Τετάρτη, Ιουνίου 07, 2006

Σκέψεις συγχώνευσης ΑΠΔΠΧ με ΑΔΑΕ

Ανοιχτό άφησε ο υπουργός Δικαιοσύνης το ενδεχόμενο συγχώνευσης των Αρχών Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών και της Αρχής Διασφάλισης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Ο κ. Παπαληγούρας είπε ότι αυτό θα εξεταστεί στο πλαίσιο της Συνταγματικής Αναθεώρησης.
Μιλώντας στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής για το νομοσχέδιο για την «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών» , ο κ. Παπαληγούρας συμφώνησε με επισημάνσεις βουλευτών της Αντιπολίτευσης ότι υπάρχει επικάλυψη αρμοδιοτήτων ανάμεσα στις δύο Ανεξάρτητες Αρχές.
«Το ενδεχόμενο συγχώνευσης των δύο Αρχών, κάτι που προτείνεται και από νομικούς κύκλους, προϋποθέτει και συνταγματική ρύθμιση. Είναι στη διακριτική μας ευχέρεια να το συζητήσουμε εν όψει της αναθεώρησης του Συντάγματος» σημείωσε.


http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=712791&lngDtrID=244

Το γεγονός ότι η ίδρυση της ΑΔΑΕ το 2003 ήταν περιττή, εφόσον ήδη υπήρχε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είχε επισημανθεί ήδη κατά τη συζήτηση του ιδρυτικού νόμου της πρώτης (3115/2003). Ο τότε Πρόεδρος ΑΠΔΠΧ, κ. Κωνσταντίνος Δαφέρμος είχε επισημάνει με υπόμνημα που υπέβαλε στη Βουλή ότι η δημιουργία της ΑΔΑΕ ήταν εντελώς περιττή και ότι αυτό που απαιτείτο ήταν η ενίσχυση της ΑΠΔΠΧ με προσωπικό και τεχνικά μέσα προκειμένου να ασκεί με αποτελεσματικότητα τις αρμοδιότητές της, ανάμεσα στις οποίες περιλαμβάνεται και ο έλεγχος της διασφάλισης του απορρήτου (αφού πρακτικά είναι σχεδόν αδύνατο να διαχωριστεί η έννοια των δεδομένων επικοινωνίας από τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διακινούνται στις επικοινωνίες).
Η εξέλιξη που διαμορφώθηκε ήταν η εξής: η ΑΔΑΕ συγκροτήθηκε και εξοπλίστηκε με έμφαση κυρίως στον τεχνικό ρόλο της εποπτικής αρχής. Δεν είναι τυχαίο ότι εντοπίστηκαν τόσο γρήγορα τα τηλέφωνα-σκιές στο σκάνδαλο των υποκλοπών.
Από την άλλη πλευρά υποστηρίχθηκε ότι η ύπαρξη της ΑΔΑΕ επιβάλλεται λόγω του άρθρου 2 του Συντάγματος. Ωστόσο, το Σύνταγμα αναφέρει απλώς ότι τόσο η διασφάλιση της προστασίας προσωπικών δεδομένων (άρθρο 9Α Σ.) όσο και η διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών (άρθρο 19§2 Σ.) ανατίθενται σε "ανεξάρτητη αρχή". Χωρίς αυτές οι αρχές να κατονομάζονται από το ίδιο το Σύνταγμα, όπως συνέβη π.χ. με το ΕΣΡ (άρθρο 15§2) και το Συνήγορο του Πολίτη (103§9 Σ). Το Σύνταγμα δηλαδή δεν απαιτεί δύο διαφορετικέ αρχές για το απόρρητο και τα προσωπικά δεδομένα. Επομένως, ΑΠΔΠΧ και ΑΔΑΕ θα μπορούσαν να συγχωνευθούν, με κατάργηση της τελευταίας και απορρόφηση των αρμοδιοτήτων και του προσωπικού της από την πρώτη. Συνεπώς, δεν χρειάζεται συνταγματική αναθεώρηση για αυτή τη μεταρρύθμιση, αντίθετα με αυτά που λέει ο Υπουργός Δικαιοσύνης.
Άλλωστε κατάργηση ανεξάρτητης αρχής και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και προσωπικού δεν είναι πρωτόγνωρη για την ελληνική έννομη τάξη: η Ρυθμιστική Αρχή Θαλάσσιων Ενδομεταφορών που ιδρύθηκε το 2001 καταργήθηκε και οι αρμοδιότητες και το προσωπικό της μεταφέρθηκαν στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Αυτά για όσους βλέπουν μόνο την τάση για δημιουργία νέων ανεξάρτητων αρχών και όχι τις προσπάθειες για συντονισμό δραστηριοτήτων στον ίδιο αρμόδιο φορέα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Απαγόρευση λειτουργίας καμπάνας ναού λόγω ηχορύπανσης

  Σε υπόθεση που εκπροσωπώ τον θιγόμενο πολίτη, μετά από 2 προσωρινές διαταγές, το Πρωτοδικείο Καλαμάτας εξέδωσε και απόφαση ασφαλιστικών μ...