Σάββατο, Φεβρουαρίου 07, 2009

Aκρόαση καταχωρητή από την ΕΕΤΤ για αθέμιτη διαφήμηση


Εταιρία που ανάρτησε στο διαδίκτυο διαφήμιση με την οποία προσκαλεί πελάτες ανταγωνίστριας εκλήθη από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, στο πλαίσιο των εποπτικών της αρμοδιτήτων για τους καταχωρητές.


Οι νομικές υπηρεσίες κοινωνίας της πληροφορίας Data & Protection εκπροσώπησαν την εταιρία κατά τη διάρκεια της ακρόασης, εκθέτοντας ότι οι παραπάνω ενέργειες εκφεύγουν των αρμοδιοτήτων της ΕΕΤΤ επειδή η διαφήμηση δεν αφορούσε την ιδιότητα της εταιρίας ως Καταχωρητή Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr, αλλά τις υπηρεσίες φιλοξενίας (hosting), οι οποίες είναι απολύτως διακριτές από τις υπηρεσίες καταχώρησης ονομάτων χώρου. Η έκδοση της απόφασης της ΕΕΤΤ αναμένεται να εκδοθεί.


Η ελευθερία της διαφήμισης υπόκειται στο οικείο θεσμικό πλαίσιο, αλλά η αρμοδιότητα της ΕΕΤΤ επί των σχετικών θεμάτων αφορά μόνο τις ενέργειες μιας εταιρίας ως καταχωρητή και όχι ως προς οιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες κοινωνίας της πληροφορίας μπορεί να παρέχει στο κοινό. 


Οι νομικές υπηρεσίες κοινωνίας της πληροφορίας Data & Protection δραστηριοποιούνται στους τομείς της πνευματικής ιδιοκτησίας, προστασίας προσωπικών δεδομένων, πρόσβασης στα έγγραφα και ελευθερίας της έκφρασης. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Πολιτικός όρκος για την Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Διαφωνώ με την νομική άποψη ότι ο χριστιανικός όρκος του Προέδρου της Δημοκρατίας που αναφέρει το Σύνταγμα είναι υποχρεωτικός. Το Σύνταγ...