Τετάρτη, Μαΐου 10, 2006

Γαλλία: εφαρμόζεται ο Νόμος Προστασίας Δεδομένων στα blogs

Η γαλλική Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (CNIL) εξέδωσε στις 22.11.2005 δύο συστάσεις με τις οποίες καθορίζει τους τρόπους θεμιτής επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων στα ιστολόγια.
"Για το λόγο αυτό, η CNIL αφού απαλλάσσει από την υποχρέωση γνωστοποίησης όσα weblogs προορίζονται αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση, υποχρεώνει τους ιδιοκτήτες τους να λαμβάνουν την προηγούμενη συναίνεση όσων προσώπων επιθυμούν να δημοσιεύσουν δεδομένα, αφού νωρίτερα τους έχουν ενημερώσει για τα δικαιώματα που διαθέτουν (αντίρρηση, διόρθωση, πρόσβαση κλπ.), το σκοπό της επεξεργασίας και τους πιθανούς αποδέκτες.
Ειδική πρόνοια λαμβάνεται για τη χρήση δεδομένων ανηλίκων, καθώς στην περίπτωση αυτή κρίνεται επιπλέον απαραίτητη η χρήση τεχνικών μεθόδων με τις οποίες θα περιορίζεται η πρόσβαση τρίτων στις σελίδες αυτές."
(πηγή: Δίκαιο Μέσων Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, 1/2006, σελ.8)
Όπως βλέπετε, η CNIL είχε ήδη ασχοληθεί με 2 εγκυκλίους της με θέματα που τέθηκαν και για την ελληνική blogosphere από το e-Lawyer και μάλιστα, ακολουθώντας την ίδια ακριβώς νομική προσέγγιση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Απαγόρευση λειτουργίας καμπάνας ναού λόγω ηχορύπανσης

  Σε υπόθεση που εκπροσωπώ τον θιγόμενο πολίτη, μετά από 2 προσωρινές διαταγές, το Πρωτοδικείο Καλαμάτας εξέδωσε και απόφαση ασφαλιστικών μ...