Τρίτη, Ιανουαρίου 07, 2014

Για το ληξιαρχείο του Δήμου Αθηναίων

Αν η πόλη "είναι" οι άνθρωποί της, τότε το ληξιαρχείο είναι ο πυρήνας της μνήμης του δήμου. Πολύ πιο πέρα από μια κοινή δημοτική υπηρεσία, το ληξιαρχείο είναι η πρωτογενής μορφή του αρχείου, το αέναο "βιβλίο" της ζωής και του θανάτου. Είναι η πρώτη και η τελευταία καταγραφή των προσωπικών δεδομένων όλων μας. Η ιερότερη, ίσως, διοικητική λειτουργία. 

Ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης της Αθήνας, έχω διαμεσολαβήσει σε αιτήματα πολιτών για μεταβολές ή εγγραφές στοιχείων που, κάποτε, η γραφειοκρατία θεωρεί αδιανόητες ή επικίνδυνες. Πρόκειται για υποθέσεις που αφορούν αιτήματα όχι απλώς νομικά, αλλά υπαρκτικά: η μεταβολή ενός θρησκεύματος, η απόκτηση ενός επωνύμου που η πολίτης χρησιμοποιούσε πάνω από 30 χρόνια, η επισήμανση ενός δεύτερου γάμου σε υπόθεση διγαμίας, ο καθορισμός του επωνύμου του τέκνου άγαμων ζευγαριών, η έκδοση άδειας γάμου μελών θρησκευτικών ομάδων που δεν απολαμβάνουν του κρατικού εναγκαλισμού, η επανέκδοση άδειας γάμου μετά την ακύρωση της προηγούμενης λόγω καθυστέρησης του μελλόνυμφου να ταξιδεύσει στο εξωτερικό για τον γάμο, η εγγραφή τέκνου άγαμου ζευγαριού όταν η αλλοδαπή μητέρα αδυνατεί να προσκομίσει πιστοποιητικό αγαμίας από την εμπόλεμη χώρα που άφησε πίσω της, η διόρθωση της οικογενειακής κατάστασης του θανόντος ως εγγάμου καθώς δεν είχε καταστεί αμετάκλητη η απόφαση διαζυγίου, η έκδοση άδειας γάμου όταν έχει λήξει το διαβατήριο της μελλόνυμφης. Όλες βαθύτατα προσωπικές υποθέσεις που αξίζουν την μέγιστη δυνατή προσοχή κι ευαισθησία εκ μέρους των χειριστών.

Δεν έχω διαβάσει ακόμη το πλήρες κείμενο του πορίσματος των Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, για το οποίο εκδόθηκαν σήμερα επίσημες ανακοινώσεις. Θα το κάνω, με την ευλάβεια που επιβάλλει η υποχρέωση σεβασμού και προστασίας της ατομικότητας, κάθε πολίτη, χωριστά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Συνεχίζεται ο παραλογισμός από Ειρηνοδίκες σε θέματα ταυτότητας φύλου

  Ενώ έχουμε καταγγείλει πολλαπλά το φαινόμενο οι Ειρηνοδίκες να απορρίπτουν αιτήματα νομικής αναγνώρισης ταυτότητας φύλου ως προς το επώνυμ...