Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Νοέμβριος, 2008

Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης ΕΕ: καταπολέμηση εγκληματικών ενεργειών και ανυνυμίας στο διαδίκτυο

To νέο ευρωπαϊκό δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων στον αστυνομικό τομέα

Τρία χρόνια κράτησαν οι διαπραγματεύσεις, οι διαβουλεύσεις και οι τροποποιήσεις για τη θέσπιση μιας Απόφασης - Πλαίσιο για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων στον τομέα της Αστυνομικής και Δικαστικής συνεργασίας των κρατών μελών της ΕΕ σε ποινικές υποθέσεις.

Η Αστυνομική και Δικαστική συνεργασία των κρατών μελών σε ποινικές υποθέσεις συγκροτεί τον λεγόμενο "τρίτο πυλώνα" της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος προστέθηκε στο θεσμικό οικοδόμημα με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ το 1992. Σύμφωνα με τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον τρίτο πυλώνα θα πρέπει να εφαρμόζονται κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων, οι οποίοι όμως μέχρι τώρα δεν είχαν θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (η Οδηγία 95/46 αφορά τον "πρώτο πυλώνα" της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι τον "τρίτο"). Έπρεπε λοιπόν να καλυφθεί με συγκεκριμένους κανόνες αυτό το κενό.
Η συζήτηση ξεκίνησε το 2005 από ένα αρχικό σχέδιο της Κομισιόν για μια "Απόφαση - Πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων στον τρίτο π…

Πνευματική ιδιοκτησία: δικαίωμα αναπαραγωγής για ιδιωτική χρήση

'Αρθρο 18 Ν.2121/1993 - Κεφάλαιο 4ο
Περιορισμοί του Περιουσιακού ΔικαιώματοςΆρθρο 18: Αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση1. Με την επιφύλαξη των επομένων παραγράφων επιτρέπεται, χωρίς την άδεια του δημιουργού και χωρίς αμοιβή, η αναπαραγωγή ενός έργου, που έχει νομίμως δημοσιευθεί εφόσον η αναπαραγωγή γίνεται για ιδιωτική χρήση εκείνου που την κάνει. Δεν αποτελεί ιδιωτική χρήση η χρήση στο πλαίσιο μιας επιχείρησης ή μιας υπηρεσίας ή ενός οργανισμού. 2. Η ελευθερία της αναπαραγωγής για ιδιωτική χρήση δεν ισχύει όταν με την αναπαραγωγή εμποδίζεται η κανονική εκμετάλλευση του έργου ή βλάπτονται τα νόμιμα συμφέροντα των δημιουργών και ιδίως: α) όταν αναπαράγεται αρχιτεκτονικό έργο σε μορφή κτιρίου ή άλλης παρεμφερούς κατασκευής, β) όταν αναπαράγεται, με τεχνικά μέσα, έργο των εικαστικών τεχνών, που κυκλοφορεί σε περιορισμένο αριθμό ή η γραφική παράσταση μουσικού έργου. 3. Εάν για την ελεύθερη αναπαραγωγή του έργου χρησιμοποιούνται τεχνικά μέσα, ήτοι συσκευές εγγραφής ήχου ή εικόνας ή ήχου κ…

Η ΕΕΤΤ απορρίπτει αίτημα του ΠΑΣΟΚ για διαδικτυακή κάλυψη της ακρόασης στην υπόθεση euroelections.gr

Η παρουσίασή μου (power point) στο σεμινάριο "Προστασία επιχειρηματικών πληροφοριών, προσωπικών δεδομένων και εμπορικών σημάτων"

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εβδομάδας Επιχειρηματικότητας, μου ζητήθηκε να κάνω ένα σεμινάριο με θέμα την προστασία του επιχειρηματικού απορρήτου, τον τρόπο κατοχύρωσης εμπορικών πληροφοριών (logos, πελατολογίου κλπ) και τη νομική προστασία που παρέχεται σχετικά με αυτό το ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα για την βιωσιμότητα μιας επιχείρησης σε καθεστώς ανταγωνισμού.

Το Σάββατο και τη Δευτέρα παρουσίασα αυτό το θέμα σε ένα κοινό νέων επιχειρηματιών που έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και με τις ερωτήσεις που έκαναν έδειχναν ότι η επιχειρηματική πράξη έχει πραγματικά ανάγκη από νομικές λύσεις σε όλα αυτά τα ζητήματα. Οι θέσεις για το Σάββατο είχαν εξαντληθεί από νωρίς, γεγονός που οδήγησε ορισμένους να ζητήσουν την επανάληψη του σεμιναρίου χτες, όπως κι έγινε. 
Επίσης μου ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες, αλλά και από ανθρώπους που δεν μπόρεσαν να έρθουν, να τους στείλω την παρουσίαση που είχα ετοιμάσει, με τις διαφάνειες κλπ. Το έχω ήδη στείλει, αλλά από την αρχή είχα αποφασίσει να το ανεβάσω κι εδώ…

Το ΠΑΣΟΚ ζητά από την ΕΕΤΤ να καλέσει bloggers στην ακρόαση για το θέμα euroelections.gr

Με σημερινή ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ δημοσιοποιεί ότι έχει ζητήσει από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων να καλέσει ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στα ιστολόγια να καλύψουν την ακρόαση που θα γίνει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, ώρα 12.00 στην Αίθουσα Ακροάσεων της ΕΕΤΤ.

Υπενθυμίζουμε ότι ενώπιον της ΕΕΤΤ θα αναπτύξουν τα επιχειρήματά τους το ΠΑΣΟΚ και ο Υπουργός Εσωτερικών για το ζήτημα της χρήσης του Ονόματος Χώρου euroelections.gr
Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου του Κινήματος:
Το ΠΑΣΟΚ, στις αρχές του Ιουνίου 2008, υπέβαλε αίτημα στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με τους κανόνες εκχώρησης  ονομάτων διαδικτύου με κατάληξη .gr. Αφορμή στάθηκε η απόρριψη εκ μέρους της ΕΕΤΤ αιτήσεως του ΠΑΣΟΚ για χρήση του ονόματος διαδικτύου  www.euroelections.gr.

Μετά από δύο επιστολές του Συνηγόρου του Πολίτη, ο οποίος υποστήριξε ουσιαστικά ότι δεν υφίσταται νομική απαγόρευση εκχώρησης του ε…

Παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Συμφωνία Ελλάδας - Microsoft

Δημοσιοποιήθηκε σήμερα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά με επιστολή της από την Ελλάδα να αιτιολογήσει για πιο λόγο προχώρησε σε υπογραφή με τη Microsoft παρακάμπτοντας τους κανόνες της προηγούμενης προκήρυξης διαγωνισμού.
Σχετικά έχει εκδοθεί και δελτίο τύπου από τους προσφεύγοντες (διαθέσιμο και σε pdf):
Παραβίαση κοινοτικού δικαίου υποπτεύεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη
συμφωνία κυβέρνησης-Microsoft.Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2008. Κατόπιν καταγγελίας που υπέβαλαν στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι μη κυβερνητικές οργανώσεις FFII και Hellug, η Διεύθυνση διαπίστωσε την ύπαρξη «σοβαρών ενδείξεων παραβιάσεως του κοινοτικού δικαίου περί δημοσίων συμβάσεων». Η Διεύθυνση απέστειλε στις 20 Οκτωβρίου 2008 επιστολή στην Ελλάδα ζητώντας εξηγήσεις. Σύμφωνα με τη Διεύθυνση, η συμφωνία κυβέρνησης-Microsoft, που υπεγράφη στη 1 Φεβρουαρίου 2006 και κυρώθηκε από τη Βουλή στις 29 Ιανουαρίου 2008, φαίνεται να αποτελεί απευθείας ανάθεση προμήθειας στη Microsoft, χωρίς να πληρούνται …

Σήμερα: 13.00-14.00, Γκάζι, "Προστασία επιχειρηματικών πληροφοριών, προσωπικών δεδομένων κι εμπορικών σημάτων"

Μία έκτακτη επανάληψη του Σεμιναρίου που έδωσα το Σάββατο απόγευμα στο Γκάζι, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εβδομάδας Επιχειρηματικότητας. 
Επειδή υπήρξε ενδιαφέρον από ανθρώπους που δεν κατάφεραν να κλείσουν θέση, ζήτησα από τους διοργανωτές να μας δώσει δυνατότητα επανάληψης, για τους ανθρώπους που δεν πρόλαβαν.

Δηλώστε συμμετοχή εδώ.

Σεμινάριο Προστασίας επιχειρηματικών πληροφοριών, προσωπικών δεδομένων και εμπορικών σημάτων

Το σεμινάριο που θα γίνει απόψε στο Γκάζι (18.00-19.00) θα επαναληφθεί τη Δευτέρα στον ίδιο χώρο 13.00-14.00.
Δηλώστε συμμετοχή εδώ. Είναι για 50 θέσεις.

Αύριο: σεμινάριο με θέμα "Προστασία επιχειρηματικών πληροφοριών, προσωπικών δεδομένων κι εμπορικών σημάτων

Το παραπάνω θέμα έχει η αυριανή μου εισήγηση στην Παγκόσμια Εβδομάδα Νεανικής Επιχειρηματικότητας που διοργανώνει σχετικές εκδηλώσεις στο Γκάζι. Το σεμινάριο θα γίνει 18.00 - 19.00 και η είσοδος είναι ελεύθερη.

Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.
Μαθαίνω όμως ότι έχουν εξαντληθεί οι θέσεις και, επειδή εδώ εκδηλώθηκε ενδιαφέρον, ζήτησα αν υπάρχει δυνατότητα να το επαναλάβω. 
Όσοι έρθετε, θα σας δω αύριο.

Παρέμβαση Συνηγόρου του Πολίτη στην ΕΕΤΤ για didyma.gr

Μετά από προσφυγή του Δήμου Κρανιδίου, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων διέγραψε με απόφασή της το όνομα χώρου www.didyma.gr από τον κ. Γεώργιο Μπροδήμα. Η ΕΕΤΤ βασίστηκε σε διάταξη του Κανονισμού Διαχείρισης Ονομάτων Χώρου (2005), κατά την οποία νομιμοποιείται να διαγράψει όνομα χώρου που ταυτίζεται με ονομασία δημοτικού διαμερίσματος.
Ωστόσο, η ΕΕΤΤ είχε εκχωρήσει το www.didyma.gr στον κύριο Μπροδήμα το 2004, πριν την θέσπιση του Κανονισμού 2005 κι επιπλέον του το είχε ανανεώσει έως το 2010. Σε αίτηση θεραπείας και αναφορά στο Συνήγορο του Πολίτη που άσκησε για λογαριασμό του κ. Μπροδήμα η Data&Protection, επισημάνθηκε ότι η εν λόγω συμπεριφορά της ΕΕΤΤ, παρ' όλο που βασίζεται στον Κανονισμό 2005,  θίγει το κεκτημένο δικαίωμά του στο όνομα χώρου, καθώς η προσφυγή του Δήμου ήταν καταχρηστική και αποδεδειγμένα η μόνη “βλάβη” ήταν ο αντιπολιτευτικός λόγος του κ. Μπροδήμα, δηλαδή συνταγματικό δικαίωμα που ασκούσε από την ιστοσελίδα του. Η ΕΕΤΤ απέρριψε την αίτησ…

Σχόλια στην προσφυγή της Fyrom κατά της Ελλάδας

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣH προσφεύγουσα έχασε την υπόθεση από την πρώτη γραμμή της προσφυγής της. Παραβιάζει την ίδια τη νομική βάση την οποία επικαλείται: μια διμερή συμφωνία με την Ελλάδα, στην οποία αναφέρεται ότι η τελευταία έχει δικαίωμα βέτο εφόσον η προσφεύγουσα χρησιμοποιεί οποιοδήποτε άλλο όνομα πλην του FYROM. Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης αποτελεί θεσμικό όργανο  των Ηνωμένων Εθνών, ενώ, κατά το άρθρο 11 της Ενδιάμεσης Συμφωνίας, η Ελλάδα επιφυλάσσεται του  δικαιώματος βέτο  για τις περιπτώσεις που η προσφεύγουσα εμφανίζεται σε διεθνείς οργανισμούς με άλλο όνομα πλην FYROM. Άρα, η ίδια η Ενδιάμεση Συμφωνία δίνει το δικαίωμα στην Ελλάδα να υποβάλει ένσταση για την ιδιότητα της προσφεύγουσας ως  μέλους των Ηνωμένων Εθνών, μόνο και μόνο εξ αυτού του λόγου, χάνοντας έτσι και το δικαίωμά της να ακουστεί ως προσφεύγουσα απο το Διεθνές Δικαστήριο. Δεν υποστηρίζω ότι η Ελλάδα πρέπει να το κάνει, αλλά θα μπορούσε να το αναφέρει ως επιχείρημα. 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΦΥΓΗ
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟ…