Σάββατο, Απριλίου 14, 2012

Δικαιώματα προστασίας από πολιτικό spam

Κατά την προεκλογική περίοδο ακολουθείται η πρακτική της μαζικής αποστολής προεκλογικών sms ή και e-mail. Ορισμένες φορές αυτό γίνεται με εξαιρετικά ενοχλητικό τρόπο, ιδίως όταν ο αποδέκτης των μηνυμάτων δεν έχει δώσει τη συγκατάθεσή του και απορεί από που βρέθηκαν τα στοιχεία του στο αρχείο του κάθε υποψηφίου. Εξίσου ενοχλητικό όμως είναι και το συμβατικό ταχυδρομείο από υποψήφιους, το οποίο σε περιπτώσεις που αποστέλλεται σε κατοίκους πολυκατοικιών ή και συνοικούντων ψηφοφόρων ενδέχεται να προκαλέσει αποκάλυψη πολιτικών πεποιθήσεών τους, είτε αυτές είναι ακριβείς, είτε είναι ανακριβείς (σύγχυση). 

Τα δικαιώματα που έχει κάθε δέκτης τέτοιων μηνυμάτων που  δεν έχει δώσει τη συγκατάθεσή τους για την προεκλογική χρήση των προσωπικών του δεδομένων, δηλαδή του αριθμού του τηλεφώνου, του e-mail ή της διεύθυνσης κατοικίας του (αυτά είναι τα προσωπικά δεδομένα) προβλέπονται από το σχετικό θεσμικό πλαίσιο, το οποίο έχει κωδικοποιηθεί με την Οδηγία 1/2010 της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (βλ. εδώ). 

Χωρίς τη  συγκατάθεση χρήση στοιχείων επιτρέπεται μόνο για το συμβατικό ταχυδρομείο, εάν το πρόσωπο δεν έχει καταχωρηθεί στο σχετικό μητρώο μη επιθυμούντων, ενώ για τις on-line εφαρμογές χωρίς συγκατάθεση χρήση στοιχείων επιτρέπεται μόνο εάν αυτά έχουν αντληθεί από προηγούμενη παρόμοια επικοινωνία του χρήστη με τον πολιτικό ή το κόμμα ή αν γίνονται με ανθρώπινη παρέμβαση.


Δικαιώματα:

α) Καθένας έχει δικαίωμα να γνωρίζει ποιος επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν,  την προέλευσή τους, την τυχόν κοινοποίησή τους σε τρίτους. Αυτό το δικαίωμα ασκείται με γραπτή αίτηση του ατόμου προς τον αποστολέα του μηνύματος. Εάν σε 15 ημέρες ο αποστολέας δεν απαντήσει, τότε το άτομο έχει δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Προσωπκών Δεδομένων (άρθρο 12 Ν.2472/1997), η οποία μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις (προειδοποίηση, πρόστιμο, ανάκληση άδειας επεξεργασίας δεδομένων). 

β) Καθένας έχει δικαίωμα να ζητήσει να παύσει η χρήση των στοιχείων του, με γραπτή αίτηση προς τον αποστολέα. Εάν ο αποστολέας δεν απαντήσει εντός 15 ημερών ή η απάντησή του δεν είναι ικανοποιητική, το άτομο μπορεί να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (άρθρο 14 Ν.2472/1997), η οποία μπορεί να επιβάλλει τα νόμιμα.

γ) Ανεξάρτητα από τις δύο παραπάνω δυνατότητες, εάν η αποστολή των μηνυμάτων έχει προκαλέσει ηθική βλάβη στο άτομο (διατάραξη της ηρεμίας του, διάδοση στοιχείων σε συνοικούντες κλπ) μπορεί κατευθείαν να αξιώσει χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Ο νόμος προβλέπει ως minimum αποζημίωση 10.000 ευρώ για την περίπτωση των on-line μηνυμάτων και 6.000 ευρώ για την περίπτωση του συμβατικού ταχυδρομείου. Η αξίωση μπορεί να προβληθεί με αποστολή εξωδίκου ή και με αγωγή αποζημίωσης στα πολιτικά δικαστήρια του τόπου κατοικίας του αποστολέα. 

Βλ. περισσότερα:
Προϋποθέσεις νόμιμης χρήσης προσωπικών δεδομένων για αποστολή προεκλογικού υλικού
10.000 ευρώ για αποστολή sms υποψηφίων χωρίς συγκατάθεση
4 Ευρωπαϊκές Αρχές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για το πολιτικό spam2 σχόλια:

ArTaXiA είπε...

"H Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων" θα επιβάλλει τα νόμιμα; Ας γελάσω.... Η Αρχή αρνείται να εξετάσει σοβαρά αιτήματα, καλυπτόμενη πίσω από την ευχέρια που της έδωσε ο νόμος. Πού ζείτε κύριε;

e-Lawyer είπε...

Σε υποθέσεις spam επιβάλλει πρόστιμα πάντως.

Συνεχίζεται ο παραλογισμός από Ειρηνοδίκες σε θέματα ταυτότητας φύλου

  Ενώ έχουμε καταγγείλει πολλαπλά το φαινόμενο οι Ειρηνοδίκες να απορρίπτουν αιτήματα νομικής αναγνώρισης ταυτότητας φύλου ως προς το επώνυμ...