Σάββατο, Ιουνίου 27, 2009

Νομοσχέδιο για λειτουργία καμερών χωρίς εισαγγελική εντολή


Σύμφωνα με δημοσιεύματα (ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ), το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει προετοιμάσει νομοσχέδιο για την λειτουργία των καμερών και το έχει διαβιβάσει στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για την σχετική γνωμοδότηση που επιβάλλει η νομοθεσία πριν την θέσπιση κάθε τέτοιας ρύθμισης. Η Αρχή φέρεται προβληματισμένη ως προς τη συνταγματικότητα και τη συμβατότητα του νομοσχεδίου με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Eλπίζουμε να δημοσιοποιήσει την γνωμοδότησή της, όπως πράττει και ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων, όταν γνωμοδοτεί για προτάσεις νομοθετικών ρυθμίσεων που αφορούν την προστασία δεδομένων. 

Μία τέτοια ρύθμιση του υπουργείου Δικαιοσύνης θα πρέπει να κριθεί ως προς τη συμβατότητά της όχι με το κοινοτικό δίκαιο (Οδηγία 95/46), το οποίο δεν άπτεται ζητημάτων που σχετίζονται με κρατικές δράσεις στον τομέα του ποινικού δικαίου, αλλά με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση είναι μια διεθνής συνθήκη που θεσπίστηκε το 1981 στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης (όχι της Ε.Ε.) και έχει εξειδικευθεί ως προς τις επεξεργασίες προσωπικών δεδομένων για αστυνομικούς σκοπούς από την Σύσταση (R) 15 του 1987  (μετάφρασή της στα ελληνικά μπορείτε να βρείτε στο παράρτημα αυτού του βιβλίου). Yπάρχει επίσης το Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Σύμβασης (2001), το οποίο η Ελλάδα έχει υπογράψει από τότε, αλλά δεν το έχει ακόμη κυρώσει με νόμο. Ίσως επειδή με αυτό το Πρωτόκολλο ενισχύεται ο ρόλος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων σε τομείς πέραν του κοινοτικού δικαίου, όπως είναι ο τομέας της χρήσης προσωπικών δεδομένων από την αστυνομία. 


Aυτά όμως κυρίως δεν επιτρέπεται να γίνουν από θερινά τμήματα της Βουλής, αφού ρητά το άρθρο 72 του Συντάγματος προβλέπει ότι οι νόμοι για την ενάσκηση ανθρώπινων δικαιωμάτων ψηφίζονται από την Ολομέλεια. 
Δεν υπάρχουν σχόλια: