Τρίτη, Νοεμβρίου 18, 2008

Σύμφωνο Συμβίωσης β΄συζήτηση Ολομέλειας: ομιλία Μαρίας Σκραφινάκη

Σχολιάζω με κόκκινο ενδιάμεσα


ΜΑΡΙΑ ΣΚΡΑΦΝΑΚΗ: Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χαίρομαι που έστω και αρκετά καθυστερημένα η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έρχεται με το παρόν νομοσχέδιο να αναγνωρίσει επιτέλους μια κοινωνική πραγματικότητα, την ελεύθερη δηλαδή συμβίωση των ζευγαριών. Η συμβίωση ως αποτέλεσμα ελεύθερης επιλογής αποτελεί και στην Ελλάδα πλέον μια πραγματικότητα με αυξητικές μάλιστα τάσεις, την οποία κάθε κράτος δικαίου οφείλει να αντιμετωπίζει με τη δέουσα σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Σ’ αυτό το πλαίσιο άλλωστε κινείται και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, στις επιταγές της οποίας προσαρμόζεται το παρόν νομοσχέδιο. 

Δεν προσαρμόζεται και τόσο καλά στις επιταγές της ΕΣΔΑ, σύμφωνα τουλάχιστον με τις Παρατηρήσεις της Εθνικής Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Και θέλω να είμαι ειλικρινής, κύριε Υπουργέ, και να πω ότι υπάρχουν διατάξεις στο νομοσχέδιο που είναι θετικές, αφού δίνουν λύσεις σε ζητήματα που αφορούν την οικογενειακή ζωή και τις ανθρώπινες σχέσεις.
Συμφωνώ με το άρθρο 14, με το οποίο τροποποιείται η τρίτη παράγραφος του άρθρου 1439 του Αστικού Κώδικα, όπου περιορίζεται ο χρόνος της διάστασης δύο συζύγων συνεπεία κλονισμού από τα τέσσερα στα δύο χρόνια για την έκδοση διαζυγίου. 
Συμφωνώ επίσης με το άρθρο 15, που αφορά τη ρύθμιση της γονικής μέριμνας στα εκτός γάμου τέκνα από την αναγνώρισή τους και μετά, που γίνεται με κοινή συμφωνία των γονέων με συμβολαιογραφικό έγγραφο.
Ακόμα, συμφωνώ με όσα ορίζει το άρθρο 16, που δίνει τη δυνατότητα στο δικαστήριο να αναπληρώσει σε ορισμένες περιπτώσεις τη συναίνεση των γονέων για την υιοθεσία του τέκνου τους.
Επίσης, τα άρθρα 17, 21 και 22 του νομοσχεδίου που ρυθμίζουν ζητήματα υιοθεσία κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση.
Όμως, δεν συμφωνώ με το άρθρο 21 παράγραφος 2, κύριε Υπουργέ, διότι η έρευνα από την αρμόδια κοινωνική υπηρεσία για τους υποψήφιους θετούς γονείς πρέπει να προηγηθεί πριν από την παράδοση του παιδιού σ’ αυτούς. 
Νομίζω, κύριε Υπουργέ, πως πρέπει να απλοποιηθούν ακόμα περισσότερο και να επισπευσθούν οι διαδικασίες της υιοθεσίας των παιδιών. Η επίσπευση των διαδικασιών θα βοηθήσει, κύριε Υπουργέ, πολλά ζευγάρια που δεν μπορούν να αποκτήσουν δικό τους παιδί και ταλαιπωρούνται με χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες, να υιοθετήσουν παιδιά τα οποία βρίσκονται σε ιδρύματα και δεν έχουν τη θαλπωρή μιας οικογένειας. Πρέπει να φροντίσουμε, ώστε αυτά τα παιδιά που είναι στα ιδρύματα να αποκτήσουν ένα ζεστό και φιλόξενο σπιτικό και μια οικογένεια που θα τους χαρίζει απλόχερα στοργή και αγάπη. 
Επίσης, είναι απαραίτητο, κύριε Υπουργέ, να στελεχωθούν οι κρατικές κοινωνικές υπηρεσίες με το απαιτούμενο και εξειδικευμένο προσωπικό που θα διεκπεραιώνει με αίσθημα ευθύνης και ανθρωπιάς την προβλεπόμενη κοινωνική έρευνα, ώστε να προχωρούν τάχιστα οι διαδικασίες υιοθεσίας.
Έρχομαι τώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο κύριο θέμα του νομοσχεδίου που είναι η ρύθμιση της ελεύθερης συμβίωσης των πολιτών. Επαναλαμβάνω για να είμαι απόλυτα σαφής πως αυτό το σχέδιο νόμου αποτελεί ένα θετικό βήμα στην οριοθέτηση των δικαιωμάτων, των υποχρεώσεων και των δεσμεύσεων των συμβιούντων προσώπων που δεν έχουν συνάψει γάμο. 


Όμως, κύριε Υπουργέ, οι προβλεπόμενες ρυθμίσεις είναι άτολμες και ατελείς. Αναγνωρίζω και πιστεύω ότι ο γάμος αποτελεί θεσμό συνδεδεμένο με τις θεμελιώδεις ηθικές, ανθρωπιστικές και πολιτιστικές δομές της ελληνικής κοινωνίας. Όμως σήμερα, πολλοί άνθρωποι επιλέγουν να ζήσουν όλοι τους τη ζωή σε ελεύθερη συμβίωση χωρίς να παντρεύονται με το σύντροφό τους. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις θεωρώ πως στα συνταξιοδοτικά θέματα, στα θέματα κληρονομιάς, στη διατροφή και στις περιουσιακές σχέσεις των συμβιούντων, πρέπει να θεσμοθετήσουμε διατάξεις που ισχύουν και στο γάμο. Με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο κακώς γίνεται διαχωρισμός στις προτεινόμενες ρυθμίσεις και στις ισχύουσες διατάξεις του γάμου για αυτά τα θέματα. 
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. κατέθεσε πρόταση νόμου, η οποία έχει ως στόχο να διασφαλίσει τα δικαιώματα των συμβαλλομένων σε σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης μέσα σε πλαίσιο δικαιοσύνης και ισότητας. Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι στο άρθρο 3 της πρότασης νόμου του ΠΑ.ΣΟ.Κ. αναφέρουμε ότι πρέπει να εμποδίζεται η σύναψη γάμου του ενός συμβαλλομένου στο σύμφωνο συμβίωσης με τρίτο πρόσωπο, πριν λυθεί ή ακυρωθεί αμετάκλητα το σύμφωνο συμβίωσης. Επίσης, στο άρθρο 6 της πρότασης νόμου προτείνουμε η λύση του συμφώνου που γίνεται με μονομερή δήλωση του ενός από τους δύο συμβιούντες, να επέρχεται μετά την παρέλευση έξι μηνών από την επίδοση έγγραφης ανακοίνωσης προς τον άλλο συμβαλλόμενο και να ισχύει μόνο εφ’ όσον έχει υποβληθεί εντός δύο μηνών αντίγραφο της ανακοίνωσης αυτής στον δήμαρχο ή στον πρόεδρο της κοινότητας, όπου είχαν από κοινού απευθύνει την αρχική δήλωσή τους για συμβίωση. Επίσης, προτείνουμε να έχει το σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης για το συμβιούντες όλες τις προσωπικές και περιουσιακές συνέπειες που παράγει ο γάμος για τους συζύγους, εφαρμοζομένων σ’ αυτούς των διατάξεων των άρθρων 1386 έως 1414, 1442 επόμενα, 1820, 1821, 1824 και 1825 του Αστικού Κώδικα, καθώς και των σχετικών ρυθμίσεων της ισχύουσας φορολογικής, εργατικής, ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας. 

Όχι όλες τις έννομες συνέπειες που παράγει ο γάμος: το νομοσχέδιό σας σαφώς αφαιρεί τα δικαιώματα υιοθεσίας από τους συμβιούντες με σύμφωνο συμβίωσης.

Κλείνοντας, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας προτρέψω να αποδεχθείτε τις ρυθμίσεις της πρότασης νόμου του ΠΑ.ΣΟ.Κ., μια πρόταση νόμου που έγινε με αίσθημα ευθύνης και επίγνωσης της κοινωνικής πραγματικότητας. 
Σας ευχαριστώ. 
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΔΔΑ για ομοφοβικά Αμβρόσιου

  Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου απέρριψε σήμερα την προσφυγή του π. Μητροπολίτη Αμβρόσιου - Αθανάσιου Λενή εναντίον τ...