Τετάρτη, Νοεμβρίου 26, 2008

Η ΕΕΤΤ απορρίπτει αίτημα του ΠΑΣΟΚ για διαδικτυακή κάλυψη της ακρόασης στην υπόθεση euroelections.gr


Αυτόπτης μάρτυρας:


Σχετικά κείμενα e-lawyer:

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Πολύ καλή η παρουσίαση, καλώς κ' επέλεξες το video.

Eπι του θέματος, ίσως χρειαστεί νομοθετική ρύθμιση και γίνει εδώ η αφορμή για κάτι τέτοιο, η οποία θα ορίζει που μπορεί να παραστεί ο πολίτης και που όχι, τι μέσα μπορεί να χρησιμοποιήσει για την καταγραφή των ακροάσεων και τι όχι, ώστε όλα να είναι ξεκάθαρα και να μην βασίζονται σε μονομερής αποφάσεις.

e-Lawyer είπε...

Η δομή αυτής της νομοθεσίας υπάρχει στο άρθρο 5Α του Συντάγματος:

Κανόνας: "Καθένας έχει δικαίωμα στην πληροφόρηση όπως νόμος ορίζει"

Εξαιρέσεις: "Περιορισμοί στο δικαίωμα αυτό είναι δυνατόν να επιβληθούν με νόμο μόνο εφόσον είναι απολύτως αναγκαίοι και δικαιολογούνται για λόγους εθνικής ασφάλειας, καταπολέμησης του εγκλήματος ή προστασίας δικαιωμάτων και συμφερόντων τρίτων".

Οι διατάξεις αυτές είναι συνταγματικής περιωπής κι επομένως εφαρμοστέες παρά την έλλειψη νομοθετικής διαμεσολάβησης ή και ανεξάρτητα από τυχόν αντίθετες διατάξεις της κοινής νομοθεσίας.

Με λίγα λόγια, όσο δεν υπάρχει σύμφωνος με το 5Α "νόμος", εμείς θα επικαλούμαστε το 5Α του Συντάγματος.


Η σχέση Διαφάνεια=κανόνας, μυστικότητα=εξαίρεση, είναι η δομή κάθε Freedom of Information νόμου. Η αντιστροφή αυτής της σχέσης είτε στην πράξη είτε νομοθετικά, αντίκειται στο Σύνταγμα.

Υπενθυμίζω ότι το αίτημα της Πρωτοβουλίας "Δημόσια Δεδομένα, Δικά μας Δεδομένα" είναι η λειτουργία μιας Αρχής που θα αποφασίζει με ανεξάρτητο τρόπο επί τέτοιων θεμάτων. Η πρόταση είναι να ανατεθεί αυτή η αρμοδιότητα στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως συνέβη στην Αγγλία, τη Γερμανία, την Ουγγαρία και τη Σλοβενία.

Απαγόρευση λειτουργίας καμπάνας ναού λόγω ηχορύπανσης

  Σε υπόθεση που εκπροσωπώ τον θιγόμενο πολίτη, μετά από 2 προσωρινές διαταγές, το Πρωτοδικείο Καλαμάτας εξέδωσε και απόφαση ασφαλιστικών μ...