Δευτέρα, Αυγούστου 27, 2007

Τα blogs υπάγονται στον νόμο περί δημοσκοπήσεων;

Σύμφωνα με το άρθρο 1 εδ. β΄ του Ν.3603/2007, αν οι δημοσκοπήσεις δεν δημοσιοποιούνται στον έντυπο ή ηλεκτρονικό τύπο, διενεργούνται χωρίς να υπάγονται στις διατάξεις αυτού του Νόμου.

Σύμφωνα όμως με την Έκθεση της επιστημονικής υπηρεσίας της Βουλής:

"Εν προκειμένω, θα ήταν ενδεχομένως σκόπιμο να διευκρινισθεί σε ποιο καθεστώς θα υπάγονται οι εν λόγω δημοσκοπήσεις στην περίπτωση που δεν δημοσιοποιηθούν στον έντυπο ή ηλεκτρονικό τύπο αλλά, επί παραδείγματι στις ιστοσελίδες των φορέων ή επιχειρήσεων που τις διενεργούν ή στις ιστοσελίδες πολιτικών κομμάτων ή υποψηφίων ή ακόμη και σε προσωπικές ιστοσελίδες ή σε "blogs"."
Έτσι από την Έκθεση φαίνεται ότι διατυπώνεται αμφιβολία για την υπαγωγή των blogs στην έννοια του τύπου. Ωστόσο ο ίδιος ο νόμος προβλέπει ότι οι δημοσκοπήσεις που διέπονται από τις ρυθμίσεις του είναι και αυτές που διενεργούνται και μέσω διαδικτύου, ενώ σε άλλο άρθρο (βλ. προηγούμενο post) αναφέρεται ότι απαγορεύεται η με κάθε μέσο διάδοσή τους.

4 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Ἀπορία: Αὐτοὶ οἱ νόμοι δὲν ἀντιτίθονται στὴ συνταγματικὴ ἐπιταγὴ γιὰ ἐλευθερία τοῦ λόγου;

e-Lawyer είπε...

Αδιαμφισβήτητα. Το δικαίωμα πληροφόρησης τόσο των φορέων δημοσκοπήσεων όσο και των πολιτών είναι συνταγματικά κατοχυρωμένα και δεν υπάρχει κανένας δικαιολογημένος υπέρτερος σκοπός δημοσίου ή άλλου συμφέροντος που μπορεί να τα καταστήσει ανίσχυρα επί δύο εβδομάδες. Κατά τη γνώμη μου ακόμη και τη μέρα των εκλογών αυτά θα έπρεπε να είναι ελεύθερα.

Ανώνυμος είπε...

Και αν η ιστοσελίδα στην οποία δημοσιεύονται τα αποτελέσματα δεν είναι ελληνική; Αγοράζει η εταιρία δημοσκοπήσεων μια com διεύθυνση και κάνει τη δουλειά της...

e-Lawyer είπε...

Δεν έχει σημασία, γιατί και σε αυτήν την περίπτωση η παράβαση γίνεται και στην Ελλάδα. Τα εχουμε απαντήσει πολλές φορές αυτά τα θέματα της εδαφικής εφαρμογής της εθνικής νομοθεσίας στο διαδίκτυο.

Απαγόρευση λειτουργίας καμπάνας ναού λόγω ηχορύπανσης

  Σε υπόθεση που εκπροσωπώ τον θιγόμενο πολίτη, μετά από 2 προσωρινές διαταγές, το Πρωτοδικείο Καλαμάτας εξέδωσε και απόφαση ασφαλιστικών μ...