Τετάρτη, Ιουλίου 30, 2008

Αναφορά κατά της "διαβούλευσης" του ΟΠΙ στον Συνήγορο του ΠολίτηΕπτά πολίτες, τρεις εκ των οποίων εκπρόσωποι της Πρωτοβουλίας
 για τα Δικαιώματα του Πολίτη στον Ψηφιακό κόσμο digitalrights.gr, κατέθεσαν αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη για παραβίαση δικαιωμάτων τους από τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας, σχετικά με την "διαβούλευση" του τελευταίου για την "αντιμετώπιση της πειρατείας στο Διαδίκτυο".

Οι αναφερόμενοι εκθέτουν ότι παρόλο που είχαν επισημάνει τα μεθοδολογικά σφάλματα του Ερωτηματολογίου, βάσει του οποίου ο ΟΠΙ καλούσε τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν τις απόψεις τους, ο κρατικός Οργανισμός δεν απάντησε  αιτιολογημένα στις αναφορές τους, αλλά αντιθέτως αποφάσισε να παρατείνει την προθεσμία συμμετοχής με το αμφιλεγόμενο ερωτηματολόγιο. 

Τα συνταγματικά δικαιώματα που επικαλούνται οι αναφερόμενοι είναι το δικαίωμα του αναφέρεσθαι στις αρχές (άρθρο 10 του Συντάγματος), βάσει του οποίου ο ΟΠΙ όφειλε να απαντήσει αιτιολογημένα στις αναφορές τους και το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης από τη διοίκηση πριν ληφθούν αποφάσεις οι οποίες είναι εις βάρος των δικαιωμάτων και συμφερόντων τους (άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγματος), βάσει του οποίου ο ΟΠΙ όφειλε να τους είχε καλέσει σε ακρόαση πριν αποφασίσει την παράταση της συμμετοχής στη "διαβούλευση" με βάση το αμφιλεγόμενο ερωτηματολόγιο.

Οι αναφερόμενοι ζητούν από τον Συνήγορο του Πολίτη να ασκήσει τη διαμεσολαβητική του παρέμβαση προκειμένου ο ΟΠΙ να επενεξετάσει τα αιτήματά τους, να τους καλέσει σε ακρόαση και να κηρύξει άκυρη την προηγούμενη διαβούλευση, προκειμένου να διεξαχθεί νέα, ύστερα από αναθεώρηση του ερωτηματολογίου ή χωρίς ερωτηματολόγιο, με ανοικτό κείμενο. 

Το πλήρες κείμενο της Αναφοράς βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Data&Protection.


Δευτέρα, Ιουλίου 28, 2008

"Ένοχος" επειδή ομολόγησε; Όχι υποχρεωτικά.

Άρθρο 34 Ποινικού Κώδικα: "Η πράξη δεν καταλογίζεται στο δράστη αν, όταν τη διέπραξε, λόγω νοσηρής διατάραξης των πνευματικών λειτουργιών ή διατάραξης της συνείδησης, δεν είχε την ικανότητα να αντιληφθεί το άδικο της πράξης του ή να ενεργήσει σύμφωνα με την αντίληψή του για το άδικο αυτό."


Κοκαϊνη + μπύρα = ?Συνήγορος του Πολίτη: επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων από ασφαλιστικό ταμείο


Πολίτης εργάστηκε ως χημικός σε ιδιωτική εταιρεία από τον Φεβρουάριο του 1993 έως τον Φεβρουάριο του 1994, διάστημα κατά το οποίο ασφαλίστηκε στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων (ΤΕΑΥΕΚ), αντί του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Χημικών (ΤΕΑΧ). 


Το 1997, ύστερα από αίτηση της εταιρείας, το ΔΣ του ΤΕΑΥΕΚ ενέκρινε την επιστροφή των εργοδοτικών  εισφορών στην εταιρεία, καθώς και στον εργαζόμενο, με την προϋπόθεση ότι αυτός θα υπέβαλλε ξεχωριστή σχετική αίτηση. Ο ίδιος όμως ενημερώθηκε για τη λάθος υπαγωγή του και το δικαίωμά του να ζητήσει την επιστροφή των εισφορών του, με αξιοσημείωτη καθυστέρηση, το 2004, και μάλιστα όχι από το ΤΕΑΥΕΚ αλλά από το

ΤΕΑΧ. 


Όταν, στη συνέχεια, ο ενδιαφερόμενος ζήτησε από το ΤΕΑΥΕΚ να του επιστραφούν οι ασφαλιστικές του εισφορές, το ΤΕΑΥΕΚ υποστήριξε ότι, σύμφωνα με το καταστατικό λειτουργίας του, η αξίωσή του έχει παραγραφεί. 


Ο Συνήγορος του Πολίτη (ΣτΠ) υποστήριξε (βλ. σχετικό πόρισμα) ότι η άρνηση του ΤΕΑΥΕΚ -με την επίκληση της παραγραφής- να επιστρέψει τις εισφορές αντίκειται στην αρχή της καλής πίστης και της χρηστής διοίκησης, στον βαθμό που το πρόβλημα οφείλεται στην αμέλεια του ΤΕΑΥΕΚ να ενημερώσει τον ενδιαφερόμενο για απόφαση που τον αφορούσε άμεσα. 


Για το θέμα ενημερώθηκε και η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων η οποία υιοθέτησε την άποψη του ΣτΠ σχετικά με την υποχρέωση του Ταμείου να ενημερώσει τον ασφαλισμένο για τη διαδικασία επιστροφής των ατομικών του εισφορών και πρότεινε στο ΤΕΑΥΕΚ να επανεξετάσει την περίπτωση με βάση τις παρατηρήσεις της Αρχής. Το ΤΕΑΥΕΚ, παρά την αρχική άρνησή του να αποδεχθεί τις προτάσεις του ΣτΠ, αποφάσισε, μετά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις και τη συστηματική διαμεσολάβηση του ΣτΠ, να επιστρέψει τις εισφορές.


Συνήγορος του Πολίτη - Περίληψη 


Ένα Ταμείο δεν νομιμοποιείται να επικαλείται το "καταστατικό" του προκειμένου να αποφύγει την εφαρμογή της νομοθεσίας. Αν τα ασφαλιστικά ταμεία εξέταζαν χωρίς αγκυλώσεις το νόμο και το Σύνταγμα θα είχαν αποφευχθεί πολλές μακροχρόνιες δίκες και γραφειοκρατικές προσεγγίσεις - βλ. τις υποθέσεις του πλαφόν του εφάπαξ και του ΛΑΦΚΑ.

Ο Συνήγορος αναδεικνύεται σε έναν θεσμό που μπορεί να εγγυηθεί ανεξάρτητη κρίση σε αυτές τις περιπτώσεις - προσοχή όμως, γιατι θα πρέπει η υπόθεση να εμπίπτει στο πεδίο της αρμοδιότητάς του, γεγονός που σχετίζεται ιδίως με την νομική φύση του "Ταμείου".

Συνήγορος του Πολίτη: το 50% του φόρου κατανάλωσης βενζίνης σε περιβαλλοντικές δράσεις


Στο πλαίσιο διερεύνησης σχετικών αναφορώνμε πόρισμα που απέστειλε τον Απρίλιο στους αρμόδιους Υπουργούς ΠΕ.Χ. .Εκαι Οικονομίας και Οικονομικώνο Συνήγορος του Πολίτη ανέδειξε τα κενά και τις ασάφειες στον τρόπο χρηματοδότησης περιβαλλοντικών δράσεων από το Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.*.


Συγκεκριμέναπαρά τη ρητή νομοθετική πρόβλεψη (άρθρο Ν. 2242/1994) ότι το 50% από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στην βενζίνη θα αποδίδεται κατευθείαν στο Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σκαι θα διατίθεται για περιβαλλοντικές δράσειςτόσο το ίδιο το Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σόσο και η αρμόδια  ιεύθυνση  ημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου

Οικονομίας και Οικονομικών αρνήθηκαν ότι έχει εισπραχθεί το συγκεκριμένο έσοδο.


Αντίθετατο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους το επιβεβαίωσεδίνοντας μάλιστα και τον σχετικό κωδικό είσπραξης.


Προκύπτει συνεπώς αβεβαιότητα σχετικά με το αν ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στη βενζίνη αποδίδεται πράγματι στο Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σκαισε καταφατική περίπτωσηβάσει ποιας διαδικασίαςκαθώς αυτή που τώρα τηρείται για την χρηματοδότηση του Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σσαφώς αποκλίνει από τις οικείες διατάξεις.


Με το πόρισμά του ο Συνήγορος του Πολίτη ζητά την παροχή διευκρινίσεων και την άρση των σχετικών ασαφειώνΖητά επίσης να παρασχεθεί στις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που έχουν προσφύγει στον ίδιομετά από άκαρπες προσπάθειες προς την πλευρά της δημόσιας διοίκησηςη αιτηθείσα πληροφόρηση για τις περιβαλλοντικές δράσεις που χρηματοδοτήθηκαν από το Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.. Ο Συνήγορος εν προκειμένω έχει επισημάνει ότι τα οικονομικά αυτά στοιχεία εμπίπτουν στην έννοια της περιβαλλοντικής πληροφορίας που αναγνωρίζει υπέρ των πολιτών το κοινοτικό και το εσωτερικό μας δίκαιο Δυστυχώςέως σήμερα δεν έχει σημειωθεί καμία διοικητική ανταπόκριση.

_____


* Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών ΣχεδίωνΔελτίο τύπου Συνηγόρου του Πολίτη - Σύνοψη


Ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο του πορίσματος είναι το αίτημα πρόσβασης των ΜΚΟ "Ορνιθολογική εταιρεία" και "WWF" για πρόσβαση στα στοιχεία του ΕΤΕΡΠΣ, αίτημα που αβάσιμα ο τελευταίος απέρριψε ισχυριζόμενος ότι τάχα αυτά τα στοιχεία δεν συνιστούν περιβαλλοντικές πληροφορίες, ώστε να τίθεται σε εφαρμογή το σχετικό θεσμικό πλαίσιο για την πρόσβαση στην περιβαλλοντική πληροφόρηση.

Στο ΥΠΕΧΩΔΕ υπάρχει μάλιστα ειδική Επιτροπή στην οποία μπορεί να προσφύγει κάποιος όταν δεν ικανοποιείται αίτημά του για πρόσβαση στην περιβαλλοντική πληροφορία. Θα είχε ενδιαφέρον όμως για τις οργανώσεις, αν δεν τους έχει παρασχεθεί ακόμη πρόσβαση, να καταγγείλουν το περιστατικό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία από την ΣυνθΕΚ έχει αρμοδιότητα να διασφαλίζει την τήρηση του κοινοτικού δικαίου στα κράτη μέλη. 

Συνήγορος του Πολίτη: όχι στο ειδικό ανταποδοτικό δημοτικό τέλος ανά μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος


Η επιβολή ειδικού ανταποδοτικού τέλους ανά μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος από Δήμο της Αττικής δεν πληροί τα κριτήρια τα οποία , όπως έχει καθορισθεί από τη νομολογία αλλά και τις εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, πρέπει να περιλαμβάνονται στην απόφαση που επιβάλλει το τέλος, ώστε αυτή να είναι αιτιολογημένη. Αυτό επισημαίνει ο Συνήγορος του Πολίτη με Πόρισμά του που συνέταξε με αφορμή αναφορές πολιτών.

Επιπροσθέτως, ο ΣτΠ επισημαίνει ότι το τέλος επιβλήθηκε για την κάλυψη έργων και υπηρεσιών που, σχεδόν στο σύνολό τους, αποτελούν νομοθετημένες αρμοδιότητες του Δήμου, των οποίων η χρηματοδότηση πρέπει να γίνεται από τα τακτικά έσοδά του, καθώς και ότι ο προβλεπόμενος έλεγχος νομιμότητας της απόφασης από τα  αρμόδια όργανα της Περιφέρειας Αττικής ήταν πλημμελής.

Ο Συνήγορος του Πολίτη επισήμανε με έγγραφό του προς το Δήμο τα παραπάνω θέματα, χωρίς να λάβει ουσιαστική απάντηση. Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, προέβη στη σύνταξη Πορίσματος, με θέμα «Νομιμότητα δυνητικού ανταποδοτικού τέλους», στο οποίο αναπτύσσεται διεξοδικά όλη η σχετική προβληματική και το οποίο απέστειλε στον Υπουργό Εσωτερικών.

Σημειώνεται ότι τα παραπάνω θέματα δεν αφορούν αποκλειστικά το συγκεκριμένο Δήμο, αλλά επίσης και έναν δυνητικά ευρύτατο κύκλο προσώπων, διότι αποτελούν αντικείμενο, αλλά και κοινό παρονομαστή, ικανού αριθμού αναφορών πολιτών που έχουν υποβληθεί –αλλά και συνεχίζουν να υποβάλλονται- στον Συνήγορο του Πολίτη, με αφορμή επιβολή και άλλων μορφών ανταποδοτικών τελών από διάφορους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Το Υπουργείο Εσωτερικών δεν έχει ανταποκριθεί μέχρι στιγμής επισήμως στο πόρισμα.


Ανεπισήμως;

Πάντως ο Συνήγορος αλλά και  ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης έχουν αναφέρει ότι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης παρουσιάζουν τα περισσότερα "κρούσματα" παραβίασης της νομοθεσίας. Ίσως να οφείλετε εν μέρει και στο επιχείρημα "εμείς έχουμε εκλεγεί άμεσα από το λαό", το οποίο αναφέρουν off the record ορισμένες δημοτικές και νομαρχιακές αρχές για να περιφρονήσουν τόσο τον Συνήγορο του Πολίτη όσο και τη νομοθεσία. Αυτό αποτελεί μια υποδειγματική περίπτωση όμως που αποδεικνύει ότι στη δημοκρατία δεν κατισχύει η αρχή της πλειοψηφίας, αλλά πρέπει να γίνεται παράλληλα σεβαστή και η αρχή του κράτους δικαίου. Καμία "δημοκρατική νομιμοποίηση" δεν επιτρέπει την περιφρόνηση των θεσμών και του ισχύοντος δικαίου. 

Συνήγορος του Πολίτη: άνιση μεταχείριση των μειονοτικών δασκάλων


Εξ αντικειμένου άνιση μεταχείριση λόγω εθνοτικής καταγωγής ή θρησκεύματος ακόμη και αν αυτό δεν φαίνεται να ήταν στις προθέσεις κάποιου κρατικού οργάνου ή αρχής διαπιστώνει Πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη που αφορά στο επίπεδο των σπουδών της «Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης» (ΕΠΑΘ), η οποία εκπαιδεύει μειονοτικούς μουσουλμάνους δασκάλους.

Η Ανεξάρτητη Αρχή επισημαίνει τα προβλήματα που έχουν ανακύψει με την μη υπαγωγή των πτυχιούχων της ΕΠΑΘ σε διαδικασία εξομοίωσης, όπως συνέβη με τις κοινές Παιδαγωγικές Ακαδημίες, με τις οποίες η ΕΠΑΘ ήταν τυπικά και ουσιαστικά ισότιμη. Συγκεκριμένα το πτυχίο της δεν μπορεί να αξιοποιηθεί για διορισμό σε άλλη δημόσια θέση πλην της πρωτοβάθμιας μειονοτικής εκπαίδευσης.

Tο Υπουργείο Παιδείας, επισημαίνει ο Συνήγορος του Πολίτη, αρνήθηκε να υπαγάγει του πτυχιούχους ΕΠΑΘ στη διαδικασία εξομοίωσης, επικαλούμενο τον «ειδικό χαρακτήρα» της σχολής. Το Υπουργείο Εσωτερικών, παραλείποντας να απαντήσει εγκαίρως σε σχετικά ερωτήματα δήμων της Θράκης, συντέλεσε στην απώλεια θέσεων εργασίας πτυχιούχων ΕΠΑΘ, οι οποίοι απασχολούνταν επί χρόνια σε Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Με αυτές τις δράσεις, η πολιτεία εμφανίζεται ανακόλουθη όχι μόνον απέναντι στου συγκεκριμένους πτυχιούχους, αλλά εμμέσως ακόμη και απέναντι στην ίδια τη μειονοτική εκπαίδευση, καθόσον έχει καθηλώσει τους δασκάλους της σε επίπεδο κατάρτισης κατώτερο από εκείνο των λοιπών λειτουργών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Επί πλέον, εγκλωβισμένοι σε έναν αδιαβάθμητο τίτλο σπουδών ακριβώς εξ αιτίας της ιδιότητάς τους ως μελών της μειονότητας, οι δάσκαλοι αυτοί στερούνται κάθε δυνατότητας «επαγγελματικού αναπροσανατολισμού».

Το γεγονός αυτό απολήγει εξ αντικειμένου σε άνιση μεταχείριση λόγω εθνοτικής καταγωγής ή θρησκεύματος (με την έννοια του νόμου 3304/2005), ακόμη και αν αυτό δεν φαίνεται να ήταν στις προθέσεις κάποιου κρατικού οργάνου ή αρχής. Διαπιστώνοντας τα παραπάνω, ο Συνήγορος του Πολίτη πρότεινε στο μεν Υπουργείο Παιδείας τη λήψη μέτρων ακαδημαϊκής εξομοίωσης των παλαιών πτυχιούχων ΕΠΑΘ, στο δε Υπουργείο Εσωτερικών την ίδρυση προσωποπαγών θέσεων για την αποκατάσταση όσων πτυχιούχων ΕΠΑΘ έχασαν τις θέσεις εργασίας τους σε ΚΕΠ της Θράκης λόγω ελλιπούς ενημέρωσης των οικείων δήμων.


Ο Συνήγορος του Πολίτη αποτελεί και φορέα προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης, σύμφωνα με το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο του 2005-2006. Του θέματος αυτού επελήφθη κατόπιν δύο αναφορών. Είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι το νομοθετικό πλαίσιο της ίσης μεταχείρισης - έχοντας έδραση στο κοινοτικό δίκαιο- αποτελεί ένα νέο πρίσμα υπό το οποίο ελέγχεται η ορθότητα προγενέστερης νομοθεσίας και διοικητικής πρακτικής.  Νομίζω ότι είναι μια νέα ειδική περίπτωση ελέγχου συμβατότητας κανόνων δικαίου προς υπέρτερες κανονιστικές αρχές, μια νέα μορφή εξέτασης συνταγματικότητας υφιστάμενων ρυθμίσεων και πρακτικών.

Συνήγορος του Πολίτη: όχι στις προσλήψεις κατά την προεκλογική περίοδο


Με Πόρισμά του ο Συνήγορος του Πολίτη απευθύνθηκε στους αρμόδιου φορείς ζητώντας την ακύρωση της διαδικασίας επιλογής ενός Δήμου (προσωπικό μερικής απασχόλησης με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου), επειδή η ανάρτηση των πινάκων είχε αναρτηθεί κατά την προεκλογική περίοδο, κατά την οποία σύμφωνα με το νόμο δεν επιτρέπονται υπηρεσιακές μεταβολές. 

Σύμφωνα με εγκύκλιο, στην έννοια των "υπηρεσιακών μεταβολών" εμπίπτει και κάθε πράξη διορισμού. 

Απομένει να δούμε αν θα υπάρξει διοικητική ανταπόκριση του Δήμου Ερινεού Αχαϊας και του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σε αυτήν την καίρια παρέμβαση του Συνηγόρου, η οποία είναι σαφώς υπέρ της αξιοκρατίας και της τήρησης της νομοθεσίας σε μια τόσο ευαίσθητη περίοδο, όπως η προεκλογική.

Κυριακή, Ιουλίου 27, 2008

Συνήγορος του Καταναλωτή: Σύσταση για άρνηση κέντρων αισθητικής να επιστρέψουν χρήματα


Με τέσσερις Συστάσεις που έδωσε στη δημοσιότητα ο Συνήγορος του Καταναλωτή αποκαλύπτεται η δυστοκία ορισμένων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αισθητικής και της περιποίησης του σώματος να επιστρέψουν ποσά για μη παρασχεθείσες υπηρεσίες.

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή αποτελεί ένα θεσμό διαμορφωμένο σύμφωνα με τη φυσιογνωμία του Ombudsman, χωρίς δηλαδή αρμοδιότητα επιβολής κυρώσεων. Το όπλο που έχει στα χέρια του είναι τα νομικά επιχειρήματα που εξηγούν στις επιχειρήσεις τις υποχρεώσεις τους. Εάν τελικά μια επιχείρηση δεν συμμορφωθεί, ο Συνήγορος έχει εκ του νόμου αρμοδιότητα να δώσει τα πορίσματά του στη δημοσιότητα -κυρίως μέσω της ιστοσελίδας του- οπότε η αρνητική δημοσιότητα των επιχειρήσεων αποτελεί ένα κίνητρο για τήρηση των συστάσεών του.

Μερικές φορές αυτή η αρνητική δημοσιότητα ενδεχομένως να είναι χειρότερη εξάλλου από την επιβολή ενός προστίμου που μπορεί κάποιος να το πληρώσει και να συνεχίσει να ακολουθεί την παράνομη πρακτική του. 

Σταδιακά πάντως οι επιχειρήσεις αρχίζουν να σέβονται τις υποδείξεις του Συνηγόρου του Καταναλωτή, γεγονός που μαρτυρά και η ολοένα αυξανόμενη κατάθεση παραπόνων εκ μέρους των πολιτών σε αυτό το νεοσύστατο θεσμό. Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση, όπως φαίνεται από τα σχετικά στοιχεία, συνηθέστερο στόχο των καταγγελιών αποτελούν οι εταιρίες ηλεκτρονικών υπηρεσιών (isp - κινητή/σταθερή τηλεφωνία).

Πάντως η προσφυγή στο Συνήγορο του Καταναλωτή θα πρέπει να τηρεί ορισμένες προϋποθέσεις σχετικά με την αρμοδιότητά του, γεγονός το οποίο επιβάλλει τη μελέτη του νόμου και τη συνδρομή δικηγόρου για τη σύνταξη του κειμένου, προκειμένου να αποφευχθούν απαράδεκτα και σφάλματα τα οποία θα μπορούσαν να εκθέσουν τον καταναλωτή. 

Επίλυση διαφορών με ασφαλιστικές εταιρίες


Σε συνάντηση που είχαν ο Συνήγορος του Καταναλωτή με την Γραμματεία Προστασίας Καταναλωτή και την Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης διερευνήθηκε το θεσμικό πλαίσιο για την εξώδικη επίλυση διαφορών ανάμεσα σε πολίτες και ασφαλιστικές εταιρίες. Αφού διαπιστώθηκε ότι δεν έχει θεσμοθετηθεί ένας Διαμεσολαβητής ασφαλιστικών υπηρεσιών, όπου ο πολίτης θα μπορούσε να καταθέτει τα σχετικά παράπονα, αποβλέποντας εκεί στην εξώδικη επίλυση των διαφορών του, αποφασίστηκε ότι το ρόλο αυτό μπορεί να παίξει ο Συνήγορος του Καταναλωτή.
Σύμφωνα με το Πρακτικό Συνάντησης, προκειμένου η προσφυγή του πολίτη να είναι αποτελεσματικότερη, ενόψει ότι οΣυνήγορος δεν διαθέτει κυρωτική αρμοδιότητα, αποφασίστηκε η δυνατότητά του να αποστέλει σχετικά στοιχεία για τις ασφαλιστικές εταιρίες στην Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και στην Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, προκειμένου αυτές να ασκούν τις σχετικές αρμοδιότητες.
Από αυτό το Πρακτικό προέκυψε ότι οι ασφαλιστικές εταιρίες είχαν διερευνήσει το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός αυτορρυθμιστικού θεσμού (Διαμεσολαβητή), χρηματοδοτούμενου από της ίδιες όπως ο Τραπεζικός Μεσολαβητής που έχουν οι τράπεζες, αλλά το εγχείρημα εγκαταλείφθηκε για οικονομικούς λόγους. 

Συνήγορος του Καταναλωτή: Πόρισμα για μη επιστροφή διδάκτρων από ιδιωτική σχολή


Γνωστή ιδιωτική σχολή μεταλυκειακών σπουδών δεν επέστρεφε ποσό 5.558 ευρώ σε σπουδάστρια για μη παρασχεθείσες υπηρεσίες. 
Η ενδιαφερόμενη προσέφυγε στο Συνήγορο του Καταναλωτή, ο οποίος αναφέρει στο σχετικό δελτίο τύπου:

Η αθέτηση της συμφωνίας εκ μέρους του εκπαιδευτικού ιδρύματος υπονομεύει την ανάγκη εξυπηρέτησης της ασφάλειας και της ταχύτητας των σύγχρονων συναλλαγών, οι οποίες -ενόψει της ροής και έκτασης της συναλλακτικής ζωής- απαιτούν βεβαιότητα της εκκαθάρισης των δημιουργουμένων έννομων σχέσεων χωρίς αμφισβητήσεις ή προσκόμματα.


Ο Συνήγορος επενέβη με Σύστασή του, στην οποία υποδεικνύει στα μέρη τον τρόπο εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς.

Σάββατο, Ιουλίου 26, 2008

Παράνομη και αντισυνταγματική η μετάδοση εικόνας του προσαχθέντος ως υπόπτου

Σε ορισμένα ιστολόγια μεταδίδεται η φωτογραφία του προσαγόμενου υπόπτου για την υπόθεση Σεργιανόπουλου, χωρίς μάλιστα κάλυψη των χαρακτηριστικών του.

Διάβασα, μάλιστα, ότι δήθεν ο υπουργός Δικαιοσύνης είπε ότι "αυτά δεν είναι προσωπικά δεδομένα". Ουδέν ανακριβέστερο, φυσικά.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. β του Ν.2472/1997, όπως τροποιήθηκε με το νόμο του κ. Χατζηγάκη 3625/2007, με εισαγγελική διάταξη δημοσιοποιούνται δεδομένα  που αναφέρονται σε ποινικές διώξεις ή καταδίκες. 

Μέχρι στιγμή ούτε εισαγγελική διάταξη υπάρχει, ούτε ποινική δίωξη. Υπάρχει μόνο προσαγωγή υπόπτου.

Αντιθέτως, η λήψη και η μετάδοση αυτών των φωτογραφιών συνιστά ποινικό αδίκημα:

Νόμος 3090/2002:

1. [...]

2. Η μετάδοση από την τηλεόραση ή η κινηματογράφηση ή μαγνητοσκόπηση ή φωτογράφηση των προσώπων που οδηγούνται ενώπιον των δικαστικών ή εισαγγελικών ή αστυνομικών και λοιπών αρχών απαγορεύεται.

3. Οποιος παραβαίνει τις διατάξεις των παραγράφων 1 εδ. α' και 2 τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών ετών και χρηματική ποινή είκοσι χιλιάδων (20.000) έως διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ.


Εξάλλου, κατά τον Ν.2472/1997, όποιος μεταδίδει παρανόμως προσωπικά δεδομένα "τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή και αν πρόκειται για ευαίσθητα δεδομένα με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου (1.000.000) έως δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλες διατάξεις."

Περαιτέρω, κατά το άρθρο 21 του Ν.2472/1997, η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει αρμοδιότητα να επεμβαίνει αυτεπαγγέλτως και να επιβάλει κυρώσεις, οι οποίες κυμαίνονται από 900 έως 150.000 ευρώ.

Σπεύδετε να προεξοφλήσετε ότι αυτός είναι ο δολοφόνος, αλλά κι εσείς δεν φαίνεται να είστε συνεπείς ως προς τις νομικές σας υποχρεώσεις. Υποκρισία μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Εσείς, γιατί δεν πάτε να παραδοθείτε και να ομολογήσετε τη πράξη σας;

Όταν όμως "πιαστεί" η κυβέρνηση ή η ΕΕ από αυτές τις παρανομίες για να  έρθει να επιβάλει  blogoνόμο που θα υποχρεώνει όλους να αποκαλύπτουν τα στοιχεία τους για να είναι πιο ευχερείς οι αγωγές, αναθέτοντας μάλιστα στο ΕΣΡ την αρμοδιότητα να επιβάλει και πρόστιμα, ποιος θα φταίει; 

Η τήρηση της νομοθεσίας και της δεοντολογίας αποτελεί εγγύηση και επιχείρημα για την αποτροπή της νομοθετικής επέμβασης. Ιδίως όταν βρισκόμαστε σε μια περίοδο όπου το περιστασιακό αντιμετωπίζεται με εργαλειακή χρήση του νόμου. Ψιλά γράμματα, θα μου πείτε, ενόψει λίγης παραπάνω επισκεψιμότητας...


Υπόθεση Σεργιανόπουλου: σκοτώνοντας το τεκμήριο της αθωότητας

Υπερασπίζομαι την ελευθερία της έκφρασης σημαίνει ότι βρίσκομαι στο πλευρό όποιου διώκεται άδικα για την γνώμη ή την πληροφορία που μετέδωσε, κατά παράβαση των συνταγματικών του δικαιωμάτων.

Αναρωτιέμαι όμως, αν ορισμένοι  bloggers που υποστηρίζουν σθεναρά τον βασανισμό του υπόπτου που προσήχθη για την υπόθεση Σεργιανόπουλου, τον οποίο αποκαλούν ανεπιφύλακτα "δολοφόνο", συλληφθούν με τη διαδικασία του αυτοφώρου για συκοφαντική δυσφήμηση και προτροπή στην τέλεση κακουργήματος θα συμφωνούσαν να γράφουμε κι εμείς στα blogs μας "λιώστε τους στο ξύλο μέχρι να ομολογήσουν ότι σε αυτούς ανήκει το συκοφαντικό blog".

Θα θέλατε, εξυπνοπούλια μου, τόσο αβίαστα, να βγάζαμε κι εμείς μια ανεπιφύλακτη ετυμηγορία για την "ενοχή" σας και να προτρέπαμε τις δυνάμεις της κρατικής καταστολής να σας βασανίσουν μέχρι να τα ξεράσετε όλα;

Αυτός είναι ο "ελεγκτικός" ρόλος σας; Να προτρέπετε την εξουσία να παρανομήσει κουρελιάζοντας το στοιχειώδες: την ανθρώπινη υπόσταση κάποιου ο οποίος πρέπει να αντιμετωπίζεται ως αθώος μέχρι ένα δικαστήριο σε αμετάκλητο βαθμό να αποφανθεί;

Kατά τ' άλλα: ρατσιμός, ανακρίβειες ("Γεωργιανός", "Ουκρανός", "Τρεις κούρδοι", "ναρκομανής νηγιριανός") και φυσικά ομοφυλοφοβία. 

Ας μην έχουμε αυταπάτες, τέτοιου είδους "υπηρεσίες" επικοινωνιακής υποστήριξης αποτελούν το αυτούσιο επιχείρημα κατά της ανωνυμίας των bloggers και υπέρ της θεσμοθέτησης ενός πλαισίου που θα καταπατά τα δικά σας δικαιώματα, υποχρεώνοντάς σας να υπογράφετε τα κείμενά σας ή νομοθετώντας την "διευκόλυνση" των αρχών στο επίπεδο της παρακολούθησης των bloggers και της ευχερέστερης άρσης του απορρήτου.

Οι συμπεριφορές αυτές δείχνουν ότι δεν υπάρχει η στοιχειώδης ευαισθησία και υπευθυνότητα, όχι μόνο για τον  συλληφθέντα που μπορεί να την πληρώσει τελικά χωρίς να είναι ο πραγματικός ένοχος, αλλά και απέναντι στην κοινωνία και απέναντι στην ελευθερία της έκφρασης.

Μιλάω για εσάς που αποκαλείται "δολοφόνο" τον ύποπτο προσαχθέντα και για εκείνους από εσάς που υποστηρίζουν τον βασανισμό του για να ομολογήσει - λόγο που ακυρώνει την ομολογία του ακόμη κι αν ειναι ένοχος, οπότε έχουμε ατιμωρησία: Eίμαι σχεδόν σίγουρος ότι αυτή δεν είναι η μπλογκόσφαιρα που θέλετε, ούτε εσείς οι ίδιοι.

Για να τελειώνουμε: δεν υπάρχει δικαίωμα κανενός αυτή τη στιγμή να μιλάει για "δολοφόνο". Υπάρχει μόνον ύποπτος που έχει προσαχθεί. 
 
Σκεφτείτε το άλλη μια φορά: αν τελικά ΔΕΝ είναι αυτός ο δολοφόνος, θα κοιμάστε ήσυχοι;

Παρασκευή, Ιουλίου 25, 2008

O e-lawyer στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ελευθερία της έκφρασης


Στις 7-9 Σεπτεμβρίου 2008 θα βρίσκομαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,στις Βρυξέλλες, προσκεκλημένος εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Σοσιαλιστικής Ομάδας, προκειμένου να λάβω μέρος σε συζητήσεις με ευρύτερη θεματική την ελευθερία της έκφρασης, πρόσβασης και δράσης στο διαδίκτυο.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης θα γίνουν συναντήσεις με τους Ευρωπαίους Επιτρόπους που είναι υπεύθυνοι για τις πολιτικές ελευθερίες και τα πνευματικά δικαιώματα, τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων κ.  P.Hustinx   τον εκπρόσωπο του Statewatch κ. Τ. Μπάνιαν, εκπροσώπους άλλων σχετικών ΜΚΟ καθώς και ευρωβουλευτές από διάφορες χώρες με ιδιαίτερη ενασχόληση με τα παραπάνω θέματα.
 
Σύμφωνα με την πρόσκληση που μου έχει σταλεί, επιδίωξη της Σοσιαλιστικής Ομάδας είναι "να υπάρξει μία ανοικτή ανταλλαγή απόψεων και αλληλοενημέρωση που να οδηγήσει σε απτές προτάσεις για τη θωράκιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών στο διαδίκτυο, που σήμερα, δυστυχώς, αμφισβητούνται ολοένα και περισσότερο από κυβερνήσεις και ιδιώτες εντός και εκτός ΕΕ."

Την πρόσκληση υπογράφουν οι Ευρωβουλευτές κ.κ. Λαμπρινίδης και Ματσούκα.

Κατά τη διάρκεια της εν λόγω επίσκεψης θα υποστηρίξω τις θέσεις που έχουν καταρτισθεί εκ μέρους της Data&Protection σχετικά με:

- Το σχέδιο ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη θέσπιση ευρωπαϊκού blogoνόμου

[Το έγγραφο θέσεων της Data&Protection μπορείτε να διαβάσετε εδώ και να το σχολιάσετε εδώ]

- Την  αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΕ.

[Το έγγραφο θέσεων της Data&Protection μπορείτε να διαβάσετε εδώ και να το σχολιάσετε εδώ]

- Την αναθεώρηση της οδηγίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας στο πλαίσιο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Αν έχετε κάποιες παρατηρήσεις στα παραπάνω, παρακαλώ να σχολιάσετε. Αν έχετε επίσης προτάσεις ή ιδέες για τα παραπάνω θέματα, θα είναι ένα ευπρόσδεκτο input.

Τρίτη, Ιουλίου 22, 2008

Πλήρες κείμενο της απόφασης ΔΑΥΛΟΣ κατά ΟΛΚΕ (για τον όρο "λεσβία")

Αριθμός αποφάσεως  6310 /2008ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Συγκροτήθηκε από τη Δικαστή ***, Πρόεδρο Πρωτοδικών, την οποία όρισε, κατόπιν κληρώσεως, ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Πρωτοδικείου.


Συνεδρίασε: δημόσια στο ακροατήριο του στις 10-6-2008, χωρίς τη σύμπραξη γραμματέως, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:


Των αιτούντων : 1) ***, κατοίκου Λέσβου, 2) ***, κατοίκου Μοσχάτου Αττικής, που εκπροσωπήθηκαν στο ακροατήριο από τον πληρεξούσιο Δικηγόρο τους, *** και 3) ***, κατοίκου Π. Φαλήρου Αττικής, ο οποίος εμφανίστηκε στο ακροατήριο με τον ίδιο ως άνω πληρεξούσιο Δικηγόρο του.


Του καθ’ ού η αίτηση : σωματείο» με την επωνυμία ΟΛΚΕ (Ομοφυλοφιλική και Λεσβιακή Κοινότητα Ελλάδας), που εκπροσωπείται νόμιμα και εδρεύει στην Αθήνα, για το οποίο εμφανίστηκε στο ακροατήριο ο νόμιμος εκπρόσωπος του, ***, που διόρισε πληρεξούσιο Δικηγόρο του τον ***.


Του προσθέτως παρεμβαίνοντος : ***, κατοίκου Λέσβου, ο οποίος εκπροσωπήθηκε στο ακροατήριο από τον πληρεξούσιο Δικηγόρο του, ***υ.


Οι αιτούντες άσκησαν την από 10-4-2008 αίτηση τους, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με αριθμό ***/2008 και η συζήτηση της ορίσθηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.


Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων και του προσθέτως παρεμβαίνοντος ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα έγγραφα σημειώματα τους. 


ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η προσωπικότητα, δηλαδή το σύνολο των εκφάνσεων, που συνθέτουν την αξία του ανθρώπου και αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της ανθρώπινης ιδιότητας, αλλά και των συντελεστών εκείνων που καθορίζουν την ατομικότητα του προσώπου ως πνευματικού και κοινωνικού όντος, προστατεύεται στο χώρο του ιδιωτικού δικαίου από τις παράνομες προσβολές εκ μέρους τρίτων, κυρίως με τη γενική διάταξη του άρθρου 57 A.Κ. Προσβολή της προσωπικότητας δημιουργείται με οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη τρίτου με την οποία διαταράσσεται η κατάσταση που υπάρχει σε μια ή περισσότερες εκδηλώσεις της σωματικής, ψυχικής, πνευματικής και κοινωνικής ατομικότητας του βλαπτόμενου κατά τη στιγμή της προσβολής. Περαιτέρω, το όνομα, δηλαδή το φραστικό σύμβολο με το οποίο εξατομικεύεται το πρόσωπο στον εξωτερικό κόσμο και με αυτό διακρίνεται από άλλα πρόσωπα, αποτελεί τμήμα του δικαιώματος της προσωπικότητας, ενόψει όμως της αυτοτέλειας του ως προς τον τρόπο κτήσεως και την πρακτική του σπουδαιότητα, προστατεύεται ιδιαιτέρως ως δικαίωμα απόλυτο από τις παράνομες προσβολές εκ μέρους τρίτων, με τη διάταξη του άρθρου 58 ΑΚ. Κάθε προσβολή του δικαιώματος στο όνομα, όπως είναι και η περίπτωση χρήσεως αυτού από άλλον, είναι παράνομη. Στοιχεία του ονόματος είναι : α) το κύριο (μικρό, βαπτιστικό όνομα) δια του οποίου διακρίνεται το πρόσωπο από τα λοιπά μέλη της ίδιας οικογένειας και β) το επώνυμο (οικογενειακό), δια του οποίου διακρίνεται το πρόσωπο από άτομα άλλων οικογενειών. Το κατ’ άρθρο 58ΑΚ προστατευόμενο όνομα περιλαμβάνει επίσης κάθε προσθήκη σε αυτό (όπως του κυρίου ονόματος του πατρός) ή παραλλαγή (όπως υποκοριστικό), καθώς και το ψευδώνυμο (βλ. σχετ. κατ' άρθρο Ερμ ΑΚ Α. Γεωργιάδη - Μ. Σταθόπουλου, οπό τα άρθρα 57 και 58, σελ. 98 -113). Οι διατάζεις αυτές κυρίως του άρθρου 57 ΑΚ, συνιστούν και αποτελούν συγκερασμό στο χώρο του ιδιωτικού δικαίου των διατάξεων των άρθρων 2 παρ. 1 του Συντάγματος, το οποίο ορίζει ότι ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας και 5 παρ. 1 αυτού, το οποίο ορίζει ότι καθένας μπορεί να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητα του, προς εκπλήρωση της υποχρεώσεως της Πολιτείας όχι μόνο να σέβεται, αλλά και να προστατεύει την αξία του ανθρώπου από προσβολές τρίτων.


Στην προκειμένη περίπτωση, με την κρινόμενη αίτηση οι αιτούντες εκθέτουν ότι κατάγονται από τη νήσο Λέσβο, όπου γεννήθηκαν και κατοικούν μονίμως ή κατά διαστήματα ή την επισκέπτονται συχνά. Ότι το εθνικό τους όνομα, «Λεσβίος - Λεσβία, Λέσβια, Λέσβιο», παράγωγο τοπωνυμίου του τόπου καταγωγής τους αποδίδεται ως εκ του τόπου αυτού σε περίπου 100.000 κατοίκους της νήσου και σε άλλους 250.000 που έλκουν την καταγωγή τους από τη Λέσβο, αλλά κατοικούν σε άλλους τόπους, καθώς επίσης και σε 100 περίπου λεσβιακά σωματεία εντός και εκτός της Ελλάδος. Ότι το καθ' ού σωματείο, «Ομοφυλοφιλική και Λεσβιακή Κοινότητα Ελλάδος», αν και τα μέλη του δεν έχουν καμία σχέση με τη νήσο Λέσβο, αυθαίρετα χρησιμοποιεί δημόσια στις διάφορες εκδηλώσεις του, σε τίτλους περιοδικών, στο διαδίκτυο, σε επίσημες ή μη επωνυμίες του, τις λέξεις «Λεσβίος, -ια, -ο», «Λεσβία», Λεσβιακός, - ή, -ό», για να υποδηλώσει την ιδιαιτερότητα των μελών του στα σεξουαλικά δρώμενα, με αποτέλεσμα να προκαλείται σύγχυση ως προς την αληθή σημασία των άνω λέξεων, που στην πραγματικότητα υποδηλώνει τον τόπο καταγωγής τους, αφού ακόμη και τρίτοι χρησιμοποιούν, χωρίς δόλο, το άνω εθνικό τους όνομα διαστρεβλωμένο ως προς τη σημασία του, προκειμένου να χαρακτηρίσουν άτομα με σεξουαλικές ιδιαιτερότητες. Oτι, με την παραπάνω συμπεριφορά του, το καθ' ού - σωματείο προσβάλλει παράνομα την προσωπικότητά τους. Ζητούν κατόπιν αυτών, επικαλούμενοι επείγουσα περίπτωση, τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων προκειμένου να ρυθμιστεί προσωρινά η κατάσταση και ειδικότερα ζητούν, κατά τη δέουσα εκτίμηση του αιτήματος τους, να απαγορευθεί προσωρινά η χρησιμοποίηση των λεκτικών προσδιορισμών «Λεσβίος, -α, -ο», «Λεσβία», «Λεσβιακός, -ή, -ό» από τις επωνυμίες του καθ' ού σωματείου και να αποσυρθούν προσωρινά από τις επωνυμίες τούτου, καθώς και από οποιαδήποτε έγγραφο εφημερίδα περιοδικό όπου αναφέρονται οι παραπάνω λέξεις, εντός προθεσμίας δέκα ημερών από την επίδοση της αποφάσεως, με απειλή, αφενός μεν εις βάρος του καθ' ού χρηματικής ποινής, αφετέρου δε εις βάρος των νομίμων εκπροσώπων του προσωπικής κρατήσεως σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του προς τις διατάξεις της αποφάσεως που θα εκδοθεί

Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως ο ***, επικαλούμενος ότι κατάγεται από τη νήσο Λέσβο, όπου και κατοικεί και ότι, ως εκ τούτου έχει έννομο συμφέρον να γίνει δεκτή η παραπάνω αίτηση, άσκησε προφορικά στο ακροατήριο (686 παρ. 6 του ΚΠολΔ) πρόσθετη παρέμβαση υπέρ των αιτούντων. Η αίτηση και η πρόσθετη παρέμβαση αρμοδίως εισάγονται για να συζητηθούν σε αστό το Δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (682 επ. του ΚΠολΔ) και πρέπει να συνεκδικαστούν (246 του ΚΠολΔ).


Με το παραπάνω περιεχόμενο όμως η αίτηση κρίνεται απορριπτέα, ως μη νόμιμη (λόγω έλλειψης ασφαλιστέου δικαιώματος), καθόσον οι λέξεις «Λεσβίος, -α, -ο», «Λεσβία», «Λεσβιακός, -ή, -ό» δεν αποτελούν φραστικά σύμβολα (ονόματα) μέσω των οποίων εξατομικεύεται ο καθένας των αιτούντων στον εξωτερικό κόσμο, δεν αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της ανθρώπινης ιδιότητας τους, ούτε συμπεριλαμβάνονται μεταξύ των συντελεστών εκείνων που καθορίζουν την ατομικότητα του προσώπου καθενός των αιτούντων ως πνευματικών και κοινωνικών όντων, αλλά αποτελούν, κατά τα επικαλούμενα, παράγωγα τοπωνυμίου του τόπου καταγωγής τους, τα οποία για το λόγο αυτό αποδίδονται σε όλους όσους έλκουν την καταγωγή τους από τη νήσο Λέσβο, καθώς επίσης και σε λεσβιακά σωματεία εντός και εκτός της Ελλάδος. Συνεπώς, αφού οι παραπάνω λέξεις δεν αποτελούν όνομα, αλλά ούτε και άλλο στοιχείο έκφανσης της προσωπικότητας του καθενός των αιτούντων κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 57 και 58 του ΑΚ, δεν παρέχεται στους τελευταίους η αιτούμενη, δυνάμει των διατάξεων αυτών, προστασία λόγω της επικαλούμενης στην αίτηση παράλληλης χρήσεως των λέξεων αυτών εκ μέρους του καθ' ού προς υποδήλωση των σεξουαλικών ιδιαιτεροτήτων των μελών τούτου. Τα δικαστικά έξοδα του καθ' ού, κατόπιν σχετικού αιτήματος του (άρθρο 191 παρ.2 του ΚΠολΔ), πρέπει να επιβληθούν εις βάρος των αιτούντων, λόγω της ήττας τους (άρθρο 176 του ΚΠολΔ), κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στο διατακτικό της παρούσας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ


Συνεκδικάζει κατ' αντιμωλίαν των διαδίκων την αίτηση και την πρόσθετη παρέμβαση


Απορρίπτει την αίτηση.

Επιβάλλει εις βάρος των αιτούντων τη δικαστική δαπάνη του καθ' ού, την οποία ορίζει στο ποσό των διακοσίων τριάντα (230,00) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση
στο ακροατήριο του στην Αθήνα, στις   18 Ιουλίου 2008

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ


Μετά λοιπόν και από τη δημοσιοποίηση του κειμένου της απόφασης καθίσταται σαφές ότι το Δικαστήριο αναφέρεται μόνο στο τοπωνύμιο ως μη αποτελούν εξατομικευτικό προσδιοριστικό των αιτούντων και ότι ως εκ τούτου οι εν λόγω δεν νομιμοποιούνται να διεκδικούν τη μη χρήση του από την ΟΛΚΕ.


Κατά τη γνώμη μου πρόκειται για ένα υποδειγματικό κείμενο, όσον αφορά το πλαίσιο της ειδικής διαδικασίας των ασφαλιστικών μέτρων που αποφεύγει να μπει σε αναλύσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να δημιουργήσουν αμφισβητήσεις για την αντικειμενικότητα της Προέδρου  και θα περιόριζαν το κεντρικό νόημα αυτής της νομολογίας μόνο σε περιορισμένου βεληνεκούς θέματα.


Είναι μια απόφαση, κατ' αρχάς για την διάκριση ανάμεσα σε συλλογικό και ατομικό και - εκ του ανιστρόφου- μια απόφαση υπέρ του αυτοπροσδιορισμού των "άλλων". Προφανώς μια ρητή και κατηγορηματική καταδίκη της ομοφοβίας θα ήταν ένα πιο δυνατό χαστούκι, αλλά το Δικαστήριο δεν χρειαζόταν να φτάσει μέχρι εκεί για να απορρίψει την αίτηση. Ας μην ξεχνάμε ότι τα Δικαστήρια είναι θεσμικές εγγυήσεις της αρχής του κράτους δικαίου και δεν υπάρχει κανένας λόγος να υποκαθιστούν το ρόλο των μη κυβερνητικών οργανώσεων και των ίδιων των ενεργών πολιτών.

To νομοσχέδιο για την ισότητα στον γάμο

 Το νομοσχέδιο προβλέποντας στο άρθρο 3 ότι ο γάμος επιτρέπεται για άτομα διαφορετικού ή ίδιου φύλου, αυτοδικαίως επεκτείνει στα ζευγάρια το...