Τετάρτη, Νοεμβρίου 26, 2008

Η ΕΕΤΤ απορρίπτει αίτημα του ΠΑΣΟΚ για διαδικτυακή κάλυψη της ακρόασης στην υπόθεση euroelections.gr


Αυτόπτης μάρτυρας:


Σχετικά κείμενα e-lawyer:

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Πολύ καλή η παρουσίαση, καλώς κ' επέλεξες το video.

Eπι του θέματος, ίσως χρειαστεί νομοθετική ρύθμιση και γίνει εδώ η αφορμή για κάτι τέτοιο, η οποία θα ορίζει που μπορεί να παραστεί ο πολίτης και που όχι, τι μέσα μπορεί να χρησιμοποιήσει για την καταγραφή των ακροάσεων και τι όχι, ώστε όλα να είναι ξεκάθαρα και να μην βασίζονται σε μονομερής αποφάσεις.

e-Lawyer είπε...

Η δομή αυτής της νομοθεσίας υπάρχει στο άρθρο 5Α του Συντάγματος:

Κανόνας: "Καθένας έχει δικαίωμα στην πληροφόρηση όπως νόμος ορίζει"

Εξαιρέσεις: "Περιορισμοί στο δικαίωμα αυτό είναι δυνατόν να επιβληθούν με νόμο μόνο εφόσον είναι απολύτως αναγκαίοι και δικαιολογούνται για λόγους εθνικής ασφάλειας, καταπολέμησης του εγκλήματος ή προστασίας δικαιωμάτων και συμφερόντων τρίτων".

Οι διατάξεις αυτές είναι συνταγματικής περιωπής κι επομένως εφαρμοστέες παρά την έλλειψη νομοθετικής διαμεσολάβησης ή και ανεξάρτητα από τυχόν αντίθετες διατάξεις της κοινής νομοθεσίας.

Με λίγα λόγια, όσο δεν υπάρχει σύμφωνος με το 5Α "νόμος", εμείς θα επικαλούμαστε το 5Α του Συντάγματος.


Η σχέση Διαφάνεια=κανόνας, μυστικότητα=εξαίρεση, είναι η δομή κάθε Freedom of Information νόμου. Η αντιστροφή αυτής της σχέσης είτε στην πράξη είτε νομοθετικά, αντίκειται στο Σύνταγμα.

Υπενθυμίζω ότι το αίτημα της Πρωτοβουλίας "Δημόσια Δεδομένα, Δικά μας Δεδομένα" είναι η λειτουργία μιας Αρχής που θα αποφασίζει με ανεξάρτητο τρόπο επί τέτοιων θεμάτων. Η πρόταση είναι να ανατεθεί αυτή η αρμοδιότητα στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως συνέβη στην Αγγλία, τη Γερμανία, την Ουγγαρία και τη Σλοβενία.

Συνεχίζεται ο παραλογισμός από Ειρηνοδίκες σε θέματα ταυτότητας φύλου

  Ενώ έχουμε καταγγείλει πολλαπλά το φαινόμενο οι Ειρηνοδίκες να απορρίπτουν αιτήματα νομικής αναγνώρισης ταυτότητας φύλου ως προς το επώνυμ...