσίαζε ιδιαίτερη δυσκολία.

Mε την απόφαση η Αρχή απέρριψε την αίτηση θεραπείας επειδή, μεταξύ άλλων, "ούτε επικαλείται, ούτε προσκομίζει νέα στοιχεία για την επανεξέταση της υπόθεσής του".
Εδώ υπάρχει μια σοβαρή παρανόηση από την πλευρά της Αρχής: όταν κάποιος υποβάλλει αίτηση θεραπείας σε ένα διοικητικό όργανο έχει το δικαίωμα να επανεξεταστεί το σύνολο της υπόθεσης του, χωρίς να τίθεται από το νόμο ως λόγος βασιμότητας ή παραδεκτού της προσφυγής η "επίκληση ή προσκόμιση νέων στοιχείων". Ο πολίτης κάνει χρήση του άρθρου 10 του Συντάγματος (αναφέρεσθαι στις αρχές) και του άρθρου 24 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, άρθρα που φαίνεται ότι δεν έλαβε υπόψη της η Αρχή, καθόσον δεν τα μνημονεύει στο κείμενο της απόφασης αυτής. 

Έτσι η απόφαση της Αρχής εμπεριέχει σημαντικό νομικό σφάλμα που περιορίζει υπέρμετρα το δικαίωμα του αναφέρεσθαι στις Αρχές και την ειδικότερη έκφανσή του για υποβολή αίτησης θεραπείας στο όργανο που εξέδωσε την απόφαση. Η Αρχή, προκειμένου να αποφύγει στο μέλλον τέτοια σημαντικά σφάλματα που θίγουν συνταγματικής θεμελίωσης δικαιώματα, θα πρέπει να προβλέψει στον Κανονισμό Λειτουργίας της (ο οποίος κατά τον Ν.3051/2002 πρέπει να είναι σύμφωνος προς τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, άρα και προς το άρθρο 24 Ν.2690 περί αίτησης θεραπείας) την διαδικασία υποβολής αίτησης θεραπείας, ώστε να καταστεί σαφές ότι δεν απαιτείται προσκόμιση κι επίκληση νέων στοιχείων προκειμένου να επανεξετασθεί μια υπόθεση κατά το νομικό ή και το πραγματικό μέρος της. 





Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Παράνομη η αντιγραφή φωτογραφιών από ελεύθερης πρόσβασης προφίλ στο facebook

Yπάρχει διάχυτη η εντύπωση ότι αν κάποιος έχει λογαριασμό ελεύθερης πρόσβασης ("ανοιχτό προφίλ") σε ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης, ό,τι έχει αναρτήσει σε αυτήν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα. Η παρανόηση αυτή επικρατεί κυρίως σε μέσα ενημέρωσης που νομίζουν ότι μπορούν να χρησιμοποιούν ελεύθερα υλικό από προφίλ των χρηστών στο facebook, χωρίς να σέβονται ότι οι χρήστες δεν έχουν συγκατατεθεί στην εμπορική χρήση των δεδομένων τους από εφημερίδες ή την τηλεόραση. Μια πρόσφατη απόφαση του Εφετείου Αθηνών  (2016) στην οποία υπερασπίστηκα μια χρήστη του facebook επιβεβαίωσε ότι και από ελεύθερα προσβάσιμο λογαριασμό δεν επιτρέπεται χωρίς συγκατάθεση η αναπαραγωγή των προσωπικών δεδομένων (φωτογραφιών) και καταδίκασε την εφημερίδα να καταβάλει αποζημίωση στην θιγόμενη. Ανέφερε χαρακτηριστικά το Δικαστήριο:
“ Σε ό,τι αφορά, ειδικότερα τις φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν, είναι απαραίτητο να επισημανθεί ότι αυτές πραγματικά προέρχονταν από ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, στην οποία η …

Χρήση φωτογραφιών από το facebook σε ΜΜΕ

Μια σημαντική απόφαση εκδόθηκε πρόσφατα από το Εφετείο Αθηνών και αφορά την χρήση φωτογραφιών που είχε αναρτήσει ένα πρόσωπο στο facebook και στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν στον Τύπο και στην τηλεόραση. Με την απόφαση 5336/2015, το Εφετείο έκρινε ότι αυτό δεν επιτρέπεται χωρίς την συγκατάθεση του υποκειμένου και επίσης αποφάνθηκε ότι το facebook αποτελεί "αρχείο προσωπικών δεδομένων" στοιχείο που αποτελεί προϋπόθεση για να εφαρμοστεί επ' αυτού ο Ν.2472/1997 για την προστασία από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. 
Οι επί του θέματος των φωτογραφιών αιτιολογικές σκέψεις του δικαστηρίου έχουν ως εξής:
"Με την προβολή των φωτογραφιών της ενάγουσας στην τηλεόραση, χωρίς τη συναίνεση ή την εκ των υστέρων έγκρισή της, προσεβλήθη το δικαίωμά της επί της ιδίας εικόνας. Το γεγονός ότι στις προβληθείσες φωτογραφίες της ήταν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της δεν αναιρεί την προσβολή, δεδομένου ότι, αφ' ενός μεν, εικόνα του ατόμου δεν είναι μόνο το πρόσωπό του, α…

Σκουρλέτης: αντίθετο σε δημόσια τάξη / χρηστά ήθη το επώνυμο τέκνου ζεύγους γυναικών

Κατόπιν κοινοβουλευτικής ερώτησης 12 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για την άρνηση του Ειδικού Ληξιαρχείου του Υπουργείου Εσωτερικών να καταχωρήσει ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνου που έλαβε το επώνυμο της συζύγου της μητέρας του (βλ. εδώ), απαντήσεις δόθηκαν από τον υπουργό Δικαιοσύνης και τον υπουργό Εσωτερικών. 
Ο (πρώην) υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων κ. Παρασκευόπουλος αντί να απαντήσει τί συγκεκριμένο πρόκειται να πράξει σε επίπεδο νομοθεσίας για την ανεπιφύλακτη αναγνώριση των γονέων του παιδιού, όπως επιβάλλει η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (η επιλογή του ονόματος τέκνου ήδη δίνεται από τον νόμο για το σύμφωνο συμβίωσης), αναφέρει στην απάντησή του -γενικά και αόριστα- ότι το υπουργείο του υλοποιεί δράσεις "Δικαιοσύνης φιλικές για τα παιδιά" και ότι αναμένεται η έναρξη εργασιών μιας νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για θέματα οικογενειακού δικαίου. Περαιτέρω, για το γεγονός ότι το Ειδικό Ληξιαρχείο δεν εφαρμόζει το άρθρο 10 του νόμου…