Τρίτη, Νοεμβρίου 11, 2008

Πνευματική ιδιοκτησία: η συναίνεση του δημιουργού

Άρθρο 16 ν.2121/1993 : Συναίνεση του δημιουργού ως άσκηση ηθικού δικαιώματος

Η συναίνεση του δημιουργού για πράξεις ή παραλείψεις, που αλλιώς θα αποτελούσαν προσβολή του ηθικού δικαιώματος, αποτελεί τρόπο άσκησης του δικαιώματος αυτού και δεσμεύει το δημιουργό.


______

Μολονότι ο νόμος αναφέρει ότι το ηθικό δικαιωμα του δημιουργού είναι αμεταβίβαστο, ο νομοθέτης αναγνωρίζει ένα σημαντικό "παραθυράκι": την συναίνεση για πράξεις ή παραλείψεις που αλλιώς θα αποτελούσαν προσβολή. Με λίγα λόγια, μπορεί τυπικά να είναι αμεταβίβαστο το ηθικό δικαίωμα, αλλά σε μια σύμβαση προς τον εκδότη, ένας συγγραφέας μπορεί να του παρέχει τη "συναίνεσή" του επί του έργου του. Οπότε, κατ' αποτέλεσμα, μπορεί να μην έχουμε τυπική μεταβίβαση, αλλά με αυτόν τον τρόπο να εκχωρούνται εξουσίες στον εκδότη.

Η ρύθμιση όμως είναι ορθή. Δεν θα ήταν εφικτό να απαγορευτεί η "δι' άλλου" ενάσκηση δικαιωμάτων του δημιουργού, ιδίως σε μια σύγχρονα δομημένη αγορά πληροφοριών.

Επίσης είναι μια εκ του ανιστρόφου ενάσκηση εξουσίας του δημιουργού: η άρνησή του να συναινέσει σημαίνει κατάφαση της παρανομίας. 

Προσοχή: η συναίνεση δεν ταυτίζεται με την έγκριση. Η συναίνεση δίδεται πριν την τέλεση πράξης ή την παράλειψη που άλλως θα αποτελούσε προσβολή του έργου. Η έγκριση δίδεται μετά. Ο νόμος αναφέρεται στην συναίνεση και όχι στην έγκριση.

Δείτε τα προηγούμενα άρθρα της ανάλυσης του νόμου 2121 εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Απαγόρευση λειτουργίας καμπάνας ναού λόγω ηχορύπανσης

  Σε υπόθεση που εκπροσωπώ τον θιγόμενο πολίτη, μετά από 2 προσωρινές διαταγές, το Πρωτοδικείο Καλαμάτας εξέδωσε και απόφαση ασφαλιστικών μ...