Σάββατο, Φεβρουαρίου 07, 2009

Πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα σχετικά με την πιστοποίηση του ΕΟΦ


Εταιρία που δραστηριοποιείται στον τομέα των ιατροτεχνολογικών προϊόντων υπέβαλε δια του εισαγγελέως αίτημα χορήγησης αντιγράφων σχετικά με την πιστοποίηση του Ε.Ο.Φ.  Η δημόσια υπηρεσία αρνήθηκε την χορήγηση των εγγράφων με αιτιολογία που παραπέμπει στο “βιομηχανικό απόρρητο” και τις υποχρεώσεις ISO.


Οι νομικές υπηρεσίες κοινωνίας της πληροφορίας Data & Protection υπέβαλαν στην δημόσια υπηρεσία αίτημα χορήγησης των εγγράφων προς περαιτέρω χρήση τους και, ταυτόχρονα,  αναφορά ενώπιον του Συνηγόρου του Πολίτη. Εφόσον η απάντηση που δοθεί δεν είναι ικανοποιητική, θα υποβληθεί διοικητική προσφυγή και, σε δεύτερο βαθμό, ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.


Οι νομικές υπηρεσίες κοινωνίας της πληροφορίας Data & Protection δραστηριοποιούνται στους τομείς της πνευματικής ιδιοκτησίας, προστασίας προσωπικών δεδομένων, πρόσβασης στα έγγραφα και ελευθερίας της έκφρασης. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το θρήσκευμα προστατεύεται από τον αντιρατσιστικό νόμο

Το άτομο πρέπει να προστατεύεται όταν υφίσταται προσβλητικές επιθέσεις ακόμη και λεκτικές για τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις. Το ποιες ε...