Τετάρτη, Φεβρουαρίου 11, 2009

Προθεσμία τάσσει ο Συνήγορος του Πολίτη σε Δήμαρχο για να απαντήσει σε αίτημα καταχώρησης διαφημήσεων σε διαδικτυακό έντυπο


Με δεύτερη επιστολή του, ο Συνήγορος του Πολίτη, ύστερα από ενέργειες των νομικών υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας Data&Protection απευθύνεται σε δημοτική αρχή για το θέμα των διαφημιστικών καταχωρήσεων σε διαδικτυακό τόπο.


Το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο δεν διακρίνει ανάμεσα σε “συμβατικά” και “διαδικτυακά” μέσα ενημέρωσης, όσον αφορά το ζήτημα της ανάθεσης διαφημιστικών καταχωρήσεων από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Συνεπώς, για λόγους εφαρμογής της αρχής της ισότητας, οι δημοτικές αρχές θα πρέπει να ικανοποιούν τα σχετικά αιτήματα από τα διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης.


Ο Συνήγορος του Πολίτη παρενέβη στην υπόθεση τον Οκτώβριο του 2008, αλλά μέχρι σήμερα δεν έλαβε καμία απάντηση. Έτσι, με νεότερη επιστολή του, τάσσει προθεσμία ενός (1) μηνός στη δημοτική αρχή να απαντήσει στη σχετική αίτηση που έχει υποβληθεί. 


Οι νομικές υπηρεσίες κοινωνίας της πληροφορίας Data & Protection δραστηριοποιούνται στους τομείς της πνευματικής ιδιοκτησίας, προστασίας προσωπικών δεδομένων, πρόσβασης στα έγγραφα και ελευθερίας της έκφρασης. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σωρηδόν ακύρωση Δημοτικών Συμβουλίων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Τις τελευταίες εβδομάδες η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής έχει εντατικοποιήσει τον αυτεπάγγελτο έλεγχο νομιμότητας ακυρώνοντας σωρηδόν αποφά...