Κυριακή, Ιουλίου 18, 2021

Γυναικοκτονία: ένας νομικός όρος

 

Γυναικοκτονία: ο όρος που ενοχλεί αφόρητα τα άτομα που κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν πως η εγκληματολογία και η νομική είναι υποχρεωμένες να ταξινομούν τις παραμέτρους των εγκλημάτων συμπεριλαβανομένου και του κινήτρου, το οποίο είναι αναπόσπαστο στοιχείο της επιμέτρησης της ποινής. 
 
Το 2009 το Συμβούλιο της Ευρώπης εξέδωσε την Σύσταση 1861 με τίτλο «Feminicides»(= «Γυναικοκτονίες»). Σύμφωνα με την παράγραφο 7 της σύστασης:
 
“H Συνέλευση συνιστά επίσης στην Επιτροπή Υπουργών να ζητήσει από ομάδα εμπειρογνωμόνων ή από ένα παρατηρητήριο του Συμβουλίου της Ευρώπης να συλλέξει συγκεκριμένα δεδομένα επι υποθέσεων που αφορούν την βία εναντίον των γυναικών, ιδίως τις γυναικοκτονίες στην Ευρώπη, προκειμένου να αναλυθούν οι εκπτώσεις της προστασίας των γυναικών και για να βελτιωθούν τα προληπτικά μέτρα και να ληφθούν νέα καθώς και να εκπονηθεί μελέτη τόσο των κοινωνιολογικών όσο και των νομικών πτυχών των γυναικοκτονιών».
 
Αυτή η σύσταση οδήγησε μεταξύ άλλων και στην θέσπιση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης), την οποία η Ελλάδα έχει κυρώσει με τον Ν.4531/2018. 
 
Η Επεξηγηματική Έκθεση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης περιλαμβάνει δυο φορές αναφορά στην Σύσταση για τις γυναικοκτονίες. Έτσι ο όρος αυτός εντάσσει ένα έγκλημα στο πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης που επιβάλλει στα κράτη την λήψη ειδικών μέτρων για την πρόληψη, την ευαισθητοποίηση, την εκπαίδευση, την ενημέρωση, την καταγραφή και την τήρηση στατιστικών που αφορούν τις γυναικοκτονίες. 
 
Το να λες λοιπόν ότι «δεν υπάρχει γυναικοκτονια νομικά» είναι αβάσιμο. Η Ελλάδα υπέχει υποχρεώσεις διεθνούς δικαίου για την λήψη όλων των ανωτέρω μέτρων που αφορούν τις γυναικοκτονίες και οι υποχρεώσεις αυτές είναι νομικά δεσμευτικές. Όταν επιμένεις ότι «δεν υπάρχει γυναικοκτονία, μόνο ανθρωποκτονία» είσαι απλά μέρος του προβλήματος.

Σάββατο, Ιουλίου 03, 2021

Επιτυχής έκβαση δίκης απορριφθέντος υποψηφίου από τον ΑΣΕΠ

 Υποψήφιος του ΑΣΕΠ που ενώ είχε όλα τα προσόντα διεγράφη από τον πίνακα επιτυχόντων λόγω της διατύπωσης της βεβαίωσης της μετάφρασης πτυχίου γλωσσομάθειας από δικηγορο πέτυχε δικαστικά την ακύρωση της διαγραφή του.

Το γραφείο μας εκπροσώπησε τον υποψήφιο στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, το οποίο επελήφθη μετά την απόρριψη αίτησης θεραπείας που άσκησε ο υποψήφιος. Συγκεκριμένα, ενώ ο ΑΣΕΠ είχε ήδη κρίνει με δική του απόφαση ότι ο τρόπος διατύπωσης της βεβαίωσης της μετάφρασης δεν είναι δεσμευτικά καθορισμένος στον Κώδικα περί Δικηγόρων του 2013, απέρριψε την αίτηση θεραπείας του υποψηφίου. 

Το Δικαστήριο με την αμετάκλητη απόφαση 945/2021 έκρινε ότι η "παράλειψη αναγραφής στην ίδια μετάφραση βεβαίωσης της δικηγόρου που μετέφρασε ότι έχει επαρκή γνώση της γλώσσας, την οποία μετέφρασε, δεν συνιστά παρατυπία, που επιφέρει την ακυρότητα του τίτλου αυτού, κατά το βάσιμο λόγο ακυρώσεως που γίνεται δεκτός. Ενόψει αυτών, μη νομίμως κρίθηκε ότι ο αιτών δεν αποδεικνύει το ως άνω απαραίτητο πρόσθετο προσόν και πρέπει να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη πράξη, να αναπεμφθεί η υπόθεση στη Διοίκηση για νέα νόμιμη κρίση, να αποδοθεί το παράβολο στον αιτούντα και να επιβληθεί σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου η δικαστική δαπάνη του αιτούντος, που ανέρχεται σε 576 ευρώ."

Απαγόρευση λειτουργίας καμπάνας ναού λόγω ηχορύπανσης

  Σε υπόθεση που εκπροσωπώ τον θιγόμενο πολίτη, μετά από 2 προσωρινές διαταγές, το Πρωτοδικείο Καλαμάτας εξέδωσε και απόφαση ασφαλιστικών μ...