Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 11, 2009

Αρχή Προστασίας Δεδομένων: αναστολή καταστροφής γραπτών πανελληνίων εξετάσεων


Πέντε άτομα που μετείχαν στις πανελλήνιες εξετάσεις του 2008  προσέφυγαν στην  Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εναντίον του Υπουργείου Παιδείας, για να μην καταστραφούν τα γραπτά τους πριν ασκήσουν το δικαίωμα πρόσβασης επ' αυτών.

Η Αρχή εξέδωσε την απόφαση 14/2009 , στις 20.2.2009, για να αποφασίσει επί των προσφυγών που είχαν ασκηθεί από το καλοκαίρι μέχρι και τον Νοέμβριο του 2008. 


Mε την απόφαση η Αρχή εξέδωσε προσωρινή διαταγή για την αναστολή της καταστροφής των γραπτών  όσων έχουν υποβάλλει αίτημα πρόσβασης, μέχρι η Αρχή να εκδώσει την οριστική της απόφαση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ότι η Αρχή προβαίνει σε σταθμίσεις συνταγματικότητας και συμβατότητας με το κοινοτικό δίκαιο, κρίνοντας και πάλι ότι οι αποκλεισμοί από το δικαίωμα πρόσβασης επί των γραπτών των πανελλήνιων εξετάσεων είναι αντίθετοι στο δικαίωμα πρόσβασης το οποίο γνωρίζει συνταγματική και κοινοτικού δικαίου αναγνώρισης. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Προβολή ταινίας για τις ομοφοβικές διακρίσεις στην σχολική διαδικασία

  Δεν υπάρχει κανένας κανόνας, νομικός ή δεοντολογικός που να απαγορεύει να δει ένα παιδί την σκηνή ενός φιλιού σε ένα κινηματογραφικό έργο....