Σάββατο, Φεβρουαρίου 07, 2009

Ανάρτηση προσωπικών δεδομένων στο facebook από μη εξουσιοδοτημένο χρήστη
Ένα σύνολο εγγράφων που αναφέρονται στην ακαδημαϊκή πορεία προσώπου βρέθηκαν αναρτημένα αποσπασματικά στο facebook από άγνωστο πρόσωπο, με προφανή σκοπό να υποβαθμιστεί υποψηφιότητα μέλους ΔΕΠ. Τα δεδομένα δεν αντλήθηκαν από δημόσια προσβάσιμες πηγές, αλλά από το προσωπικό αρχείο του υποκειμένου των δεδομένων.


Οι νομικές υπηρεσίες κοινωνίας της πληροφορίας Data & Protection υπέβαλαν μήνυση για παράνομη διάδοση προσωπικών δεδομένων στο Διαδίκτυο καθώς και προσφυγή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.


Οι νομικές υπηρεσίες κοινωνίας της πληροφορίας Data & Protection δραστηριοποιούνται στους τομείς της πνευματικής ιδιοκτησίας, προστασίας προσωπικών δεδομένων, πρόσβασης στα έγγραφα και ελευθερίας της έκφρασης. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

"Σύστημα αρχειοθέτησης" στο δικηγορικό γραφείο

Με τον ΓΚΠΔ θα ξεκινήσει μια οριζόντια, υπαρξιακής φύσης νομίζω, συζήτηση σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. για τον ρόλο του δικηγόρου στην διαχεί...