Πέμπτη, Μαρτίου 27, 2008

Παρέμβαση Εθνικής Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για το σύμφωνο συμβίωσης

Την εφαρμογή του συμφώνου συμβίωσης και στα ομόφυλα ζευγάρια ζητά από το νομοθέτη η Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου με δελτίο τύπου

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση αναφέρεται μεταξύ άλλων:

"Ενώ το προτεινόμενο Σύμφωνο σαφώς απαντά σε ρεαλιστικές κοινωνικές ανάγκες, η μη συμπερίληψη των ζευγαριών ιδίου φύλου στις ρυθμίσεις του συνιστά εξαρχής σημείο αδυναμίας του όλου εγχειρήματος, καθώς επιλέγει αφενός να μην θεραπεύσει πραγματικές και διαπιστωμένες εκκρεμότητες αστικής και οικογενειακής φύσεως, και αφετέρου να μην συμμορφωθεί με σειρά δεσμευτικών και για την χώρα μας ρυθμίσεων που απαγορεύουν τις διακρίσεις με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό."


Ιδιαίτερης βαρύτητας είναι και η αποστροφή του δελτίου τύπου στο οποίο αναφέρεται ότι η Επιτροπή καλεί την Πολιτεία "να επανεξετάσει τις προτεινόμενες ρυθμίσεις στο πνεύμα της σκοπούμενης ισοπολιτείας και όχι της εκτός τόπου και χρόνου ηθικολογίας που δεν πρέπει να σταθεί εμπόδιο στην πραγματική εναρμόνιση της ελληνικής έννομης τάξης με τις διαρκώς μεταβαλλόμενες κοινωνικές ανάγκες".


Πρόκειται για μια σαφή αιχμή σε όσα ακούγονται τις τελευταίες ημέρες και σε συμφωνία με τις επισημάνσεις του αρχιεπισκόπου περί "ηθικοπλαστικού σχολείου".


Είναι ικανοποιητικό το γεγονός ότι η ΕΕΔΑ, ο πρώτος δημόσιος φορέας που είχε θέσει από το 2004 το θέμα της αναγνώρισης των δικαιωμάτων συμβίωσης για ομόφυλα ζευγάρια επανέρχεται και τοποθετείται επί του νομοσχεδίου.


Προ ημερών, όταν μερικοί bloggers επισκεφθήκαμε την ΕΕΔΑ για την παράδοση του e-book, είχαμε θέσει επίσης και το θέμα του αποκλεισμού των ομόφυλων ζευγαριών, αλλά και το θέμα της αναγνώρισης δικαιωμάτων γάμου και τεκνοθεσίας από ομόφυλα ζευγάρια. 


Αναμένουμε, λοιπόν και άλλους αρμόδιους φορείς να λάβουν θέση (λ.χ. Συνήγορος του Πολίτη), όχι μόνο στο θέμα της συμβίωσης, αλλά και στο θέμα του γάμου και της τεκνοθεσίας, για τα οποία επίσης έχει ξεκινήσει ένας δημόσιος διάλογος. 


 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Απαγόρευση λειτουργίας καμπάνας ναού λόγω ηχορύπανσης

  Σε υπόθεση που εκπροσωπώ τον θιγόμενο πολίτη, μετά από 2 προσωρινές διαταγές, το Πρωτοδικείο Καλαμάτας εξέδωσε και απόφαση ασφαλιστικών μ...