Τετάρτη, Σεπτεμβρίου 30, 2009

Κατάλυση του Συντάγματος με γνωμοδοτήσεις


Η γνωμοδότηση της Αρχής Προσωπικών Δεδομένων που περιορίζει την αρμοδιότητα του εισαγγελέα να διατάσσει τους δημοσίους υπαλλήλους να χορηγούν αντίγραφα δημοσίων εγγράφων και η γνωμοδότηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την έλλειψη απορρήτου στο Διαδίκτυο επιβάλλουν την απάντηση του νομοθέτη. Χρειάζεται ένας νόμος για την Πρόσβαση Στη Δημόσια Πληροφορία και ένας νόμος για την Προστασία του Απορρήτου στο Διαδίκτυο που να δίνουν την οριστική απάντηση της Πολιτείας στις γκρίζες ζώνες που δημιουργούνται με τις δύο γνωμοδοτήσεις

8 σχόλια:

nasos είπε...

Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας
Άρθρο 5
Πρόσβαση σε έγγραφα
1. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να λαμβάνει γνώση των διοικητικών εγγράφων. Ως διοικητικά έγγραφα νοούνται όσα συντάσσονται από τις δημόσιες υπηρεσίες, όπως εκθέσεις, μελέτες, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, εγκύκλιες οδηγίες, απαντήσεις της Διοίκησης, γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις.
2. Οποιος έχει ειδικό έννομο συμφέρον δικαιούται, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να λαμβάνει γνώση των ιδιωτικών εγγράφων που φυλάσσονται στις δημόσιες υπηρεσίες και είναι σχετικά με υπόθεσή του η οποία εκκρεμεί σε αυτές ή έχει διεκπεραιωθεί από αυτές.
3. Το κατά τις προηγούμενες παραγράφους δικαίωμα δεν υφίσταται στις περιπτώσεις που το έγγραφο αφορά την ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή τρίτου, ή αν παραβλάπτεται απόρρητο το οποίο προβλέπεται από ειδικές διατάξεις. Η αρμόδια διοικητική αρχή μπορεί να αρνηθεί την ικανοποίηση του δικαιώματος τούτου αν το έγγραφο αναφέρεται στις συζητήσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, ή αν η ικανοποίηση του δικαιώματος αυτού είναι δυνατόν να δυσχεράνει ουσιωδώς την έρευνα δικαστικών, "διοικητικών" αστυνομικών ή στρατιωτικών αρχών σχετικώς με την τέλεση εγκλήματος ή διοικητικής παράβασης.
4. Το δικαίωμα των παρ. 1 και 2 ασκείται:
α) με μελέτη του εγγράφου στο κατάστημα της υπηρεσίας, ή
β) με χορήγηση αντιγράφου, εκτός αν η αναπαραγωγή τούτου μπορεί να βλάψει το πρωτότυπο. Η σχετική δαπάνη αναπαραγωγής βαρύνει τον αιτούντα, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.
Αν πρόκειται για πληροφορίες ιατρικού χαρακτήρα, αυτές γνωστοποιούνται στον αιτούντα με τη βοήθεια γιατρού, ο οποίος ορίζεται για το σκοπό αυτόν.
5. Η άσκηση του κατά τις παρ. 1 και 2 δικαιώματος γίνεται με την επιφύλαξη της ύπαρξης τυχόν δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
"6. Η χρονική προθεσμία για τη χορήγηση εγγράφων κατά τις παραγράφους 1 και 2 ή την αιτιολογημένη απόρριψη της σχετικής αίτησης του πολίτη είναι είκοσι (20) ημέρες".

e-Lawyer είπε...

Ανεπαρκές (καλύπτει μόνο ν.π.δ.δ. και ο.τ.α, όχι τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα), αποσπασματικό (τι γίνεται με τα προσωπικά δεδομένα;) και χωρίς ελεγκτικό μηχανισμό που να επιβάλλει την τήρησή του.

Unknown είπε...

Καλημέρα.Εχω μερικές ερωτήσεις:
1-Η άρση του απορρήτου λόγω ανώνυμης συκοφαντικής δυσφήμησης σύμφωνα με την Αρχή δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του σχετικού Νόμου με τον κατάλογο των εγκλημάτων τα οποία δεν τυγχάνουν της προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου.
Η εισσαγελία του ΑΠ έχει αντίθετη άποψη.
Το ίδιο βέβαια για παραβίαση του αντισυνταγματικού Νόμου για τις προεκλογικές δημοσκοπήσεις .
Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση ?
Για τις περιπτώσεις που αφορά blogspot.com πως γίνεται ΤΕΧΝΙΚΑ η άρση αφού ο πάροχος βρίσκεται στην Αμερική?

e-Lawyer είπε...

Ζητείται από την εταιρία του blogspot η χορήγηση του IP και στη συνέχεια ζητείται από τον αντίστοιχο πάροχο σύνδεσης η ταυτότητα του συνδρομητή.

Giorgos Keramidas είπε...

Ενδιαφέρον αυτό αλλά το να βρει κανείς την IP από τον πάροχο (ISP) πώς ακριβώς ταυτοποιεί τον χρήστη σε περίπτωση netcafe ή άλλων χώρων "κοινής χρήσης" (όπως π.χ. τα υπολογιστικά κέντρα πανεπιστημίων);

e-Lawyer είπε...

Σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει ταυτοποίηση.

Giorgos Keramidas είπε...

Γενικά μάλλον δεν έχει νόημα και σε άλλες περιπτώσεις η προσπάθεια για ταυτοποίηση μέσω IP address.

Τι γίνεται, ας πούμε, στην περίπτωση που ένας ιδιώτης ισχυριστεί ότι "μάλλον είναι δική μου αυτή η διεύθυνση IP, αλλά μου είχαν χακέψει το ασύρματο δίκτυο και δεν ξέρω ποιός το χρησιμοποιούσε εκείνη τη στιγμή";

Θανάσης Αλαμπάσης είπε...

Το ανεφάρμοστο της εγκυκλίου Σανιδά λόγω παραβίασης της αρχής του αδιαιρέτου της έγκλησης (ά. 119 Π.Κ)

Η ποινική ευθύνη της Google σύμφωνα με το ελλ. ποινικό δίκαιο.

http://alampasis.blogspot.com/2009/10/119_3480.html

ΕΔΔΑ για ομοφοβικά Αμβρόσιου

  Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου απέρριψε σήμερα την προσφυγή του π. Μητροπολίτη Αμβρόσιου - Αθανάσιου Λενή εναντίον τ...