Σάββατο, Φεβρουαρίου 07, 2009

Διαγραφή καταχωρητή από την ΕΕΤΤ επειδή δεν συμφώνησε με προσφορά για την πώληση ονόματος χώρου


Η ΕΕΤΤ διέγραψε καταχωρητή από το μητρώο  και αποφάσισε την διαγραφή όλων των ονομάτων χώρου που κατέχει ως φορέας, επειδή δέχθηκε μια καταγγελία στην οποία αναφερόταν ότι ζητήθηκε υπέρμετρο τίμημα για την αγορά ενός ονόματος χώρου. Η πρωτοφανής αυτή υπόθεση που συνιστά βάναυση επίθεση του κράτους στη διαμόρφωση μιας ελεύθερης αγοράς ονομάτων χώρου στην Ελλάδα οδηγείται ενώπιον της Δικαιοσύνης, με τη συνδρομή των νομικών υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας Data & Protection.


Παράλληλα, υποβλήθηκε προσφυγή ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, επειδή τα στοιχεία του φυσικού προσώπου δημοσιοποιήθηκαν στον καταγγέλλοντα χωρίς εισαγγελική παραγγελία, παρά την αντίθετη διάταξη της EETT. Οι νομικές υπηρεσίες κοινωνίας της πληροφορίας Data & Protection δραστηριοποιούνται στους τομείς της πνευματικής ιδιοκτησίας, προστασίας προσωπικών δεδομένων, πρόσβασης στα έγγραφα και ελευθερίας της έκφρασης. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σωρηδόν ακύρωση Δημοτικών Συμβουλίων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Τις τελευταίες εβδομάδες η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής έχει εντατικοποιήσει τον αυτεπάγγελτο έλεγχο νομιμότητας ακυρώνοντας σωρηδόν αποφά...