Δευτέρα, Ιανουαρίου 19, 2015

Τέλος στην 15ήμερη απαγόρευση των δημοσκοπήσεων πριν τις εκλογές

Η νομοθετική απαγόρευση της δημοσίευσης δημοσκοπήσεων 15 ολοκληρες μέρες πριν την ημέρα των εκλογών ήταν ένας σοβαρός περιορισμός της ελεύθερης διακίνησης της πληροφορίας. Από το 2009 το είχαμε υποστηρίξει ορισμένοι (βλ. εδώ) και απ' όσο γνωρίζω υπήρξαν και δύο προσφυγές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για παραβίαση του άρθρου 10 της ΕΣΔΑ.

Ο περιορισμός αυτός τελείωσε για τις βουλευτικές εκλογές. Είχε προηγηθεί η κατάργησή του στις τοπικές εκλογές και στις εκλογές του 2014 και με μια τροπολογία σε ένα νομοσχέδιο υποστηρίχθηκε ότι αφού η άρση του περιορισμού δεν δημιούργησε προβλήματα σε αυτές τις εκλογές, καλό είναι να καταργηθεί η απαγόρευση και για τις βουλευτικές εκλογές.

Πράγματι, με το άρθρο 32 του Ν.4315/2014 η 15ήμερη απαγόρευση γίνεται ημερήσια:

«α. Μία (1) ηµέρα πριν από τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών και έως τη 19η ώρα της ηµέρας της ψηφοφορίας, απαγορεύεται η δηµοσιοποίηση δηµοσκοπήσεων για την πρόθεση ψήφου των εκλογέων και η καθ’οιονδήποτε τρόπο µετάδοση αποτελεσµάτων των δηµοσκοπήσεων, καθώς και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο µετάδοση και αναµετάδοσή τους από τα µέσα ενηµέρωσης, µε οποιονδήποτε τρόπο και αν διανέµονται ή εκπέµπουν.
«β. Με την επιφύλαξη του προηγούµενου εδαφίου, µία (1) ηµέρα πριν από τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών και µέχρι τη 19η ώρα της ηµέρας της ψηφοφορίας, απαγορεύεται στους δηµόσιους και ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθµούς ελεύθερης λήψης, στους φορείς παροχής συνδροµητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, σε κάθε είδους εφηµερίδα και περιοδικό, καθώς και στα πολιτικά κόµµατα και στους υποψηφίους, η καθ’ οιονδήποτε τρόπο δηµοσιοποίηση ή µετάδοση ή αναµετάδοση οποιασδήποτε έρευνας γνώµης, µε οποιονδήποτε τρόπο και αν διενεργείται, σχετικά µε τις πολιτικές τάσεις, απόψεις και προτιµήσεις της κοινής γνώµης, για πολιτικά κόµµατα, πολιτικές θέσεις και πρόσωπα ή άλλα οικονοµικά και κοινωνικά ζητήµατα.»

Είναι πολύ θετικό βήμα ότι καταργήθηκε η 15ήμερη απαγόρευση. Ωστόσο η θεματική ευρύτητα της απαγόρευσης της "β" παραγράφου εξακολουθεί να είναι υπερβολική: ιδίως αν πρόκειται για "αναμετάδοση", δηλαδή όχι για πρώτη μετάδοση έρευνας γνώμης και στο μέτρο που δεν αφορά πολιτικά πρόσωπα, κόμματα κλπ, αλλά "άλλα οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα" θεωρώ εντελώς υπερβολική την απαγόρευση. Δεν μπορείς να απαγορεύεις στους σχολιαστές να μιλούν με αναφορά σε στοιχεία!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Απαγόρευση λειτουργίας καμπάνας ναού λόγω ηχορύπανσης

  Σε υπόθεση που εκπροσωπώ τον θιγόμενο πολίτη, μετά από 2 προσωρινές διαταγές, το Πρωτοδικείο Καλαμάτας εξέδωσε και απόφαση ασφαλιστικών μ...