Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 11, 2009

Αρχή Προστασίας Δεδομένων: Ποια στοιχεία χορηγούν ασφαλιστικά ταμεία σε εργοδότη ενόψει δίκης κατά εργαζομένων


Μια εταιρία ζήτησε από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα να χορηγηθεί άδεια στο ΙΚΑ για να κοινοποιήσει στοιχεία των εργαζομένων, ώστε να χρησιμοποιηθούν σε δίκη εναντίον τους.

Η Αρχή εξέδωσε την απόφαση 10/2009 , στις 17.2.2009, για να αποφασίσει επί του αιτήματος που είχε υποβληθεί από το 2006. Υπενθυμίζεται ότι η Αρχή υποχρεούται να τηρεί την προθεσμία της διεκπεραίωσης αιτήσεων εντός 50 ημερών, όπως επισήμανε πρόσφατα και ο Συνήγορος του Πολίτη. 

Mε την απόφαση η Αρχή επισήμανε τα περιορισμένα δεδομένα (μόνο απλά, όχι ευαίσθητα) που επιτρέπεται να χορηγήσει το ΙΚΑ στον εργοδότη, κάνοντας τον σχετικό διαχωρισμό. Επίσης επέβαλε πρόστιμο (5.000 ευρώ) στο ΙΚΑ επειδή κοινοποίησε στην εταιρία βεβαιώσεις που περιείχαν δεδομένα υγείας των εργαζομένων, χωρίς άδεια της Αρχής και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η ένσταση των εργαζομένων ότι η εταιρία θα μπορούσε να ζητήσει πρόσβαση στα στοιχεία με την δικαστική διαδικασία προσκόμισης εγγράφων, την οποία απέρριψε η Αρχή ως αβάσιμη, αναφέροντας ότι η δυνατότητα δικαστικής ικανοποίησης του αιτήματος "δεν παρακωλύει την άσκηση των αρμοδιοτήτων της συνταγματικά (άρθρο 9Α) κατοχυρωμένης ανεξάρτητης Αρχής για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα". Συνεπώς, η Αρχή θεωρεί ότι η παράλληλη δική της αρμοδιότητα δεν επηρεάζεται από την τυχόν δικαστική διεκδίκηση του ίδιου επίδικου αντικειμένου.

Τέλος, η Αρχή επέβαλε στην εταιρία την κύρωση της καταστροφής των δεδομένων των εργαζομένων που είχαν συλλεχθεί με παράνομη κοινοποίηση από το ΙΚΑ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Απαγόρευση διαδηλώσεων λόγω COVID: άλλα λέει το ΕΔΔΑ κι άλλα το ΣτΕ

  Η σημερινή απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία επικυρώθηκε η 4ήμερη απαγόρευση των διαδηλώσεων για την επέτειο του Πολυτεχ...