Τετάρτη, Δεκεμβρίου 12, 2007

Ευρώπη προς Ελλάδα για τα προσωπικά δεδομένα

«Προστασία Δεδομένων στην Ελλάδα: Η Ομάδα Εργασίας του Άρθρου 29 ανησυχεί βαθύτατα για τις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα μετά την παραίτηση του Προέδρου και 5 μελών της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων. Οι Επίτροποι Προστασίας Δεδομένων της Ε.Ε υπογραμμίζουν τη σημασία να υπάρχει ανεξάρτητη εποπτεία όπως προβλέπεται από την Οδηγία 95/46/ΕΚ. Η τρέχουσα κατάσταση πρέπει να θεραπευτεί αμέσως με σκοπό να αποκατασταθεί μία λειτουργικά ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Δεδομένων στην Ελλάδα.»

“Data protection in Greece : The Art. 29 Working Party is deeply concerned about the development taking place in Greece after the resignation of the President and 5 members of the Hellenic Data Protection Authority. The EU Data Protection Commissioners stressed the importance of an independent supervision as foreseen by Directive 95/46/EC. The current situation has immediately to be remedied with a view to re-estabishing a functioning independent Data Protection Authority in Greece .”

Αυτό είναι το Δελτίο Τύπου που εκδόθηκε στις Βρυξέλλες στις 6.12.2007.

http://www.dpa.gr/deltio.htm#31

Σε απάντηση, η Ελλάδα αύριο ψηφίζει μία τροπολογία με την οποία περιορίζονται οι αρμοδιότητες της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όσον αφορά την δικαιοσύνη και την αστυνομία.

Το e-lawyer επικοινώνησε με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, ζητώντας να ασκήσει παρέμβαση για το θέμα. Ο Επόπτης ανταποκρίθηκε σήμερα και είπε ότι προετοιμάζει σχετική ενέργεια.

1 σχόλιο:

Oneiros είπε...

..να θεραπευτεί αμέσως μπας και βγει η δημοκρατία από το νάρθηκα, γιατί οι εκτρωματικές καταστάσεις (βλέπε κάμερες και προκλήσεις σήμερα στην πορεία) εν τη απουσία της Αρχής συσσωρεύονται επικίνδυνα.
Μπράβο στους ευρωπαίους Επιτρόπους.

Απαγόρευση διαδηλώσεων λόγω COVID: άλλα λέει το ΕΔΔΑ κι άλλα το ΣτΕ

  Η σημερινή απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία επικυρώθηκε η 4ήμερη απαγόρευση των διαδηλώσεων για την επέτειο του Πολυτεχ...