Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 11, 2009

Αρχή Προστασίας Δεδομένων: απαγόρευση διαβίβασης δεδομένων παιδιών μεταναστών


H διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Μεσσηνίας υπέβαλε ερώτημα  στην  Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για το κατά πόσον οφείλει να εκτελέσει αίτημα του Δήμου Καλαμάτας για συλλογή των στοιχείων των παιδιών των μεταναστών, προκειμένου να διοργανωθεί μια γιορτή μεταναστών.

Η Αρχή εξέδωσε την απόφαση 15/2009 , στις 19.2.2009, για να αποφασίσει επί του ερωτήματος που είχε ασκηθεί στις 23.10.2008. Δεν επρόκειτο για αίτημα πολιτών, οπότε δεν τίθεται ζήτημα εφαρμογής της προθεσμίας των 50 ημερών, τις οποίες πάντως η Αρχή στην προκειμένη περίπτωση δεν υπερέβη κατά πάρα πολύ. 


Mε την απόφαση η Αρχή έκρινε ορθά  ότι η πληροφορία για  την εθνική καταγωγή του ατόμου εμπίπτει στην έννοια των ευαίσθητων δεδομένων. Σύμφωνα με τους κανόνες για τα ευαίσθητα δεδομένα, μία τέτοιου είδους συλλογή, για τη δημιουργία μιας γιορτής από τον Δήμο, δεν έχει νόμιμη βάση και γι' αυτό η Αρχή απαγόρευσε την διαβίβαση των δεδομένων. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ότι η Αρχή απεφάνθη ότι δεν χρειάζεται καν συλλογή δεδομένων για να διοργανώσει ένας Δήμος γιορτή μεταναστών: "Πράγματι, ο Δήμος Καλαμάτας δύναται να διοργανώσει την εν λόγω γιορτή και να ενημερώσει το ευρύ κοινό, απευθύνοντας σχετική πρόσκληση προς κάθε ενδιαφερόμενο, με περισσότερους τρόπους, οι οποίοι δεν συνεπάγονται την παραμικρή επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (π.χ. με την ανάρτηση ανακοινώσεων στις υπηρεσίες του Δήμου και σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες ή, ευρύτερα, σε δημόσιους χώρους, την ενημέρωση δια του τοπικού τύπου, κλπ.). Επίσης, δύναται να προωθήσει τη σχετική ανακοίνωση στα σχολεία της Καλαμάτας, προκειμένου να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι μαθητές και οι οικογένειές τους. Επομένως, δεν υφίσταται αναλογικότητα ανάμεσα στη ζητηθείσα από το Δήμο Καλαμάτας επεξεργασία των επίμαχων δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των ενδιαφερομένων υποκειμένων και στον προβαλλόμενο από το δήμο αυτό σκοπό επεξεργασίας."


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Απαγόρευση διαδηλώσεων λόγω COVID: άλλα λέει το ΕΔΔΑ κι άλλα το ΣτΕ

  Η σημερινή απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία επικυρώθηκε η 4ήμερη απαγόρευση των διαδηλώσεων για την επέτειο του Πολυτεχ...