Τετάρτη, Φεβρουαρίου 11, 2009

Προσωρινή διαταγή κατά της ΕΕΤΤ για να μην εκτελεστεί απόφαση εις βάρος Καταχωρητή.


Το ανώτερο διοικητικό δικαστήριο εξέδωσε σήμερα προσωρινή διαταγή κατά της ΕΕΤΤ,  ώστε να μην εκτελεστεί απόφαση της ρυθμιστικής αρχής, με την οποία αποφασίστηκε η διαγραφή Καταχωρητή Ονομάτων Χώρου και η αφαίρεση από αυτόν όλων των Ονομάτων Χώρου που κατείχε ως φορέας. 


Με την προσωρινή αυτή διαταγή, η οποία εκδόθηκε ύστερα από ενέργειες των νομικών υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας Data&Protection, καταδεικνύεται ένα σημαντικό πρόβλημα, το οποίο η ΕΕΤΤ όφειλε να είχε λάβει υπόψη της, ως ρυθμιστικός φορέας στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών: όφειλε να είχε προβλέψει μια μεταβατική περίοδο, ορισμένων μηνών, εντός των οποίων ο Καταχωρητής θα μπορούσε να είχε τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις του, πριν εκτελεστεί η απόφαση της ΕΕΤΤ. Η ΕΕΤΤ όμως δεν πρόβλεψε αυτό το μεταβατικό διάστημα, ορίζοντας την απόφασή της ως εν δυνάμει άμεσα εκτελεστή. 


Δυστυχώς, η ΕΕΤΤ σε αρκετές περιπτώσεις δεν έχει κάνει δεκτές αιτήσεις θεραπείας που έχουν υποβληθεί εναντίον των αποφάσεών της. Αν λειτουργούσε με ευελιξία και με οίκοθεν αναγνώριση των σφαλμάτων της, θα αποτελούσε πράγματι έναν αποκλειστικό φορέα ρύθμισης των ζητημάτων της ονοματοδοσίας στο Διαδίκτυο. Η άκαμπτη στάση της, όμως και η άρνησή της να αναγνωρίσει τα λάθη της, δεν μπορεί παρά να οδηγήσει τον θιγόμενο πολίτη ενώπιον των Δικαστηρίων.


Δεν περιποιεί τιμή σε μία ρυθμιστική αρχή να δέχεται διαταγές από τη Δικαιοσύνη. Εάν η ΕΕΤΤ αποφασίσει να ασκήσει τις αρμοδιότητές της λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της ορθής διοικητικής συμπεριφοράς, εφαρμόζοντας το διοικητικό δίκαιο και αν αναγνωρίσει τα σφάλματα στα οποία υποπίπτει, τότε ο πολίτης μπορεί να αποφεύγει δαπανηρές διαδικασίες. Μέχρι να αποφασίσει η ΕΕΤΤ να λειτουργήσει με αυτόν τον ορθολογικό τρόπο, δίνοντας μία πραγματική δεύτερη ευκαιρία στους πολίτες, οι αποφάσεις της θα προσβάλλονται στη Δικαιοσύνη. 


Οι νομικές υπηρεσίες κοινωνίας της πληροφορίας Data & Protection δραστηριοποιούνται στους τομείς της πνευματικής ιδιοκτησίας, προστασίας προσωπικών δεδομένων, πρόσβασης στα έγγραφα και ελευθερίας της έκφρασης. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σωρηδόν ακύρωση Δημοτικών Συμβουλίων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Τις τελευταίες εβδομάδες η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής έχει εντατικοποιήσει τον αυτεπάγγελτο έλεγχο νομιμότητας ακυρώνοντας σωρηδόν αποφά...