Παρασκευή, Αυγούστου 26, 2016

Σχόλια στο νομοσχέδιο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Το νομοσχέδιο που δόθηκε σήμερα προς διαβούλευση από τον Υπουργό Εσωτερικών παρεμβαίνει οριζόντια στο σύνολο των οργάνων και λειτουργιών της τοπικής αυτοδιοίκησης, χωρίς να ακολουθεί έστω και σε ένα (1) θέμα την Έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης του 2015 με συστάσεις για την τοπική αυτοδιοίκηση της Ελλάδας. Η υποτιθέμενη μετάθεση του βάρους της αναδιοργάνωσης της τοπικής αυτοδιοίκησης σε μια επιτροπή που εργάζεται στο ίδιο Υπουργείο ακυρώνεται με το παρόν νομοσχέδιο, το οποίο τροποποιεί σε όλα τα κομβικά του σημεία το Πρόγραμμα "Καλλικράτης", εκτός από το θέμα της εδαφικής δομής των δήμων και των περιφερειών. Σταχυολογώ τα πιο χτυπητά.

Σύσταση "Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α."

Ενώ το Υπουργείο εδώ και έξι χρόνια, με όλες τις κυβερνήσεις που πέρασαν, δεν έχει προχωρήσει στην οργάνωση αυτής της υπηρεσίας που εντάσσεται στην σφαίρα λειτουργίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, αίφνης με το νομοσχέδιο έρχεται η ανεξαρτητοποίηση των Α.Υ.Ε. από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, οι οποίες πλέον δεν θα έχουν καμία αρμοδιότητα για τον έλεγχο νομιμότητας του κράτους επί των πράξεων των Ο.Τ.Α. Έτσι, αυτονομώντας τις Α.Υ.Ε. από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, αλλά και παράλληλα διατηρώντας τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις με όλες τις υπόλοιπες αρμοδιότητές τους, στην πραγματικότητα το κράτος πολλαπλασιάζει υπηρεσίες, δημιουργώντας νέες θέσεις για δημοσίους υπαλλήλους, χωρίς να δικαιολογεί επαρκώς την ύπαρξή τους. Ταυτόχρονα, οργανώνει άλλες ... δύο Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ("Δυτικής Μακεδονίας" και "Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης"), αποψιλωμένες πλέον από τον έλεγχο νομιμότητας. Οι διατάξεις αυτές καταντούν να είναι αντίθετες στο άρθρο 102 του Συντάγματος που ορίζει ξεκάθαρα τρία πράγματα: 2 βαθμοί Ο.Τ.Α. και άμεσος έλεγχος του κράτους. Εδώ το νομοθέτημα πάει να ιδρύσει και ... τέταρτο πυλώνα, αφού αφήνει τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις χωρίς την βασική τους αρμοδιότητα.

"Συμβούλιο ένταξης μεταναστών και προσφύγων"

Εδώ το υπουργείο παρεμβαίνει στον τίτλο ενός οργάνου των Δήμων, προσθέτοντας τον όρο "και προσφύγων", χωρίς να τους αναθέτει κανέναν άλλο διοικητικό πόρο. Στην αιτιολογική έκθεση γίνεται λόγος για ανάγκη ... ένταξης των προσφύγων. Είναι σαφές ότι το Υπουργείο δεν έχει αντιληφθεί ότι οι πρόσφυγες δεν έχουν έρθει για να ενταχθούν στην Ελληνική κοινωνία (και σίγουρα όχι στους δήμους που βρίσκονται τώρα, ώστε να είναι αρμοδιότητα του ΣΕΜ) και ότι βρίσκονται σε διαρκή κίνηση. Η επιθυμία τους είναι να ΜΗΝ ενταχθούν! Επιπλέον, είναι αντίθετο στο Σύνταγμα και συγκεκριμένα στο άρθρο 26 να παρεμβαίνει ο νομοθέτης σε δημοτικό όργανο που στελεχώνεται από αιρετούς και ήδη λειτουργεί και, μεσούσης της θητείας του και της δημοτικής περιόδου, να του αλλάζει τίτλο και αρμοδιότητες. Πρόκειται για παραβίαση του άρθρου 26 σε συνδυασμό με το άρθρο 102 του Συντάγματος που ορίζει ότι τα όργανα της αυτοδιοίκησης είναι αιρετά, καθώς μεταβάλλει τις αρμοδιότητες ήδη υπηρετούντων αιρετών οργάνων χωρίς όμως αυτά να έχουν εκλεγεί για να ασκήσουν τις "νέες" αρμοδιότητες. 

"Τουριστικοί δήμοι"

Εδώ το Υπουργείο μεγαλουργεί! Επειδή, λέει η Αιτιολογική έκθεση, δεν έχουν χαρακτηριστεί όλα τα νησιά μας "τουριστικοί τόποι", σε περίπτωση που κάποιος δήμος έχει ένα κομματάκι που έχει χαρακτηριστεί τουριστικό, αυτομάτως γίνεται τουριστικός όλος ο δήμος! Ούτε καν όλο το νησί, μπορεί να μην είναι καν νησιωτικός δήμος! Αυτό βέβαια έχει τεράστιες επιπτώσεις ως προς μια σειρά από προβλήματα που συνοδεύεουν τους τουριστικούς τόπους, από το ωράριο των καταστημάτων, μέχρι τις πολεοδομικές και υγειονομικές διατάξεις, ο νομοθέτης παρεμβαίνει στο έργο της Διοίκησης και πάλι, πράττοντάς το ρητά κατά την Αιτιολογική Έκθεση: επειδή π.χ. η Σαλαμίνα δεν έχει χαρακτηριστεί με π.δ. (διοικητική πράξη) ως τουριστικός τόπος (αλλά τόπος παραθεριστικής κατοικίας), έρχεται ο νομοθέτης, παρεμβαίνοντας αντισυνταγματικά στις αρμοδιότητες της Διοίκησης, αφού ρητά υποκαθιστά έτσι τα προεδρικά διατάγματα που δεν έχουν εκδοθεί (το ομολογεί στην αιτιολογική σκέψη!!!) και ως δια μαγειάς λύνει το θέμα κατά παράβαση του άρθρου 26 του Συντάγματος. Για όλα τα δύσκολα ερωτήματα υπάρχει μια απλή λύση που είναι ΠΑΝΤΑ η λάθος.

Παράλειψη κρίσης σε θέση προϊσταμένου

Κατά παράβαση του τεκμηρίου αθωότητας, αλλά πιθανώς και κατά παράβαση του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, τα αρμόδια συμβούλια δύνανται να μην προάγουν στην θέση προϊσταμένων άτομα εναντίον των οποίων εκκρεμεί ποινική δίωξη για κακούργημα. Λες και η ποινική δίωξη σημαίνει κατ΄ανάγκη και ενοχή. Λες και η ποινική δίωξη ειναι δημόσια πληροφορία και όχι "ευαίσθητο δεδομένο" κατά το άρθρο 2 (β) του Ν.2472/1997 που νοηματοδοτεί κατά περιεχόμενο το άρθρο 9Α του Συντάγματος. 

Προσλήψεις - προσλήψεις - προσλήψεις!

Όλο το νομοσχέδιο διέπεται από μία γενική αρχή: να προσλάβουμε κι άλλους δημοσίους υπαλλήλους! Συγκεκριμένα: 
- στα αρχικά άρθρα: θα προσλάβουμε νέους υπαλλήλους για τις Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας ΟΤΑ
- στο άρθρο 24: θα προσλάβουμε Γενικούς Γραμματείς ακόμα και σε δήμους κάτω των 20.000 κατοίκων, "εφόσον έχουν ανάλογη οικονομική δυνατότητα". 
- στο άρθρο 27: νέες θέσεις ειδικών συνεργατών'
- στο άρθρο 28: σύσταση Ειδικού Γραμματέα στην "Ένωση Περιφερειών Ελλάδος"!!! Δηλαδή οι 13 περιφερειάρχες που συγκροτούν ένα συμβούλιο, την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος, χρειάζονται όχι απλώς μια γραμματειακή υποστήριξη να τους κρατάει κανένα πρακτικό, αλλά ολόκληρο Ειδικό Γραμματέα (λες και είναι π.χ. το Εθνικό Τυπογραφείο!), με κάτι απίθανες αρμοδιότητες συντονισμού των περιφερειών (λες και η ΕΝΠΕ δεν έχει πρόεδρο για αυτή τη δουλειά) και με αποδοχές ίσες με αυτές του Εκτελεστικού Γραμματέα των περιφερειών!!!
- στο άρθρο 41: διευκολύνεται η πρόσληψη έκτακτου προσωπικού σε δήμους, χωρίς ΑΣΕΠ, κατά παράβαση του άρθρου 103 του Συντάγματος. 
- στο άρθρο 43: δυνατότητα πρόσληψης τεχνικού και επιστημονικού προσωπικού σε Δίκτυα Δήμων, χωρίς διαδικασίες του νόμου ΑΣΕΠ

Αποκλίσεις από την "Διαύγεια" και το ΦΕΚ!

Οι πληρωμές των γενικών γραμματέων των δήμων και των ειδικών συμβούλων και συνεργατών των δημάρχων θα αρχίζουν από την υπογραφή του δημάρχου κι όχι από την δημοσίευση των πράξεων στο ΦΕΚ! Η δε Διαύγεια αποσιωπάται εντελώς στο άρθρο 29, αφού είναι αυτονόητο ότι εφόσον οι πληρωμές αρχίζουν με την υπογραφή, δεν νοείται καν Διαύγεια. Ως εγγύηση, υποτίθεται, ότι είναι πάντως να γίνει η δημοσιευση στο ΦΕΚ εντός δύο μηνών. Πρόκειται για ανιση μεταχείριση, κατά παράβαση του άρθρου 4 παρ. 1 του Συντάγματος, αφου για όλο τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα οι πληρωμές αρχίζουν απο την ανάρτηση στην Διαύγεια και στο ΦΕΚ όπου αυτό απαιτείτια. 

Επίσης, κατά το άρθρο 108 ορίζεται ότι οι προθεσμίες της έκδοσης των πράξεων ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης (ανακλητικές πράξεις), για τις αναλήψεις που έλαβαν χώρα στο οικονομικό έτος 2015 καθώς και της ανάρτησής τους, στο Πρόγραμμα «Διαύγεια», των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού και των νομικών προσώπων που υπάγονται σε αυτούς, παρατείνονται από τη λήξη τους και έως τριάντα (30) ημέρες από τη δημοσίευση του "παρόντος νόμου", αν ψηφιστεί. 

Διαγραφή προστίμων εκλογικών παραβάσεων!

Με το άρθρο 66, ο νόμος διαγράφει τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από την Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων, "τηρουμένων των άνω νόμιμων προϋποθέσεων, προκειμένου να εξαλειφθούν αδικίες, που προέκυψαν από περιπτώσεις ακραίας εφαρμογής του νόμου". Μπορείτε να δείτε εδώ τις αποφάσεις των προστίμων που έχουν επιβληθεί στον νομό Αττικής. 

Υπαίθρια διαφήμιση

Σκανδαλωδώς το Υπουργείο προτείνει να παραταθούν για τριετία οι υποχρεώσεις των υπευθύνων για διαφημιστικές πινακίδες καθώς και να αποφασίσουν τα δημοτικά συμβούλια για διαγραφή προστίμων που έχουν επιβληθεί σχετικά με παρανομες διαφημιστικές πινακίδες!!!
 
Παρασκευή, Αυγούστου 12, 2016

Σκοποβολή και οπλοφορία

Η τεράστια επιτυχία της κ. Κορακάκη στους Ολυμπιακούς Αγώνες και τα μετάλλιά της στην σκοποβολή άνοιξαν μια εντελώς άσχετη συζήτηση για την οπλοφορία, το δικαίωμα κατοχής των όπλων και την φύση του ανθρώπου ως πολεμιστή. Για μένα - που έκανα μια κανονική ένοπλη θητεία, με καθημερινή σκοπιά, με "βολές" κάθε τρεις και δύο - τα όπλα, την ελεύθερη κατοχή τους και την κανονικοποιημένη χρήση τους τα ονειρεύονται μόνο άνθρωποι που έχουν ζήσει όλη τους τη ζωή μέσα σε μια απολαυστική περίοδο ειρήνης.
Μια παχιά - παχιά περίοδο ειρήνης, όταν δηλαδή η οπλοφορία είναι χόμπι, σπορ, επιλογή, ιδεολογική επιτέλεση κι όχι βέβαια ανάγκη επιβίωσης. (Εκτος αν έχεις τόσο πολλούς πιθανούς θανάσιμους εχθρούς ανάμεσα στους συμπολίτες σου). Τα περί πολεμικής φύσης του ανθρώπου τα έχουμε λύσει με τις αναπαραστάσεις: τί άλλο είναι άλλωστε ο οργανωμένος αθλητισμός αν όχι μια αναπαράσταση μάχης; Τί άλλο είναι οι προεκλογικές εκστρατείες, τα ντιμπέιτ στην Βουλή ή σε παράθυρα, τα βιντεοπαιχνίδια, τα πέιντ μπολ, οι κατασκηνώσεις, ο εθελοντισμός, οι δικαστικές διαμάχες, ένα σωρό τρόποι εκτόνωσης για να διοχετευθεί κάπου όλη αυτή η ενέργεια που αλλιώς θα γίνει αχρείαστη βία; Βία που δεν στρέφεται στον εχθρό του έθνους, στον ένοπλο εισβολέα που έρχεται να σε υποδουλώσει, αλλά στον διπλανό σου. Στον εαυτό σου.
Ο άνθρωπος που αγαπά τα όπλα και έχει ανάγκη την οπλοφορία είναι ο άνθρωπος που φοβάται. Που νιώθει την διαρκή απειλή και που είναι τόσο ανήμπορος, ώστε θέλει ανά πάσα στιγμή πάνω του κάτι που να προεκτείνει την ύπαρξή του. Για αυτούς τους ανθρώπους, υπάρχει ειδική φροντίδα από την επιστήμη, στην οποία είναι καλό να απευθυνθούν ή να τους οδηγήσουν οι οικείοι τους. Δεν είναι σωστό να ταλαιπωρούνται συνάνθρωποί μας από σύνδρομα καταδίωξης, ψυχώσεις, νευρώσεις, διαταραχές που τους καθιστούν εν δυνάμει επικίνδυνους, ενώ η ιατρική και η φαρμακολογία έχουν προχωρήσει τόσο πολύ. Ο άνθρωπος που αγαπά τα όπλα δεν είναι ένας ελεύθερος άνθρωπος. Και, κατά κανόνα, δεν θέλει να είναι ελεύθερος και κανένας άλλος άνθρωπος.
Από την άλλη πλευρά, ο άνθρωπος που έχει μεγαλώσει μέσα στον πόλεμο και ξέρει τί σημαίνει το όπλο, όταν αυτό πια δεν είναι επιλογή, ξέρει πολύ καλύτερα από όλους εμάς τί σημαίνει αυτό το βάρος. Αυτός ο άνθρωπος δεν θα έχει ποτέ την πολυτέλεια να ασχοληθεί με ένα σπορ και να διακριθεί, αφού η Ιστορία τον έχει δεσμεύσει σε άλλες αποστολές. Είναι καθαρή παραφροσύνη οι άνθρωποι της ειρήνης να ζηλεύουν τους ανθρώπους του πολέμου.

Τετάρτη, Αυγούστου 03, 2016

Αθώωση ιστολόγου για δήθεν hacking σε e-mail


Eίναι συνηθισμένο το φαινόμενο, άνθρωποι που δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία να υποψιάζονται ότι μπορεί κάποιος να εισήλθε στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο για να τους υποκλέψει στοιχεία.  Μια τέτοια υπόθεση χειρίστηκα, υπερασπιζόμενος έναν ιστολόγο που  αναμετάδωσε μια δημοσιογραφική πληροφορία την οποία ο μηνυτής θεώρησε ότι ήταν τόσο απόρρητη, ώστε να πιθανολογήσει ότι ο ιστολόγος είχε κάποια εμπλοκή σε παράνομη είσοδο στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο, αλλά και  να συνδέσει την υπόθεση με ένα ολόκληρο διαδικτυακό «κυνηγητό» που υπέστη ο μηνυτής από αγνώστους που ακολούθησε εις βάρος του και που δεν είχε καμία σχέση με το συγκεκριμένο μπλογκ.

 Στην απόφαση που εκδόθηκε, το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι  η επίμαχη πληροφορία είχε δημοσιογραφική προέλευση (άρα δεν υπήρξε hacking) και ως προς τα άλλα δεδομένα που διακινήθηκαν από  λογαριασμούς αγνώστων προσώπων, με χρήση τεχνολογιών απόκρυψης στοιχείων κ.τ.λ. δεν είχαν καμία σχέση με τον ιστολόγο. Μια εξαιρετικά πολύπλοκη υπόθεση, η οποία ταλαιπώρησε για χρόνια έναν ιστολόγο, ενώ έπρεπε να οδηγηθεί  στο αρχείο χωρίς δίκη, αφού ήταν γνωστό από την τεχνική έρευνα των αρμόδιων αστυνομικών υπηρεσιών ηλεκτρονικού εγκλήματος ότι δεν υπήρχε καμία σχέση του με τους άγνωστους λογαριασμούς που μετέδιδαν προσωπικά δεδομένα σε συνεργάτες του μηνυτή. 

Αυτή η απόφαση θα πρέπει να αποτελέσει πυξίδα για εισαγγελείς και δικαστικά συμβούλια, ώστε να μην παραπέμπουν ανθρώπους στα ακροατήρια όταν από την ίδια την τεχνική έρευνα οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν μπορούν να τεκμηριώσουν ποιος είναι ο δράστης. Γιατί, αν δεν μπορούν οι αρμόδιες υπηρεσίες, πολύ περισσότερο δεν θα μπορέσουν να εντοπίσουν τους δράστες οι δικαστές της έδρας. Επίσης είναι σαφές από το κατηγορητήριο ότι υπήρξε σύγχυση της έννοιας του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την έννοια του ιστολογίου (blog), κάτι το οποίο θα πρέπει να προβληματίσει ιδιαίτερα, δεδομένου ότι ο κατηγορούμενος είχε προανακριτικά επισημάνει το πρόβλημα, αλλά έπρεπε να φτάσει στο ακροατήριο για να γίνει αντιληπτό.


Γ΄ Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Αθηνών
Απόφαση 3537/2015 

[…]
Από την αποδεικτική διαδικασία και συγκεκριμένα από τις καταθέσεις των μαρτύρων κατηγορίας και υπεράσπισης που εξετάστηκαν ενόρκως στο Δικαστήριο τούτο, τα έγγραφα που αναγνώσθηκαν και αναφέρονται στα πρακτικά καθώς και από την απολογία του κατηγορουμένου αποδείχθηκαν τα εξής: Ο εγκαλών, […] διετέλεσε από το ***-*** υπεύθυνος […]. Ο κατηγορούμενος […] είναι λάτρης […] έχοντας ιδιαίτερες και εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με τη συγκεκριμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα. Λόγω ακριβώς της ως άνω ενασχόλησής του, είναι ιδιοκτήτης και διαχειριστής του ιστοτόπου […] με τον οποίο επικοινωνούν άτομα που έχουν τα ίδια με τον κατηγορούμενο καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα και, μέσω του οποίου, ασκούσε έντονη κριτική και σχολίαζε αρνητικά τις επιλογές του εγκαλούντος. Επισημαίνεται ότι ο εγκαλών γνώρισε τον κατηγορούμενο […], ενώ, στη συνέχεια, τον έβλεπε ως τακτικό θεατή […] χωρίς να διατηρεί οποιαδήποτε επαφή μαζί του. Περί τα τέλη […], αναρτήθηκε στον ως άνω ιστότοπο άρθρο, που ανακοίνωνε την επικείμενη ανάληψη των καθηκόντων του εγκαλούντος […] και, ενώ, οι σχετικές συζητήσεις και διαπραγματεύσεις ελάμβαναν χώρα με άκρα μυστικότητα και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το γεγονός αυτό προξένησε ιδιαίτερη ανησυχία στον εγκαλούντα, καθόσον ανέκυψε σοβαρός κίνδυνος να μην υλοποιηθεί η συνεργασία του με […] λόγω της ως άνω διαρροής, για την οποία θα θεωρείτο υπεύθυνος. Συνεπεία του γεγονότος τούτου, ο εγκαλών υποψιάστηκε ότι κάποιος άγνωστος παρενέβη στο προσωπικό ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο, με στοιχεία *** και υπέκλεψε τις ως άνω πληροφορίες. Πλην όμως, προέκυψε ότι η σχετική πληροφορία, που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του κατηγορούμενου, προήλθε από τους ενασχολούμενους […] κύκλους και επιβεβαιώθηκε δημοσιογραφικά από υπεύθυνο […], σύμφωνα και με την μαρτυρία της εξετασθείσας ως μάρτυρα υπεράσπισης ***. Στις *** ο εγκαλών ενημερώθηκε ότι ο κατηγορούμενος είχε αναρτήσει στον ως άνω ιστότοπο  μία φωτογραφία του (εγκαλούντος) μπροστά στη […], με το κουίζ «ποιος είναι αυτός ο νέος κομψά ντυμένος […];», οι χρήστες δε εξέθεταν τις απόψεις τους. Η ως άνω φωτογραφία ήταν ίδια με αυτή που ο ίδιος ο εγκαλών είχε στείλει, στις ***, μέσω του ως άνω ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου σε περιορισμένο κύκλο προσώπων και συγκεκριμένα στενούς συγγενείς και φίλους με χριστουγεννιάτικες ευχές. Μόλις διαπίστωσε το γεγονός αυτό, αρχικά, ο εγκαλών ερεύνησε την πιθανότητα κάποιος από τους αποδέκτες του mail να δημοσιοποίησε τη φωτογραφία, αλλά έλαβε αρνητική απάντηση από όλους. Ο εγκαλών υπέβαλε σχετική μήνυση στην Υπηρεσία Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος κατ’ αγνώστων δραστών. Στη συνέχεια, μάλιστα, ενημέρωσε συμπληρωματικά την ως άνω υπηρεσία ότι στην ηλεκτρονική του θυρίδα έλαβε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με αποστολέα ***@gmail.com και υπογράφοντα κάποιον *** αγνώστων λοιπών στοιχείων, ότι δράστης ήταν ο κατηγορούμενος. Στις ***, αστυνομικοί της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, εκτελώντας διατεταγμένη υπηρεσία, ενήργησαν έρευνα στην οικία του κατηγορουμένου και κατέσχεσαν τον ηλεκτρονικό του υπολογιστή. Από την έρευνα τούτου διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμενος διατηρούσε δύο ιστολόγια, ήτοι ***@gmail.com [ΣΗΜΕΙΩΣΗ: προφανώς εδώ το Δικαστήριο αναφέρεται στην διεύθυνση e-mail του κατηγορουμένου] και ***.blogspot.com, ενώ παρουσιάστηκε πλήρης σελίδα με τα εισερχόμενα μηνύματά του. Μεταξύ των εισερχόμενων μηνυμάτων στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του κατηγορουμένου (***@gmail.com) ανευρέθηκαν δύο μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με αποστολέα την διεύθυνση ***@yahoo.com, με εικονίσεις του εγκαλούντα σε προσωπικές στιγμές [...]. Από τις σχετικές αναλύσεις των πλήρων κεφαλίδων των μηνυμάτων αυτών διαπιστώθηκε ότι εστάλησαν από υπολογιστή με ηλεκτρονική διεύθυνση **.***.**.**. Με τη χρήση ελεύθερων εργαλείων του διαδικτύου προέκυψε ότι η συγκεκριμένη ηλεκτρονική διεύθυνση προερχόταν από εταιρεία παροχής υπηρεσιών διαδικτύου που εδρεύει στο Λίβανο. Η ως άνω υπηρεσία επικοινώνησε με τις αρμόδιες αρχές της χώρας αυτής, προκειμένου να γνωστοποιήσουν τα στοιχεία του κατόχου της διεύθυνσης αυτής, πλην όμως αυτές απάντησαν ότι η συγκεκριμένη ηλεκτρονική διεύθυνση διετίθετο από την εταιρεία *** του Λιβάνου, ανήκει σε cache engine υπολογιστή, στον οποίο δεν καταχωρούνται ηλεκτρονικές θυρίδες (e-mail) παρά μόνο διευθύνσεις ιστοσελίδων. Η έννοια του cache engine υπολογιστή αναφέρεται σε λειτουργία διακομιστή – εξυπηρετητή (proxy server), με ρόλο προσωρινής αποθήκευσης ιστοσελίδων ή άλλου περιεχομένου διαδικτύου και όχι διευθύνσεων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, μέσω του οποίου ο χρήστης που συνδέεται σε αυτόν να επιτυγχάνει γρηγορότερη πλοήγηση στο διαδίκτυο, αλλά και απόκρυψη του πραγματικού του ηλεκτρονικού ίχνους. Όπως προέκυψε από την σχετική έρευνα ο αποστολέας των επίμαχων ηλεκτρονικών μηνυμάτων έκανε χρήση του ανωτέρω εξυπηρετητή, ενώ δεν κατέστη δυνατή η διαπίστωση εάν έκανε χρήση tor browsers για το σκοπό αυτό, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατος ο εντοπισμός του. Περαιτέρω, δεν κατέστη δυνατή η διαπίστωση αν υπήρχε ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ του κατηγορουμένου και του αγνώστου αποστολέα μηνυμάτων με την διεύθυνση ***@yahoo.com καθώς και αν στον υπολογιστή του κατηγορουμένου υπήρχε υπηρεσία ανακατεύθυνσης, μέσω cache engine. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με αποστολέα τη διεύθυνση *** (που ομοιάζει με την αληθινή ηλεκτρονική διεύθυνση του εγκαλούντος) και ***@yahoo.com προέρχονται από την ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση, ήτοι **.***.**.**. Όσον αφορά στα στοιχεία ταυτότητας του αποστολέα με το όνομα *** και ηλεκτρονική θυρίδα ***@gmail.com, αυτή εξυπηρετείται από διακομιστές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με όνομα χώρου gmail.com της εταιρείας GOOGLE, με έδρα στις Η.Π.Α., η οποία χρησιμοποιεί τεχνικές απόκρυψης της πραγματικής ηλεκτρονικής ταυτότητας του αποστολέα μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με αποτέλεσμα να είναι δυνατή η άμεση ανεύρεση ηλεκτρονικών ιχνών, μόνο μετά από αίτημα δικαστικής συνδρομής προς τις αρμόδιες αμερικανικές αρχές. Ενόψει του ότι η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών δεν προέβη σε ενδελεχέστερη έρευνα σχετικά με το αν ο κατηγορούμενος είχε εγκαταστήσει στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή εφαρμογή, ώστε να δείχνει άλλο IP, συντρέχουν αμφιβολίες σχετικά με το αν αυτός είχε στείλει τα επίμαχα μηνύματα. Πρέπει, συνεπώς, αυτός, να κηρυχθεί αθώος του εγκλήματος της παράνομης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τελούμενης με επέμβαση, λήψη γνώσης, αλλοίωση και ανακοίνωση αυτών κατ’ εξακολούθηση, κατά τα στο διατακτικό οριζόμενα. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΖΕΙ με παρόντα τον κατηγορούμενο ***.
ΚΗΡΥΣΣΕΙ τον κατηγορούμενο αθώο του ότι:
Στην Αθήνα, κατά το χρονικό διάστημα […] με περισσότερες από μία πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος επενέβη και επεξεργάστηκε ευαίσθητα δεδομένα προσώπου ενώ αυτό απαγορευόταν, καθώς δεν είχε την ρητή και γραπτή συναίνεση του εγκαλούντα, τέλεσε δε την ανωτέρω πράξη με επέμβαση, λήψη γνώσης, αλλοίωση και ανακοίνωση των ευαίσθητων αυτών δεδομένων και συγκεκριμένα α) την *** και την *** αφού έλαβε από άγνωστο δράστη έξι φωτογραφίες του εγκαλούντα *** στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ***.blogspot.com τις υπέβαλε σε φωτομοντάζ έτσι ώστε να φαίνεται ότι ο εγκαλών [...] βρίσκονταν σε ιδιαίτερες προσωπικές στιγμές και κοινοποίησε αυτές σε άγνωστο αριθμό προσώπων που εισέρχονταν στον ηλεκτρονικό φάκελο επικοινωνίας (blog) και β)  την *** επενέβη χωρίς δικαίωμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του εγκαλούντα με στοιχεία *** με άγνωστο τρόπο και αφού έλαβε γνώση του περιεχομένου του, η οποία αφορούσε τις ενέργειές του ως  […] δημιούργησε την ηλεκτρονική διεύθυνση με στοιχεία *** και συνέταξε ηλεκτρονικό μήνυμα το οποίο ανέγραφε τα εξής (σε μετάφραση από την Αγγλική γλώσσα): «Θα ήθελα να σας πω πόσο περήφανος και χαρούμενος είμαι που εργάζομαι μαζί σας […]» και το απέστειλε σε 35 παραλήπτες εργαζόμενους στην Διοίκηση της *** χωρίς να έχει δικαίωμα προς τούτου και χωρίς την συναίνεση του εγκαλούντος.  […] Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο διατάσσει να αποδοθούν στον ιδιιοκτήτη τα πράγματα που αφαιρέθηκαν […]. 
ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την οριστική απόδοση των κατασχεθέντων στον ιδιοκτήμονα (κατηγορούμενο), όπως στις παραπάνω εκθέσεις με λεπτομέρεια αναφέρονται και περιγράφονται. 
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε αμέσως δημόσια στο ακροατήριό του. 

To νομοσχέδιο για την ισότητα στον γάμο

 Το νομοσχέδιο προβλέποντας στο άρθρο 3 ότι ο γάμος επιτρέπεται για άτομα διαφορετικού ή ίδιου φύλου, αυτοδικαίως επεκτείνει στα ζευγάρια το...