Σάββατο, Δεκεμβρίου 10, 2005

Στο Ίντερνετ το αρχείο με τους γιατρούς που κάνουν ειδικότητα


Με γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων επιτρέπεται στο Υπουργείο Υγείας η ανάρτηση στο Ίντερνετ της βάσης δεδομένων με τους ιατρούς που υπηρετούν σε νοσοκομεία και αγροτικά ιατρεία ("ειδικότητα"), προκειμένου να γνωρίζουν ποιος ειναι που και να μην υποβάλλουν άσκοπες αιτήσεις.

http://www.dpa.gr/Documents/Gre/Apofaseis/69_05_anonym.doc

Ωστόσο, η απόφαση της Αρχής πουθενά δεν αναφέρει ότι η πρόσβαση σε μία τέτοια βάση δεδομένων πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με κωδικό που θα δίνεται μόνο στους ενδιαφερόμενους. Διαφορετικά, η δημοσιοποίηση στο Ίντερνετ ενός τέτοιου όγκου προσωπικών δεδομένων (ποιος υπηρετεί που) στα οποία έχει πρόσβαση κάθε χρήστης του διαδικτύου είναι ξεκάθαρο ότι υπερβαίνει τον καθορισμένο σκοπό της επεξεργασίας (πρόσβαση μόνο από υποψήφιους για διευκόλυνση εντοπισμού κενών θέσεων) και θέτει σε κίνδυνο τις προσωπικές πληροφορίες των ίδιων των ιατρών που υπηρετούν.
Επιπρόσθετα, η απόφαση μην προβλέποντας διάταξη για κωδικό, δημιουργεί αμφιβολία για το κατά πόσον τηρείται η αρχή των οργανωτικών και τεχνικών μέτρων ασφαλείας των δεδομένων (άρθρο 10 Ν.2472/1997), αφού η ελεύθερη ανάρτησή τους στο διαδίκτυο εισάγει αυξημένο κίνδυνο δευτερεύουσας χρήσης και διαρροής των πληροφοριών προς κατευθύνσεις που δεν υπάρχει κανένας λόγος να φτάσουν.
Η Αρχή θα έπρεπε να λάβει υπόψη της το έγγραφο "Access to documents and data protection" του Ευρωπαίου Επόπτης Προστασίας Δεδομένων, το οποίο θέτει ορισμένους σημαντικούς κανόνες για το κατά πόσον ορισμένα δεδομένα θα πρέπει να αναρτώνται στο διαδίκτυο και κυρίως λίστες επιτυχόντων σε διαγωνισμούς. Στο έγγραφο αυτό ο Εποπτης επισημαίνει ότι ακόμη και οι λίστες επιτυχόντων δεν περιέχουν ουδέτερες πληροφορίες και η ευρεία δημοσιοποίησή τους μέσω του διαδικτύου ενδεχομένως να έχει σημαντικές επιπτώσεις στα υποκείμενα των δεδομένων.
Σε κάθε περίπτωση η Αρχή όφειλε να είχε επισημάνει ότι το δικαίωμα ανάρτησης πρέπει να εξαρτάται από την προηγούμενη συγκατάθεση του ιατρού για ανάρτηση των πληροφοριών του στο διαδίκτυο. Η "διευκόλυνση" των διαδικασιών του Υπουργείο δεν μπορεί να βρίσκεται πάνω από τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τα ατομικά δικαιώματα των πολιτών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Απαγόρευση λειτουργίας καμπάνας ναού λόγω ηχορύπανσης

  Σε υπόθεση που εκπροσωπώ τον θιγόμενο πολίτη, μετά από 2 προσωρινές διαταγές, το Πρωτοδικείο Καλαμάτας εξέδωσε και απόφαση ασφαλιστικών μ...