Τρίτη, Δεκεμβρίου 20, 2005

Η Γερουσία ζητά κατάργηση του Patriot Act

Ο Patriot Act ψηφίστηκε αμέσως μετά τήν 11.9.2001 για να διευρύνει τις αρμοδιότητες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ σε θέματα πρόσβασης σε πληροφορίες, διεξαγωγής μυστικών ερευνών, καταγραφές δεδομένων κλπ, προκειμένου να καταπολεμηθεί η τρομοκρατία.
Μια ομάδα γερουσιαστών, με αίτημα την προστασία των αστικών ελευθεριών, μπλόκαρε την ανανέωση του Patriot Act. Η ανανέωση αυτή θα καθιστούσε μόνιμες 14 διατάξεις που αλλιώς θα καταργούνταν στις 31 Δεκεμβρίου και θα επέκτεινε άλλες τρεις για διάρκεια τεσσάρων ετών.
Ο Bush επισήμανε την αναγκαιότητα του νόμου, αλλά τα επιχειρήματα των γερουσιαστών ήταν ότι στην νομοθεσία αυτή δεν υπάρχουν επαρκείς δικαστικές εγγυήσεις και εποπτεία από το κογκρέσσο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η εξέλιξη αυτή αφορά την προσωρινότητα ή μη των αντιτρομοκρατικών μέτρων. Δεν είναι τυχαίο ότι το θέμα τίθεται από την οπτική της διάκρισης των τριών κλασικών λειτουργιών: απαιτείται ενίσχυση του δικαστικού ελέγχου των μέτρων, δηλαδή δικαίωμα του θιγόμενου να προσβάλλει τα εναντίον του μέτρα σε ένα αντικειμενικό δικαστήριο, αλλά και κοινοβουλευτική εποπτεία, δηλαδή πολιτικός έλεγχος από τους αιρετούς αντιπροσώπους του λαού. Δύο κριτήρια που συνδέονται δηλαδή με την ποιότητα της δημοκρατίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Απαγόρευση λειτουργίας καμπάνας ναού λόγω ηχορύπανσης

  Σε υπόθεση που εκπροσωπώ τον θιγόμενο πολίτη, μετά από 2 προσωρινές διαταγές, το Πρωτοδικείο Καλαμάτας εξέδωσε και απόφαση ασφαλιστικών μ...