Παρασκευή, Νοεμβρίου 21, 2008

Παρέμβαση Συνηγόρου του Πολίτη στην ΕΕΤΤ για didyma.gr


Μετά από προσφυγή του Δήμου Κρανιδίου, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων διέγραψε με απόφασή της το όνομα χώρου www.didyma.gr από τον κ. Γεώργιο Μπροδήμα. Η ΕΕΤΤ βασίστηκε σε διάταξη του Κανονισμού Διαχείρισης Ονομάτων Χώρου (2005), κατά την οποία νομιμοποιείται να διαγράψει όνομα χώρου που ταυτίζεται με ονομασία δημοτικού διαμερίσματος.


Ωστόσο, η ΕΕΤΤ είχε εκχωρήσει το www.didyma.gr στον κύριο Μπροδήμα το 2004, πριν την θέσπιση του Κανονισμού 2005 κι επιπλέον του το είχε ανανεώσει έως το 2010. Σε αίτηση θεραπείας και αναφορά στο Συνήγορο του Πολίτη που άσκησε για λογαριασμό του κ. Μπροδήμα η Data&Protection, επισημάνθηκε ότι η εν λόγω συμπεριφορά της ΕΕΤΤ, παρ' όλο που βασίζεται στον Κανονισμό 2005,  θίγει το κεκτημένο δικαίωμά του στο όνομα χώρου, καθώς η προσφυγή του Δήμου ήταν καταχρηστική και αποδεδειγμένα η μόνη “βλάβη” ήταν ο αντιπολιτευτικός λόγος του κ. Μπροδήμα, δηλαδή συνταγματικό δικαίωμα που ασκούσε από την ιστοσελίδα του.  Η ΕΕΤΤ απέρριψε την αίτηση θεραπείας, γεγονός που οδήγησε σε υποβολή αίτησης ανάκλησης.


Μετά από αυτές τις εξελίξεις, ο Συνήγορος του Πολίτη, με έγγραφο της 18.11.2008 απευθύνεται στην ΕΕΤΤ επισημαίνοντας ότι η έλλειψη μεταβατικών διατάξεων στον Κανονισμό 2005 επιβάλλει την τήρηση των γενικών αρχών του διοικητικού δικαίου. Ο Συνήγορος αμφισβητεί τη νομιμότητα διαγραφής ενός ονόματος χώρου που έχει εκχωρηθεί από παλιά, με μόνη την επίκληση των διατάξεων του Κανονισμού 2005. Ο Συνήγορος αναφέρει επίσης ότι η αφαίρεση ονόματος χώρου υπέρ του Δημοσίου, πριν λήξει η τρέχουσα περίοδος εκχώρησης, “θα ήταν κατ' εξαίρεση δυνατή μόνο σε περίπτωση υπέρτερου και κατεπείγοντος δημόσιου συμφέροντος ή εφόσον διαπιστωθεί ότι ο χρήστης-δικαιούχος ειχε παραπλανήσει τη διοίκηση”. Τέλος ο Συνήγορος εκτιμά ότι η μη σύννομη αφαίρεση ονόματος χώρου “γεννά, ενδεχομένως, αξίωση αποζημίωσης” και καλεί την ΕΕΤΤ να συνεκτιμήσει όλα τα στοιχεία εκδίδοντας νέα απόφαση [υπογράμμιση δική μας].


Δελτίο τύπου Data&Protection - Νομικές υπηρεσίες κοινωνίας της πληροφορίας
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Απαγόρευση λειτουργίας καμπάνας ναού λόγω ηχορύπανσης

  Σε υπόθεση που εκπροσωπώ τον θιγόμενο πολίτη, μετά από 2 προσωρινές διαταγές, το Πρωτοδικείο Καλαμάτας εξέδωσε και απόφαση ασφαλιστικών μ...