Πέμπτη, Αυγούστου 14, 2008

Επιτροπή Ανταγωνισμού: έρευνα για τις ακτοπλοϊκές εταιρίες


Μετά την κατάργηση της Ρυθμιστικής Αρχής Θαλάσσιων Ενδομεταφορών το 2004, αρμόδια ανεξάρτητη αρχή για την καταπολέμηση της νόθευσης του ανταγωνισμού στον τομέα αυτό είναι η Επιτροπή Ανταγωνισμού


Σύμφωνα με δελτίο τύπου, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, υπηρεσία εσωτερική της ανεξάρτητης αρχής, έχει ετοιμάσει μια εισήγηση σχετικά με 14 ακτοπλοϊκές εταιρίες, η οποία πρόκειται να συζητηθεί τον Οκτώβριο του 2008.


Όπως αναφέρει το δελτίο τύπου,  η έρευνα της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού κατέληξε ότι στις επιμέρους σχετικές αγορές του κλάδου της ακτοπλοΐας (δρομολογιακές γραμμές εσωτερικού και Αδριατικής) υφίστανται οι ακόλουθες στρεβλώσεις του δικαίου του ανταγωνισμού:


α) οριζόντια σύμπραξη μεταξύ ορισμένων ακτοπλοϊκών εταιρειών εντός της Ένωσης

Επιχειρήσεων Ακτοπλοΐας αναφορικά με την τιμολογιακή τους πολιτική.


β) οριζόντια σύμπραξη μεταξύ ορισμένων ακτοπλοϊκών εταιρειών εντός της Ένωσης

Επιχειρήσεων Ακτοπλοΐας με αντικείμενο τις προσφορές συμπαιγνίας (έμμεσος καθορισμός

ναύλων).


γ) οριζόντια σύμπραξη μεταξύ ορισμένων ακτοπλοϊκών εταιρειών εντός της Ένωσης

Επιχειρήσεων Ακτοπλοΐας με αντικείμενο τον περιορισμό της παραγωγής και της διάθεσης

δρομολογίων.


Η εισήγηση αυτή δεν είναι βεβαίως δεσμευτική και επ' αυτής θα αποφανθεί το συμβούλιο της ανεξάρτητης αρχής. Εντύπωση προκαλεί βέβαια το γεγονός ότι ενώ η εισήγηση είναι έτοιμη από τις 17 Ιουλίου, η συνεδρίαση θα γίνει μόλις τον Οκτώβριο, δηλαδή μετά το τέλος της "σεζόν". 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αποκατάσταση διευθυντή που υποβιβάστηκε παρανόμως σε τμηματάρχη από τον Δήμο Αθηναίων

  Σε υπόθεση του γραφείου μας, δικαιώθηκε διευθυντής του Δήμου Αθηναίων, τον οποίο ο δήμαρχος είχε τοποθετήσει σε θέση προϊσταμένου τμήματος...