Δευτέρα, Φεβρουαρίου 13, 2006

Αφήστε τα "πρόσθετα" μέτρα για το απόρρητο

και κοιτάξτε να συμμορφωθείτε με τις υποχρεώσεις για τα επιβεβλημένα μέτρα που δεν έχετε ακόμη θεσπίσει. Κάλεσε λέει ειδικούς συνταγματολόγους ο Πρωθυπουργός για να του πουν αν είναι επαρκές το θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του απορρήτου. Λες και χρειάζονται καθηγητές για να του πουν ότι η Ελλάδα είναι το μοναδικό Κράτος-μέλος της ΕΕ από τα 25 που δεν έχει ενσωματώσει στο εσωτερικό της δίκαιο την Οδηγία 58/2002/ΕΚ για την προστασία της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες!

Η Οδηγία αυτή αντικατέστησε την Οδηγία 97/66 (προστασία δεδομένων στον τηλεπικοινωνιακό τομέα), την λεγόμενη "Οδηγία ISDN", την οποία το ελληνικό δίκαιο ενσωμάτωσε με το Ν.2774/1999. Και ενώ όλη η ΕΕ κινείται στο πεδίο της Οδηγίας 2002, εμείς εφαρμόζουμε ακόμη την προηγούμενη! Με αποτέλεσμα να απειλούνται ήδη πρόστιμα κατά της χώρας μας για μη προσαρμογή του εσωτερικού δικαίου προς το κοινοτικό.

Τους πρώτους μήνες του 2004 συστήθηκε νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την επεξεργασία του νομοσχεδίου. Δύο έτη μετά, τίποτε δεν έχει κατατεθεί από το αρμόδιο Υπουργείο (Δικαιοσύνης). Ο Υπουργός, βέβαια, ήδη πήρε μέρος στο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης που στα τέλη του νέου έτους συμφώνησε και για την τρίτη Οδηγία, αυτήν που αναθεωρεί την 58/2002 (και επιβάλλει την υποχρεωτική διατήρηση των δεδομένων), ενώ εμείς δεν έχουμε ενσωματώσει καν την προηγούμενη.
Οπότε οι 4 καθηγητές που εκλήθησαν να γνωμοδοτήσουν θα πουν ότι είναι επαρκές το νομικό πλαίσιο, αλλά θα πρέπει να εναρμονιστεί και η Οδηγία 58/2002. Κάτι που ξέρει και ο τελευταίος μεταπτυχιακός, δηλαδή.
Αναρωτιέται κανείς, επίσης, τι δουλειά έχει η ΕΕΤΤ στη συγκεκριμένη συζήτηση. Μία ανεξάρτητη αρχή στην οποία έχει ανατεθεί η προστασία του ανταγωνισμού και η παρακολούθηση της απελευθέρωση της αγοράς των τηλεπικοινωνιών, μία κλασική ρυθμιστική αρχή, με την προστασία του απορρήτου. Η ΕΕΤΤ οφείλει σύμφωνα με το νόμο της να εποπτεύει τις επιχειρήσεις ως προς το αν σε κανονιστικό επίπεδο, αλλά και στις συμβάσεις τους και τις υπηρεσίες τους, τηρούν τις γενικές αρχές που ισχύουν στο δίκαιο των τηλεπικοινωνιών. Ως προς την προστασία του απορρήτου έχει μόνο την αρμοδιότητα ελέγχου αν η διαχείριση των δεδομένων των συνδρομητών στους καταλόγους των επιχειρήσεων γίνεται σύμφωνα με τις γενικές αρχές, αν υπάρχουν δικτυακές παρεμβολές κλπ. Καμία σχέση με έλεγχο υποδομών ασφάλειας δηλαδή... Οπότε, προς τι η κλήση της; Και προς τι ο παραμερισμός της "εκ φύσεως" αρμόδιας αρχής, δηλαδή της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Απαγόρευση λειτουργίας καμπάνας ναού λόγω ηχορύπανσης

  Σε υπόθεση που εκπροσωπώ τον θιγόμενο πολίτη, μετά από 2 προσωρινές διαταγές, το Πρωτοδικείο Καλαμάτας εξέδωσε και απόφαση ασφαλιστικών μ...