Τετάρτη, Απριλίου 11, 2012

Η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες

Κυρώθηκε χθες με νόμο που ψηφίστηκε από την Βουλή η Σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες (του 2007), καθώς και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο, με τη διαδικασία του άρθρου 28 του Συντάγματος.

Η κύρωση περιλαμβάνει το σύνολο της Σύμβασης και του Πρωτοκόλλου στην αγγλική κι ελληνική γλώσσα (βλ. εδώ κι εδώ), η οποία πλέον κατισχύει κάθε τυχόν αντίθετης διάταξης νόμου.

Η Σύμβαση είναι ένα νομικά δεσμευτικό κείμενο διεθνούς δικαίου που περιέχει έναν πλήρη κατάλογο ανθρώπινων δικαιωμάτων, προσαρμοσμένο στο ειδικό θέμα που ρυθμίζει, περιλαμβάνοντας όμως πέραν των κλασικών ατομικών δικαιωμάτων και κοινωνικά δικαιώματα (υγεία, εκπαίδευση, εργασία, συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή, την αναψυχή, τον ελεύθερο χρόνο και τον αθλητισμό).

Η Ελλάδα ωστόσο έχει επιφυλαχθεί ως προς τη μη εφαρμογή των άρθρων 1 έως 27 ως προς την εργασία και απασχόληση στις ένοπλες δυνάμεις και στα σώματα ασφαλείας, όσον αφορά την διαφορετική μεταχείριση λόγω αναπηρίας, σύμφωνα και με το σχετικό εθνικό και κοινοτικό δίκαιο (βλ. άρθρο 2 του κυρωτικού ψηφισθέντος νομοσχεδίου).

Το πιο ενδιαφέρον σε αυτή την εξέλιξη είναι η κύρωση του Πρωτοκόλλου, με την αναγνώριση δικαιώματος υποβολής ατομικής ή συλλογικής αναφοράς από θιγόμενο πρόσωπο ή ομάδα στην διεθνή Επιτροπή για τα Δικαιώματα Ανθρώπων με Αναπηρίες που λειτουργεί στο πλαίσιο του Ο.Η.Ε. Αυτό σημαίνει μια νέα πρακτική δυνατότητα για την αποτελεσματική άσκηση δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. H Επιτροπή αποτελείται από 18 μέλη (δείτε ποια).

Σύμφωνα με το πρωτοκόλλο, για να υποβληθεί παραδεκτή αναφορά στην Επιτροπή, θα πρέπει να έχουν εξαντληθεί τα εσωτερικά ένδικα μέσα, δηλαδή στα Ελληνικά Δικαστήρια, εκτός εάν η χρήση των ενδίκων μέσων παρατείνεται αδικαιολόγητα ή δεν πιθανολογείται να προσφέρει αποτελεσματική επανόρθωση. Θα πρέπει επίσης το καταγγελλόμενο γεγονός που συνιστά παραβίαση της Σύμβασης να έχει παρουσιαστεί μετά την θέση της σε ισχύ ή να συνεχίζεται και μετά από αυτήν.

Τα κράτη μέλη της Σύμβασης οφείλουν να υποβάλλουν στην επιτροπή τακτικές εκθέσεις για την εφαρμογή των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες. Από τις 16 έως τις 20 Απριλίου η Επιτροπή στην 7η  συνεδρίασή της στην Γενεύη θα εξετάσει την τήρηση της Σύμβασης από την Αργεντινή, την Κίνα, την Ουγγαρία και το Περού.

Στις 20 Απριλίου 2010 η Επιτροπή δημοσίευσε ένα κείμενο κατευθύνσεων για τα παρατηρητήρια εφαρμογής της σύμβασης (βλ. εδώ)

Πρόκειται λοιπόν για την αναγνώριση αρμοδιότητας σε έναν μηχανισμό διεθνούς ελέγχου για το κατά πόσον η Ελλάδα τηρεί τις υποχρεώσεις της και προστατεύει τα δικαιώματα ανθρώπων με αναπηρίες. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από πότε η Ελλάδα δεν θέλει τρανς Πλοιάρχους;

 Η καταγγελία που δημοσίευσε το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών είναι ότι το Μητρώο Ναυτικής Εργασίας του Υπουργείου Ναυτιλίας αρνήθηκε να ...