Σάββατο, Ιουλίου 03, 2021

Επιτυχής έκβαση δίκης απορριφθέντος υποψηφίου από τον ΑΣΕΠ

 Υποψήφιος του ΑΣΕΠ που ενώ είχε όλα τα προσόντα διεγράφη από τον πίνακα επιτυχόντων λόγω της διατύπωσης της βεβαίωσης της μετάφρασης πτυχίου γλωσσομάθειας από δικηγορο πέτυχε δικαστικά την ακύρωση της διαγραφή του.

Το γραφείο μας εκπροσώπησε τον υποψήφιο στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, το οποίο επελήφθη μετά την απόρριψη αίτησης θεραπείας που άσκησε ο υποψήφιος. Συγκεκριμένα, ενώ ο ΑΣΕΠ είχε ήδη κρίνει με δική του απόφαση ότι ο τρόπος διατύπωσης της βεβαίωσης της μετάφρασης δεν είναι δεσμευτικά καθορισμένος στον Κώδικα περί Δικηγόρων του 2013, απέρριψε την αίτηση θεραπείας του υποψηφίου. 

Το Δικαστήριο με την αμετάκλητη απόφαση 945/2021 έκρινε ότι η "παράλειψη αναγραφής στην ίδια μετάφραση βεβαίωσης της δικηγόρου που μετέφρασε ότι έχει επαρκή γνώση της γλώσσας, την οποία μετέφρασε, δεν συνιστά παρατυπία, που επιφέρει την ακυρότητα του τίτλου αυτού, κατά το βάσιμο λόγο ακυρώσεως που γίνεται δεκτός. Ενόψει αυτών, μη νομίμως κρίθηκε ότι ο αιτών δεν αποδεικνύει το ως άνω απαραίτητο πρόσθετο προσόν και πρέπει να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη πράξη, να αναπεμφθεί η υπόθεση στη Διοίκηση για νέα νόμιμη κρίση, να αποδοθεί το παράβολο στον αιτούντα και να επιβληθεί σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου η δικαστική δαπάνη του αιτούντος, που ανέρχεται σε 576 ευρώ."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Προβολή ταινίας για τις ομοφοβικές διακρίσεις στην σχολική διαδικασία

  Δεν υπάρχει κανένας κανόνας, νομικός ή δεοντολογικός που να απαγορεύει να δει ένα παιδί την σκηνή ενός φιλιού σε ένα κινηματογραφικό έργο....