Παρασκευή, Οκτωβρίου 09, 2009

Αρχή Προστασίας Δεδομένων: χορήγηση ιατρικών στοιχείων για δίκη διαζυγίου


Νοσοκομείο και ενδιαφερόμενος σύζυγος υπέβαλαν ερώτημα - αίτημα  στην  Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την χορήγηση ιατρικού φακέλου της συζύγου του σχετικά με το ιστορικό της κύησης. Ο σκοπός για τον οποίο ζητήθηκε ο φάκελος ήταν να αντικρουσθούν ισχυρισμοί της αγωγής διαζυγίου, ενώπιον του Δικαστηρίου. 

Η Αρχή εξέδωσε την απόφαση 23/2009 , στις 10.3.2009, για να αποφασίσει επί αιτήσεων που είχαν υποβληθεί στις 12.12.2008 και τις 21.1.2009, ενώ το Δικαστήριο του διαζυγίου είχε προσδιοριστεί για τις  27.3.2009. Σε αυτή την περίπτωση η Αρχή λειτούργησε δηλαδή με πραγματικά σημαντική ταχύτητα.

Mε την απόφαση η Αρχή επέβαλε αποφάσισε να μη χορηγήσει στο νοσοκομείο την άδεια για παράδοση αντιγράφων του συνόλου του φακέλου, γιατί κάτι τέτοιο θα ήταν περιττό, αλλά αποφασίζει ότι μπορεί να χορηγηθεί μια βεβαίωση με τις κρίσιμες πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την απόδειξη και ανταπόδειξη των ισχυρισμών των αντιδίκων. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί ότι στο κείμενο της απόφασης ενσωματώνονται αποσπάσματα από τα δικόγραφα των αντιδίκων, στα οποία βασίστηκε η Αρχή για να κρίνει κατά πόσον τα προσωπικά δεδομένα είναι συναφή με το σκοπό της απόδειξης και ανταπόδειξης. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σωρηδόν ακύρωση Δημοτικών Συμβουλίων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Τις τελευταίες εβδομάδες η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής έχει εντατικοποιήσει τον αυτεπάγγελτο έλεγχο νομιμότητας ακυρώνοντας σωρηδόν αποφά...